Historier om automatisering af medicinhåndtering

Bedste innovation inden for forbedring af patientoplevelsen: eMED ICON elektronisk medicinskab

Det elektroniske medicinskab, eMED ICON, som er i brug på Odense Universitetshospital, er blevet valgt som den bedste opfindelse til at forbedre patientoplevelsen.

Læs

Elektronisk medicinskab forbedrer patientsikkerheden på Odense Universitetshospital

Der blev også udviklet en dansksproget brugerflade til skabene for at forhindre eventuelle sproglige problemer.

Læs

Kuopio Universitetshospital

Planlæggerne af hospitalet ønskede at modernisere dets procedurer og automatisere processer med det
formål at forbedre sikkerheden omkring medicinering ved at udrydde menneskelige fejl, der var forekommet for eksempel ved udlevering af medicin.

Læs

En del af kontinuerlig farmaceutisk betjening

En del af kontinuerlig farmaceutisk betjening

eMED ICON elektroniske medicinskabe kan placeres både på sygehusafdelinger og i sundhedscentre. Det elektroniske medicinskab er opbygget af moduler, der kan kombineres i en egnet konfiguration tilpasset hvert behandlings- eller medicinrum. Snesevis eller endda hundredvis af elektroniske medicinskabe, der fungerer sammen, udgør et centralt styret system, der er integreret med hospitalets farmaceutiske ERP- og patientinformationssystemer. Manuel overførsel af oplysninger elimineres, og forekomsten af fejl reduceres. eMED ICON elektroniske medicinskabe er en ukompliceret del af en kontinuerlig farmaceutisk betjeningsproces, der i realtid gør medicinoplysninger tilgængelige for alt personale, der deltager i en patients medicinering. Indsamling og registrering af oplysninger hjælper med til at optimere mængden af medicin, som opbevares på afdelingerne, og den påkrævede rapportering til de ansvarlige og hospitalsledelsen.

Det elektroniske medicinskabs funktioner

Det elektroniske medicinskabs funktioner

  • Opbevaring af alle typer medicinæsker og flasker
  • Opbevaring af nødvendigt udstyr
  • Centraliseret lagerstyring i realtid
  • Skalérbar konfiguration og kapacitet
  • Letanvendelig visuel brugerflade
  • Avancerede genkendelsessystemer til stregkoder og sensorer
  • Elektrisk og pneumatisk åbning
  • Muliggør elektronisk registrering af nakotika
  • Valgfrie funktioner omfatter udlevering gennemstiksskab, etiketprintere og udvendige låse til køleskabe

HVERDAGENS UDFORDRINGER PÅ DIT HOSPITAL

Sikkerhed

Udfordringen

Traditionelle metoder til medicinhåndtering kan medføre menneskelige fejl.

Løsningen

Brugerne finder den rigtige medicin via det elektroniske medicinskabs brugerflade ved at søge på patientens navn, navnet på lægemidlet eller den aktive farmaceutiske ingrediens. En lysguide og et stregkodesystem hjælper brugerne til at vælge den rigtige medicin.

Resultaterne

Lavere forekomst af menneskelige fejl ved afhentning af medicin.

Udfordringen

Det er svært at beskytte ansatte mod medicinmisbrug. Uoverensstemmelser giver en anstrengt stemning på arbejdspladsen.

Løsningen

Adgangsrettigheder til de forskellige moduler i det elektroniske medicinskab styres ved hjælp af brugerprofiler. Brugerne logger ind i skabet med et personlig medarbejderkort, en PIN-kode eller med fingeraftryk.

Resultaterne

Indsamling og registrering af oplysninger forhindrer tilfælde af medicinmisbrug.

Effektivitet

Udfordringen

Hospitalsafdelingers medicinopbevaring er ikke tilsluttet hospitalsapotekets ERP-system. Registreringen af lægemidler, der opbevares på afdelingerne, er upræcis.

Løsningen

Integrering af eMED ICON med hospitalsapotekets ERP-system.

Resultaterne

Apoteket kan opbevare en lavere påkrævet reserveforsyning, når lægemidlerne i det elektroniske medicinskab kalkuleres som en del af den samlede beholdning. Mindre kapital er bundet i lægemidlerne.

Udfordringen

Bestilling af medicin og den manuelle styring af medicinens udløb kræver mange arbejdstimer.

Løsningen

Automatiseret medicinbestilling og udløbsregistrering.

Resultaterne

Mindre lagerbeholdninger af medicin og spild på afdelingerne grundet hurtigere cirkulation af medicin. Forbedret genanvendelse af udløbet medicin.

Rationalitet

Udfordringen

Arbejdsopgaven indebærer, at der er meget at huske samt et stort ansvar for patientens sikkerhed.

Løsningen

Ansatte kan søge lægemidler fra det elektroniske medicinskab på patientens navn, navnet på lægemidlet eller den aktive farmaceutiske ingrediens i medicinen. En lysguide og et stregkodesystem hjælper med at finde den rigtige medicin.

Resultaterne

Arbejdet giver mere mening. Arbejdsfaser og ansvar er tydeligere defineret.

Udfordringen

Der bruges meget tid på manuelle og monotone rutineopgaver.

Løsningen

Det elektroniske medicinskab kan f.eks. printe etiketter til sprøjter, angive tid og dato, navnet på lægemidlet og de aktive farmaceutiske ingredienser i medicinen samt navnet på patienten, som medicinen er beregnet til.

Resultaterne

Sygeplejersker får mere tid til omsorg og interaktion med patienterne.

Lyder disse udfordringer bekendt?

Spørg vores eksperter til råds.

Kontaktoplysninger