Historier om automatisering af medicinhåndtering

Robotten gør arbejdet, men succes afhænger af mennesker

Som et led i driften har man indsat verdens største automatiserede dispensersystem, som med to robotarme lægger 4.000-5.000 medicinæsker til opbevaring om dagen.

Læs

Farmaceutisk betjeningssoftware integreret i andre af hospitalets datasystemer

Det er en yderst vigtig funktion at kontrollere medicinens gyldighed i hele processen, hvilket sikrer, at slutbrugeren altid får den korrekte medicin.

Læs

”Godmorgen, Kerttu”

Takket være Mega-Fixu, er især apoteksteknikernes arbejde nu hurtigere end før, hvilket frigør mere tid, som de kan bruge på at afgive bestillinger og håndtere den udløbne medicin, som afdelingen har sendt tilbage.

Læs

EN DEL AF KONTINUERLIG FARMACEUTISK BETJENING

EN DEL AF KONTINUERLIG FARMACEUTISK BETJENING

Mega-Fixus automatiserede dispensersystem integreres problemfrit med hospitalsapotekets ERP-system, hvilket reducerer den manuelle overførsel af information og risikoen for menneskelige fejl i den farmaceutiske betjeningsproces. Medicinæsker med fejl spores nemt med ADS brugerfladen.

FUNKTIONER I DET AUTOMATISKE DISPENSERSYSTEM

 • Lang levetid: cirka 10-15 år.
 • Hurtig indlæsning og afhentning af medicinæsker.
 • Lagerstyring i realtid.
 • Egnet til opbevaring af forskelligartede medicinæsker og flasker.
 • Skalérbar konfiguration og kapacitet.
 • Kan tilpasses størrelsen og udseendet af dine lokaler.
 • Valgfri transportbånd muliggør levering til forskellige etager.
 • Kompatibelt med det medicinske verifikationssystem.
 • Avancerede stregkode- og computer vision-systemer.
 • Letanvendelig visuel brugerflade.
 • Pålidelige industrirobotter.
 • Fejltolerant system med redundans.
 • Overholder God fremstillingspraksis (GFP).
DESIGNET I SAMARBEJDE MED FAGFOLK

DESIGNET I SAMARBEJDE MED FAGFOLK

Forskelligt valgfrit tilbehør, som kan lette arbejdet på et hospitalsapotek, kan integreres i Mega-Fixus automatiske dispensersystem og er udviklet i samarbejde med farmaceuter og fagfolk inden for sundhedsområdet.

 

 • Hospitalsafdelingens kasse system kan forbindes til et automatiseret vaskesystem.
 • Transportbåndsskinner til f.eks. akutafdelingers opbevaringsrum.
 • Aflæsningssystem til afdelingens kasser.
 • Automatisk printning af leveringslister til afdelingens kasser.
 • Mærkning af afdelingens kasser.
 • Forseglingssystem til afdelingens kasser.
 • Fastspændingssystem til afdelingens kasser.
 • UPS til at sikre anvendelighed i tilfælde af en funktionsfejl.

Daglige udfordringer på hospitalsapoteket

Sikkerhed

UDFORDRINGEN

Manuel afhentning af medicin indebærer risiko for menneskelige fejl.

LØSNINGEN

Mega-Fixus fuldautomatiske afhentning af medicin.

RESULTATET

Afhentningsfejl er elimineret. Forbedret patient sikkerhed.

UDFORDRINGEN

Der stjæles euforiserende medicin fra hospitalsapoteket.

LØSNINGEN

Mega-Fixus elektroniske lås. Rækkefølgen af medicinæsker på hylderne er tilfældig.

RESULTATET

Lægemidler opbevares sikkert på hospitalsapoteket.

EFFEKTIVITET

UDFORDRINGEN

Manuel overvågning og lageroptælling af lægemidler er besværlig.

LØSNINGEN

Mega-Fixus funktioner med lagerovervågning og automatisk lageropgørelse i realtid.

RESULTATET

Lagerbeholdningen cirkulerer mere effektivt, og dens værdi reduceres.

UDFORDRINGEN

Det er en udfordring at få den nødvendige medicin ud til afdelingerne i weekenden, når hospitalsapoteket er lukket.

LØSNINGEN

Mega-Fixu henter også den nødvendige medicin i weekenden.

RESULTATET

Forbedret services ydelse fra hospitalsapoteket uden for åbningstiden.

RATIONALITET

UDFORDRINGEN

Uddannet personale bruger deres arbejdstid på rutinearbejde.

LØSNINGEN

Fuldautomatiske funktioner til opbevaring, afhentning og emballering.

RESULTATET

Der frigøres ressourcer til specialopgaver.

UDFORDRINGEN

Opgaven med at fylde hylder op, hente og pakke medicinæsker er monotont og fysisk hårdt arbejde.

LØSNINGEN

Fuldautomatiske funktioner til opbevaring, afhentning og emballering.

RESULTATET

Forbedret arbejdssikkerhed og mindre sygefravær.

LYDER DISSE UDFORDRINGER BEKENDT?

Spørg vores eksperter til råds.

KONTAKTOPLYSNINGER