Robotten gør arbejdet, men succesen afhænger af mennesker

Udgivet den 21. april 2016

Finlands største hospitalsapotek, HUS Apotek i Helsinki, har nu i seks måneder anvendt Mega-Fixu i deres daglige drift. Skiftet til at bruge et automatisk dispensersystem havde et klart formål.

”Vi er mere produktive nu, hvor vi kan frigøre vores ansatte fra mekanisk opfyldningsarbejde til mere rationelle opgaver. Målet er, at vores farmaceuter arbejder mere med det kliniske tættere på patienterne på hospitalsafdelinger,” siger den ledende farmaceut på HUS Apotek, udviklingschef Marita Saanila-Sotamaa.

Som et led i driften har man indsat verdens største automatiserede dispensersystem, som med to robotarme lægger 4.000-5.000 medicinæsker til opbevaring om dagen. Fire andre robotter indsamler og opbevarer æskerne om morgenen med en hastighed på 1.500 æsker i timen. Ud over disse sætter en robot låg og adresseangivelser på afdelingskasser. Disse syv robotarme styrer et lager med en kapacitet på 150.000 medicinæsker.

Saanila-Sotamaa mener, at der på grund af reformerne af de sociale og sundhedsmæssige ydelser og andre ændringer i Finland, er et stigende behov for at komme tættere på patienten. Praktiske enheder og automatisering gør dette muligt.

”Vi vil skifte over til elektroniske medicinskabe, et blandingssystem til antibiotika og automatisering af fortynding af stof til kemoterapi for at bringe vores personale tæt på patienten og for at forbedre forholdene omkring arbejdsergonomi.

Toget kørte hurtigt

Efter nøje forhandlinger og en procedurestyret indkøbsproces havde apoteket fået et godt indblik i Mega-Fixu. Før den endelige beslutning havde apoteket dybdegående diskussioner med NewIcon og undersøgte en lignende løsning på Kuopio Universitetshospital. Med andre ord, der var ingen overraskelser.

”Men hele anlægget viste sig at være ganske stort, da det blev bragt hertil,” ler Saanila-Sotamaa.

Anlægget er fire meter højt og 35 meter langt.

Rækken af begivenheder, der begyndte efter indkøbsprocessen, beskrives af folk hos HUS som værende meget sammenhængende.

“Overgangen var simpelthen forrygende hurtig. Vi indgik aftalen i april, anlægsarbejdet begyndte i slutningen af juni og sidst i august var vi allerede i testfasen. Opbygningen var utrolig hurtig. Men vi havde haft gennemløbstiden som et centralt kriterium ved valg af leverandør.”

Der var dog nogle mindre problemer. Efter at maskinen var blevet samlet, blev det opdaget, at gulvbelægningen i det underjordiske anlæg ikke var god nok. Gulvene skulle slibes og have ny belægning.

”Blot det at få opbevaringsrobotten korrekt forseglet var en stor opgave. Vi skulle sikre os, at støv fra malingen ikke kom ind i maskinen. Det tog et par uger, men heldigvis endte det hele godt.”

Et godt projektteam bag succesen

Som et tip til andre, der planlægger et lignende projekt, siger Saanila-Sotamaa:

”Sørg for at have et godt projektteam. Involvér de bedste og mest entusiastiske folk, som ikke er teknologiforskrækkede. Det var i hvert fald afgørende for, at det lykkedes for os! Det hele handler om mennesker, selv om vi taler om robotter og automatisering.”

Hun mener, at det for teamet også var en fremragende udviklingsmulighed at være en del af projektet.

”Det er en unik mulighed at være involveret i et projekt i denne størrelsesorden.

Jeg tror, at farmaceuter, folk der arbejder inden for medicin og andre eksperter, vil se tilbage på Mega-Fixu-projektet, selv når de er gået på pension og sidder i en gyngestol.”

En erfaring ud over det sædvanlige

Farmaceut Laura Sazonov, der var en del af projektteamet omkring automatiseringen, er glad for at have haft mulighed for at deltage i dette store projekt.

”Jeg var på forhånd interesseret i automatisering og de muligheder, det åbner. Jeg havde aldrig arbejdet med noget lignende, så jeg glædede mig til at se, hvordan forskellige ting ville fungere i praksis,” siger Sazonov om sine forventninger før projektets start.

Sazonov siger, at hun hurtigt bliver begejstret for nye ting.

”Jeg nyder at lære, hvordan forskellige enheder og processer fungerer. Automatiseringsprojektet var både sjovt og udfordrende. Jeg synes, jeg har lært en hel del om, hvordan det at teste noget skal planlægges og udføres. Desuden har jeg nu en god forståelse af den logik, der ligger bag maskinens funktioner, i hvert fald på brugerniveau. Dette vil være en stor hjælp til den praktiske problemløsning.”

Fornyet begejstring for arbejdet

Siden robotten blev installeret, er Sazonovs arbejde blevet mere varieret og interessant. Hendes arbejde har nu mere fokus på planlægning af nye arbejdsmetoder og mange typer givende problemløsninger.

”Jeg nyder mit arbejde som aldrig før. Jeg håber, at vores apotek vil blive ved med at være i fremdrift, og vi i fremtiden vil fortsætte med at søge nye og innovative metoder til at udføre sundhedspleje,” siger hun.

Sazonov siger, at idriftsættelsen af robotten var overraskende nem, selv om projektet skulle overholde en stram tidsplan. Det vil stadig tage noget tid at fylde produkter ind i systemet, da anvendelsen skal foretages gradvist samtidig med andre handlinger.

“Ting skal ofte flyttes meget hurtigt og kan ikke udsættes en enkelt dag. Det har nogle gange givet mig længere arbejdsdage, men jeg er sikker på, at slutresultatet er det hele værd. Jeg kan godt lide, at driften af anlægget er blevet udviklet i den aktive proces med idriftsættelsen – maskinen blev ikke leveret som en ufleksibel, færdig pakke, men den blev ændret, så den passer til vores særlige behov,”opsummerer Sazonov.

Mere information

HUS APOTEK

Apoteksejer: CEO, leder af HUS Apotek i hospitalsdistriktet Helsinki og Uusimaa (HUS) Kerstin Carlsson
Personale: 6 HUS Apotek-kontorer med i alt 21 apotekere, omkring 130-140 farmaceuter, omkring 50 medicinske medarbejdere, 5 vedligeholdelsesmedarbejdere og et par kontoransatte
Ordrelinjer leveret årligt : 855.000 (2015)
Medicinalprodukter: 141.011 stk.
Kemoterapeutisk stof, antal doser 65.053 stk.
Dosispakket medicin, antal poser 2.055.306 stk.
Idriftsættelse af Fixu: 1 / 2016
Sted: HUS Apoteks nye underjordiske anlæg
Projekt samarbejdspartnere: HUS Apotek, HUS Ejendom, HUS Anlægscenter, HUS IT Management, HUS Logistik

Artiklen blev oprindeligt bragt i magasinet Icon News i 2016.

Abonnér på magasinet Icon News.

Vil du være opdateret på vores seneste nyheder? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev.