Kuopio Universitetshospital

Udgivet den 5.12.2018

Udfordringen:

Den nye hospitalsbygning på Kuopio Universitetshospital stod færdig i 2015. Planlæggerne af hospitalet ønskede at modernisere dets procedurer og automatisere processer med det formål at forbedre sikkerheden omkring medicinering ved at udrydde menneskelige fejl, der var forekommet for eksempel ved udlevering af medicin.

Et andet område, der fik stor opmærksomhed i byggefasen, var sterilisering af operationsstuerne. Personalets unødvendige færden på operationsstuen under operationer, eksempelvis når der hentes medicin fra andre stuer eller medicinskabe skal fyldes op.

Før i tiden på hospitalerne var personalet usikre på, hvornår medicinen var overført fra hospitalsapoteket til hospitalsafdelingen, hvilket tilføjede endnu en usikkerhedsfaktor til deres arbejde. Farmaceuterne skulle fungere som apoteksteknikere og kunne ikke bruge deres ekspertise fuldt ud. Hospitalsapoteket skulle opbevare en stor reserveforsyning, hvilket resulterede i et stort spild af medicin.

Løsningen:

Kuopio Universitetshospital (KUH) overvejede elektroniske medicinskabe, men ingen af de løsninger, der fandtes på markedet, lod til at være tilstrækkelige hurtige eller effektive. Derefter henvendte KUH sig til NewIcon for at få hjælp, og dette frugtbare samarbejde førte til tilblivelsen af det elektroniske medicinskab eMED ICON. Det innovative elektroniske medicinskab eMED ICON kan installeres i væggene i behandlingsrum, hvor medicinen udleveres gennem væggen, hvilket forbedrer de sterile forhold. Det giver en ro i patientens nære omgivelser, at det elektroniske medicinskab fyldes op uden for lokalet.

Læs mere om dets funktioner >

Resultatet:

Sikkerhed

 • Antallet af fejlmedicineringer blev nedbragt og patientsikkerheden forbedret.
 • Unødvendig færden på operationsstuerne blev mindsket, og de sterile forhold forbedret.

Effektivitet

 • Mindre kapital var bundet op på hospitalsapotekets reserveforsyning, hvilket bidrog til finansieringen af investeringen i automatisering.
 • Behovet for lageropgørelse faldt, og der blev noteret færre afvigelser i opgørelserne.
 • Medicinprocesserne blev ensartede.
 • Lagerbeholdninger og spild af medicin på afdelingerne blev nedbragt takket været hurtigere omsætning af medicinen.
 • Genbrug af medicin, som var udløbet, steg.

Rationalitet 

 • Arbejdet blev mere meningsfyldt.
 • Arbejdsfaser og ansvar blev tydeligere defineret.
 • Farmaceuterne fik mere frihed til at udføre opgaver svarende til deres uddannelse.
 • Sygeplejerskerne havde mere tid til sygepleje.
 • Brugervenligheden af den farmaceutiske logistik forbedredes.

Mere information

KUOPIO UNIVERSITETSHOSPITAL
Kuopio Universitetshospital (KUH) er et af Finlands fem universitetshospitaler. KUH er ansvarlig for at levere krævende specialiseret sundhedspleje til godt en million indbyggere i det østlige og centrale Finland.
KUHs årlige nøgletal:

 • 90.000 patienter behandlet
 • 360.000 ambulante klinikbesøg
 • 2.500 fødsler
 • 22.000 operationer

Personale:

 • ca. 4.500

eMED ICON elektronisk medicinskab:

 • Først installeret i 2015
 • Mere end 65 skabe er i brug

Andre systemer til automatisering af medicinhåndteringen leveret af NewIcon:

 • Mega-Fixu automatisk dispensersystem
 • IV ICON blandingssystem

 

Vil du være opdateret på vores seneste nyheder? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev.