NewIconin järjestämän sairaala-apteekkilaisten koulutuspäivän yksi odotetuimmista puhujista oli proviisori Anna Vilanti Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sairaala-apteekista, jossa lääkevalmistusrobotti on valmistanut suonensisäisiä antibioottiannoksia jo noin vuoden ajan. Koulutukseen osallistui proviisoreita, farmaseutteja, apteekkareita ja farmanomeja yhdestätoista sairaanhoitopiiristä.

Koulutuksessa pureuduttiin automaatioon sairaala-apteekin puhdastilassa. Suonensisäisten antibioottiannosten standardoitu massavalmistus on ajankohtaista suomalaisissa sairaanhoitopiireissä, joissa etsitään uusia ratkaisuja toiminnan tehostamiseen automaation avulla. Automatisointi lisää myös lääketurvallisuutta. Koulutuksen tavoitteena oli antaa muutokseen moniammatillisia vinkkejä.  

Yksi osallistujista oli proviisori Antti Isotalo Vaasan keskussairaalan sairaala-apteekista, jonne kaksikätinen IV ICON Twins -robotti toimitetaan kevään 2017 aikana. 

– Koulutuksen sisältö oli ennakko-odotuksiani parempi. Aihe-alueita käsiteltiin perusteellisesti. Erityisesti Anna Vilantin puheenvuoro oli hyödyllinen. Hänellä oli hyvin käytännönläheinen ja laaja esitys siitä, miten heidän antibioottilaimennusprosessinsa toimii, kommentoi Isotalo. 

Puheenvuorot kuultiin myös Granlund Oy:ltä aiheesta: Uuden teknologian tuominen käytössä oleviin puhdastiloihin ja Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskukselta aiheesta: Uusi hankintalaki, uudet mahdollisuudet.  

– Oli mielenkiintoista kuulla uuden hankintalain innovaatiokumppanuus-hankintamenettelystä, jossa voi olla potentiaalia sairaala-apteekeille. Oli myös hyvin palkitsevaa päästä keskustelemaan kollegoiden kanssa sairaala-apteekkien toiminnan kehittämisestä, joka on tällä hetkellä pinnalla automatisointihankkeiden vuoksi. Meillä on käytössä lääkevarastoautomaatti, mutta myös antibioottiannosten automaattinen valmistus kiinnostaa, sanoo proviisori Hanna Tolonen HUS-Apteekista.  

Lue myös tiedotteet: 

Lisätietoa: 

Jukka Mauranen
Myyntijohtaja
050 549 1345
jukka.mauranen@newicon.fi 

Lauri Rissanen
Myyntiasiantuntija 
045 663 4334
lauri.rissanen@newicon.fi