Historier om automatisering af medicinhåndtering

Bedre ergonomi var det primære motiv for indkøbet

Automatisering muliggør større produktionspartier og producerer medicin af en højere mikrobiologisk kvalitet.

Læs

Farmaceutisk betjeningssoftware integreret i andre af hospitalets datasystemer

KUH håndterer hvert år medicin til en værdi af flere millioner euro. Der fremstilles mere end 100.000 doser antibiotika årligt.

Læs

Automatisering i renrummet på et moderne hospitalsapotek

Mængden af den standardiserede blanding af doser af intravenøs antibiotika er et aktuelt emne i finske hospitalsdistrikter, og de søger nye måder at forbedre driften ved hjælp af automatisering.

Læs

En del af kontinuerlig farmaceutisk betjening

En del af kontinuerlig farmaceutisk betjening

Re-konstituering af intravenøs antibiotika på en centraliseret måde under kontrollerede betingelser garanterer en kontinuerlig farmaceutisk betjeningsproces. Hver dosis har en stregkode, hvilket betyder, at hver enkelt dosis kan spores, hvis det er påkrævet f.eks. i tilfælde af en produktfejl. Systemet angiver også præcise oplysninger om, hvilken medicin der blev tilført til hvilken patient, og hvordan hvert parti medicin blev fremstillet.

BLANDINGSSYSTEMETS FUNKTIONER

  • Hurtigt, fremstiller hundredvis af doser i timen
  • Praktiske platforme til opfyldning af sprøjter og flasker
  • Kabinettet med laminar strømning er let at tørre af
  • God ergonomi for personalet
Designet i samarbejde med fagfolk

Designet i samarbejde med fagfolk

Blandingssystemet er designet til masseproduktion af antibiotika, der er klar til brug, i henhold til specifikationer fastlagt af sundhedsvæsenet og farmaceutiske fagfolk.

 

  • Overholder God Fremstillingspraksis (GFP).

HVERDAGENS UDFORDRINGER PÅ ET HOSPITALSAPOTEK

Sikkerhed

Udfordringen

Hundredtusindvis af doser af intravenøs antibiotika re-konstitueres manuelt.

Løsningen

Centraliseret blanding med IV ICON Twins i apotekets renrum.

Resultaterne

Risikoen for fejlmedicinering nedsættes. Forbedring af mikrobiologisk kvalitet og ensartethed.

Udfordringen

Den manuelle rekonstituering af intravenøs antibiotika udsætter personalet på afdelingerne for lægemidler.

Løsningen

Centraliseret blanding med IV ICON Twins i apotekets renrum.

Resultaterne

Doser, som er klar til tilføring, leveret til afdelingerne. Nedsat erhvervsbetinget eksponering.

Effektivitet

Udfordringen

Store produktionspartier er umulige at fremstille manuelt.

Løsningen

Blanding i apotekets renrum. Robottens udskiftelige dele gør det muligt at variere produkter.

Resultaterne

Produktionsmængder kan øges. Renrum bliver brugt mere effektivt.

Udfordringen

Rekonstituering af intravenøs antibiotika på afdelingerne er tidskrævende.

Løsningen

Med IV ICON Twins kan hospitalsapoteket levere produkter til afdelingerne, der er klar til brug.

Resultaterne

Forbedrede farmaceutiske serviceprocesser og omkostningsbesparelser.

Rationalitet

Udfordringer

De fysiske bevægelser, der er nødvendige for at gennembore hætteglassene, presse fingrene sammen og vride håndleddet, belaster især arme og skuldre.

Løsningen

IV ICON Twins udfører det tunge og monotone arbejde.

Resultaterne

Forbedret arbejdssikkerhed og bedre ergonomi nedbringer sygefraværet.

Udfordringen

Personalet bruger tid på tunge rutineopgaver, som de er overkvalificerede til.

Løsningen

IV ICON Twins blander de intravenøse antibiotika.

Resultaterne

Der frigøres arbejdstimer til specialopgaver. Arbejdet giver mere mening.

Lyder disse udfordringer bekendt?

Spørg vores eksperter til råds.


Kontaktplysninger