Hospital Nova forbereder sig på automatisering af medicinhåndteringen: “Vores mål er at opnå en uafbrudt medicinforsyning”

På Hospital Nova, som er under opførelse i Jyväskylä, er indførelsen af automatisering af medicinhåndteringen en vigtig del af processen. Går alt efter planen står Nova færdig til efteråret 2020, og hospitalet er det første nybyggede hospital i Finland siden årtusindeskiftet. En af hospitalets målsætninger er at forbedre patient- og medicinsikkerheden gennem digitalisering og automatisering.

Hospitalet planlægger at gøre omfattende brug af den nyeste teknologi. NewIcon leverer et styk IV ICON Twins blandingssystem og 35 eMED ICON elektroniske medicinskabe.

“Vi udvikler medicintekniske automatiseringsprodukter, fordi vi ønsker at højne medicinsikkerheden og forbedre hospitalets daglige arbejdsgange. Automatiserings- og informationssystemer er redskaber, der gør det muligt for os at nå dette mål”, fortæller Kaisa Hänninen, der arbejder som apoteksudvikler i den centralfinske sundhedsregion.

Hospitalsprojektet i den centralfinske sundhedsregion har også vakt opmærksomhed og interesse uden for Finlands grænser.

“Andre hospitaler er interesserede i vores erfaringer, idet de står over for de samme problemstillinger. Her på Nova vil der blive introduceret mange forskellige innovative automatiseringssystemer med det formål at forbedre patient- og medicinsikkerheden. Vi befinder os desuden i den unikke situation, at vi har kunnet integrere automatiseringssystemernes pladsbehov mm. i det nye hospitalsdesign”, fortæller Hänninen.

Forberedelserne til indkøringen af de elektroniske medicinskabe er i gang

Indkøringen af de nye automatiseringssystemer kræver markante ændringer i forhold til hospitalets eksisterende processer og procedurer. For at sikre en gnidningsfri overgang til det nye hospital, er omstillingsprocessen derfor allerede i fuld gang.

Jyväskylä Central Hospital tester allerede et elektronisk medicinskab fra NewIcon i hospitalets interne sygehusapotek og bruger ligeledes to skabe til produktion på hospitalets afdelinger. Installationen af elektroniske medicinskabe på Hospital Nova går i gang til efteråret 2019.

“Vi havde et ønske om at være proaktive i forbindelse med indkøbet af elektroniske medicinskabe. Ved at tage de elektroniske medicinskabe i brug allerede nu, har vi fået mulighed for at lære udstyret og informationssystemet at kende, ligesom vi har kunnet tilpasse skabene til vores behov i samarbejde med leverandøren. Sidst men ikke mindst har vi også haft tid til at ændre vores vante arbejdsgange”, fortæller Hänninen.

For øjeblikket er et tværfagligt projektteam på Hospital Nova i gang med at forberede en træningspakke til brug for hospitaler, som har bestilt elektroniske medicinskabe. En almen guide til brugen af det nye udstyr er allerede på vej og henvender sig til alle brugere.

“Sammen med NewIcon har vi allerede planlagt leveringen og installeringen af de elektroniske medicinskabe på Hospital Novas afdelinger, det samme gælder valideringen af udstyret. Vi er samtidig hele tiden nødt til at tage hensyn til hospitalets overordnede tidsplan, så det er lidt af et puslespil”, siger Hänninen.

Elektroniske medicinskabe spiller en central rolle på akutmodtagelser

Udover de elektroniske medicinskabe og blandingssystemer fra NewIcon vil Hospital Nova blive udstyret med et pneumatisk slangesystem, et automatiseret dispensersystem og dosisdispensersystem. Senere er det planen at samkøre automatiseringssystemerne fra hospitalets sygehusapotek med hospitalets klient- og patientdatasystem.

“Vores mål er en uafbrudt medicinservice. Med dette begreb menes der verificering og distribuering af de ordinerede lægemidler; de medicinske servicesystemer gemmer alle oplysninger om blandingsforhold, tilberedning og administration i realtid. Informationerne udveksles automatisk og uden afbrydelse mellem informationssystemerne og enhederne”, forklarer Hänninen.

Hospitalets dosisdispensersystem er det første af sin art i Finland. Systemet muliggør dispensering af individuelle doser og elektronisk identificering via unikke identifikatorer. Når systemet er fuldt integreret i hospitalets patientdatasystem, vil systemet kunne frigive patientspecifikke doser. Nogle af de individuelt dispenserede doser vil blive lagret i de elektroniske medicinskabe fra NewIcon, hvor de kan hentes til brug for den enkelte patient.

“De elektroniske medicinskabe beviser ligeledes deres værd på akutafdelinger, der behandler mange meget forskellige patienter. Individuelle doser kan også bruges på akutmodtagelser. Der er dog ikke tid til at rekvirere patientspecifikke doser, da medicinen skal udleveres hurtigst muligt. De elektroniske medicinskabe er dog stadig en stor hjælp, idet de gør det muligt for os at hente den korrekte medicin til hver enkelt patient ved hjælp af den elektroniske identifikator på den individuelle dosis. Takket være elektroniske udleveringsfortegnelser vil vi i fremtiden desuden have flere tilgængelige data til rådighed for hver eneste patient, både hvad angår tilført medicin, dosis, tidspunkt og personen bag tilføringen”, siger Hänninen.

Et ekstra blandingssystem gør det muligt at udvide behandlingskapaciteten

Det første IV ICON Twins blandingssystem fra NewIcon blev installeret på centralsygehuset i den centralfinske sundhedsregion i 2016 med det formål at øge kapaciteten inden for blanding af intravenøse antibiotika. Den centralfinske sundhedsregion har bestilt et ekstra blandingssystem til det nye hospital.

“Det ekstra blandingssystem hjælper os med at imødekomme det stigende behov ude på afdelingerne og øge vores behandlingskapacitet”, siger apoteksudvikleren Kaisa Hänninen.

Hospitalet købte først og fremmest blandingssystemet for at forbedre arbejdsergonomien, idet manuel blanding af antibiotika er en arbejds- og tidskrævende opgave. Automatiseringen blev ligeledes brugt til at forbedre arbejdsprocessens generelle effektivitetsniveau, idet blandingssystemet gør det muligt at producere større mængder, der samtidig har en højere mikrobiologisk kvalitet.

MERE INFORMATION

Hospital Nova

Hospital Nova i den centralfinske sundhedsregion er det første nybyggede centralsygehus siden årtusindeskiftet. Nova skal erstatte det gamle centralsygehus i Jyväskylä. Nogle af de gamle sygehusbygninger vil blive fjernet, mens andre får lov til at leve videre under anden anvendelse.

 • Placering: Jyväskylä
 • Færdiggørelse: 2020
 • Samlet areal: ca. 100.000 kvadratmeter
 • Undersøgelses- og konsultationsrum: 360
 • Senge på hospitalsafdelinger: 368
 • Operationsstuer: 24
 • Fødestuer: 10

 

Kaisa Hänninen, apoteksudvikler 

 • Har arbejdet på centralsygehuset i den centralfinske sundhedsregion siden 2010
 • Hobbyer: Studier og udendørsaktiviteter
 • Motto: Hvis du aldrig tager det første skridt, kommer du ingen vegne.
 • Hvad serverer du til aftensmad for gæster? Pasta med kylling

 

Fem rigtige inden for uafbrudt medicinforsyning:

 1. den rigtige medicin
 2. den rigtige dosis
 3. den rigtige tilføringsmetode
 4. det rigtige tidspunkt
 5. den rigtige patient

Medicinforsyningen betegnes som uafbrudt, hvis patientens medicindata lagres i realtid i de medicinske servicesystemer, og informationerne udveksles automatisk og uden forsinkelse mellem de forskellige systemer. Udover automatisering kan medicinhåndteringen gøres mere sikker gennem følgende tiltag: aktualiserede medicindata, farmaceutisk verificering og evaluering af den medicinske behandling.

 

Vil du være opdateret på vores seneste nyheder? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev.