Bedre ergonomi var det primære motiv for indkøbet

Udgivet den 20. oktober 2017

For lidt over et år siden tog de farmaceutiske ydelser på Central Finland Centralhospitalet et teknologisk spring, da IV ICON Twins robotten begyndte at fremstille antibiotika. Det fjernede en ergonomisk belastende opgave og gjorde det muligt for hospitalet at øge dets produktionsniveau i overensstemmelse med hospitalets stigende behov. Indførelsen af automatisering i den daglige drift krævede nytænkning af hele processen.

Manuel fremstilling af antibiotika er en tidskrævende og ergonomisk belastende opgave. Det blev besluttet på Central Finland Centralhospitalet, at de ønskede at minimere ulemper og risici forbundet med fremstilling af antibiotika.

”Vi ønskede at effektivisere hele arbejdsprocessen yderligere ved hjælp af automatisering, men forbedring af ergonomien var vores første prioritet. I det manuelle arbejde bruges der gentagne gange pincetgreb, og håndleddet vrides, når man trækker antibiotika fra flasker, og det medfører en stor belastning af hænder og skuldre,” forklarer ledende farmaceut Anna Vilanti.

Medicin fremstilles uden for afdelingerne

Ofte har afdelingsapotekerne ingen velegnede lokaler til steril fremstilling af lægemidler, især ikke når det gælder større partier. Ud over at forbedre de sterile forhold, var et andet mål i Jyväskylä at forbedre sygeplejerskernes arbejde med det mest almindeligt anvendte antibiotikum, cefuroxim.

Takket være automatisering, er fremstillingen hurtigere, sikrere og mere ergonomisk. Dette udelukker også eksponering for anti mikrobielt støv.

”Det er også årsagen til, at vi i lang tid har fremstillet cefuroxim på hospitalsapoteket. Automatisering muliggør større produktionspartier og producerer medicin af en højere mikrobiologisk kvalitet,” forklarer Anna Vilanti.

En anden fordel er den øgede effektivisering af tiden.

”Det tager et øjeblik at klargøre robotten, så det giver mening at fremstille større partier ad gangen. Efter de indledende forberedelser, mens robotten udfører en kørsel, kan vi udnytte tiden til at indlæse nye produktplader og fjerne de tidligere. Dette fjerner unødig ventetid,” tilføjer hun.

Omfattende godkendelse for at garantere kvaliteten

På Central Finland Centralhospital forbedres kvaliteten af driften konstant. Til fremstillingen af medicin er der udformet en standardiseret og godkendt fremstillingsproces til at overvåge både den mikrobiologiske kvalitet af medicinen og nøjagtigheden af doserne. Automatisering forenkler kvalitetskontrollen yderligere, fordi den prækonfigurerede robot tilføjer opløsningsmidlet til det antibiotikumpulver, så det får nøjagtigt den ensartede opløsning, der gør det klar til brug.

I forbindelse med idriftsættelsen af enheden i Jyväskylä blev både enheden og fremgangsmåden gennemgået grundigt før godkendelsen. Det var nødvendigt med et par justeringer i forhold til nøjagtigheden af doseringen. Men da den blev korrekt konfigureret, var nøjagtigheden på et meget højt niveau. Twins kan normalt komme op på en målenøjagtighed på +/- 2,5 %. Processen med at sætte anlægget i drift førte også til andre indsigter som en slags sidegevinst af arbejdet.

”Vi bemærkede, at forseglingen af punkturhullerne i flaskernes gummikapper var forholdsvis tidskrævende. I forbindelse med løsningen af problemet opdagede vi en forseglingsetiket, der er lettere at sætte på, og som gjorde hele processen betydeligt hurtigere,” siger Anna Vilanti.

”Robotten fremstiller cefuroxim hurtigere end mennesker gør, men mærkningen, der stadig udføres manuelt, tager meget tid. Imidlertid har robotten gjort det muligt for os at fremstille antibiotika til et større antal kunder og stadig bruge det samme antal medarbejdere,” forklarer hospitalsfarmaceut Kirsi Juurinen.

Standardiserede doser behandlet af robotten

Sammen med resten af verden oplever vi en forandring i driftsmiljøet på hospitaler og apoteker. Brugen af teknologi til rutineopgaver bliver mere og mere udbredt, og personalets roller udvikler sig i takt dermed. Det kræver, at de ansatte er åbne for det og ønsker at lære nye arbejdsmetoder. Hvilket syn har ledende farmaceut Anna Vilanti på fremtidens hospitalsapotek?

”Generelt tror jeg, at et hospitalsapotekets opgave er at være til størst gavn for hospitalsenhederne og derved minimere mængden af farmaceutiske opgaver, som sygeplejerskerne har ansvar for. Derved kan de koncentrere sig endnu mere om arbejdet med patienterne,” opsummerer hun.

En centralisering af funktioner giver næsten altid fordele, og driften bliver mere effektiv.

”Apoteket håber at kunne øge fremstillingen af antibiotika væsentligt ved hjælp af automatisering. Fordelene ved automatisering er særligt tydelige i forbindelse med fremstillingen af standardiserede doser.”

Ifølge Anna Vilanti var IV ICON Twins en bekræftende oplevelse ved idriftsættelse af en automatiseringsenhed. Nu er personalet fortrolig med den, så de vil være rustet til at håndtere eventuelle fremtidige idriftsættelser.

”Under planlægningen af automatiseringsprocessen gennemgik vi igen hele arbejdsprocessen og udviklede en ny arbejdsmetode. Det har været en læringsproces, og vi har også haft mindre udfordringer, men vi har været i stand til at løse alle problemer, og det hele er gået overraskende godt. Enhedens driftsprincip er trods alt enkelt.”

Mere information

HOSPITALSAPOTEKET PÅ CENTRAL FINLAND CENTRALHOSPITAL

Hospitalsapoteket fremstiller og leverer farmaceutiske ydelser til brug inden for specialiseret sundhedspleje og basal sundhedspleje i hospitalsdistriktet i det centrale Finland.

Hospitalsdistriktet i det centrale Finland er det største i Finland, ud over universitetshospitalernes distrikter.

Apoteksejer: Kirsi Juurinen
Beliggenhed: Jyväskylä, Finland
Ansatte: omkring 40
IV ICON Twins idriftsat: 2016

Artiklen blev oprindeligt bragt i magasinet Icon News i 2017.

Abonnér på magasinet Icon News.

Vil du være opdateret på vores seneste nyheder? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev.