Den smarte medicinvogn er sygeplejerskens mobile arbejdsplads: Fire ting, som forbedrer hverdagen i arbejdet

Hverdagen for plejepersonalet på hospitaler og plejehjem er ofte præget af en følelse af unødvendig travlhed. Til det allervigtigste, den menneskelige kontakt, skulle der gerne være mest mulig tid, men mange plejere mener, at nærplejen og samtalen med patienten er alt for fortravlet. Derimod går en betydelig del af plejepersonalets arbejdstid med alle mulige andre opgaver, såsom registrering af patientoplysningerne i forskellige systemer, men også overraskende meget til alene at gå frem og tilbage mellem medicinrummet og afdelingen.

Teknologi løser ikke alle sundhedssektorens udfordringer, men der hvor der kan opnås klare fordele, kan det absolut betale det sig at udnytte den. Den smarte medicinvogn, der fungerer som plejerens alsidige arbejdsplads, er én løsning, som giver øget meningsfuldhed og bedre arbejdstrivsel for plejepersonalet.

Her er fire ting, hvormed den smarte medicinvogn forbedrer hverdagen for sundhedspersonalet.

1. Færre skridt på vagten

Den smarte medicinvogn fungerer optimalt som plejerens fleksible mobile arbejdsplads, hvor de mest almindelige arbejdsredskaber og medicinen hele tiden følger med. På den måde er plejeren ikke hele tiden nødt til at bevæge sig frem og tilbage mellem medicinrummet og afdelingen. I henhold til en analyseundersøgelse med skridttælling foretaget blandt plejerne på Kuopio Universitetshospital går op til 20% af arbejdstiden med at gå. Plejerne går i gennemsnit 3,7 km på en vagt. Den smarte medicinvogn frigør tid til at møde patienten og gør desuden arbejdet fysisk lettere, når det daglige antal skridt reduceres.

2. Muligheden for fejlmedicinering mindskes

I den smarte medicinvogn har hver enkelt patient sit særlige aflåselige rum med navn, der kun kan åbnes via patientens identificering med stregkoden på håndleddet. Plejeren kan kontrollere de ordinerede typer medicin fra patientdatasystemet, før de gives til patienten. På den måde sikres det, at den rigtige medicin gives til den rette person. Den smarte medicinvogn supplerer den lukkede medicinsløjfe i medicinfordelingen, hvis formål netop er at sørge for den rette medicin, rette dosis, på den korrekte måde og i rette tid til den rette patient. Hidtil har ”de sidste meter” fra medicinrummet til patienten været ukontrollerbare, når medicinen er fordelt på afdelingerne i medicinbægrene på åbne bakker og derfra videre til patienterne. Det medfører risici for sikkerheden.

3. Patientoplysningerne registreres hurtigere

Den smarte medicinvogn er plejerens arbejdsplads, hvor der kan registreres patientoplysninger på samme måde som ved hospitalets andre arbejdspladser. Med sine medicinegenskaber og integrerede vitalmålere er den simpelthen mere alsidig end en almindelig stuegangsvogn. Forskellige måleresultater overføres automatisk til patientoplysningerne, hvorved den arbejdsgang forsvinder som særskilt arbejdsfase.

4. Arbejdets meningsfuldhed øges i sin helhed

Der har været talt en del om mangel på plejepersonale. Jeg mener, at plejearbejdet via automatiseringen kan strømlines og effektiveres på mange måder. Det indvirker alt sammen på plejepersonalets arbejdstrivsel og plejeressourcernes tilstrækkelighed. Ingen ønsker at udfylde sådanne rutineopgave i sit arbejde, som nemt kan løses med automatisering.

Nutidige arbejdsredskaber skal også have tiltrækningskraft for plejefagene: De nye i faget, eller som allerede er under uddannelse, vil gerne arbejde med nye metoder og arbejdsredskaber. Mange erhvervshøjskoler har anskaffet smarte medicinvogne til undervisningsformål. De studerende vænner sig hurtigt til dem og håber sikkert, at de arbejdsredskaber, der er velkendte og føles velegnede, også er i brug på deres fremtidige arbejdsplads.

Mere information

Har du lyst til at høre mere om den smarte medicinvogns muligheder? Kontakt vores Salgschef Hanne Hansen-Nord: 

[Mobil]tlf.: +45 28514070

E-mail: hanne.hansen-nord@newicon.fi

 

Vil du være opdateret på vores seneste nyheder? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev.