Et opdateret kvalitetsstyringssystem forbedrer risikohåndtering

NewIcon opgraderede sit kvalitetsstyringssystem fra ISO 9001:2008 til ISO 9001:2015 i juni 2018. Kunderne oplever virksomhedens forpligtelse til kvalitet i form af fremragende produkter og ydelser. Virksomhedens mål er at forbedre effektiviteten af sine kunders arbejde ved hjælp af automatisering af medicinhåndteringen, uden at det går ud over patientsikkerheden.

For NewIcon handler de væsentligste praktiske ændringer om kravene til håndtering af risici og nye muligheder. Dette betyder en udvikling af endnu mere problemfri og effektive processer.

”Der vil altid være risici – det vigtige er, hvordan virksomheden tager hensyn til dem i sine handlinger. Målet er at identificere risici på et tilpas tidligt tidspunkt til, at vi kan træffe passende foranstaltninger til at forberede os på dem,” siger NewIcons kvalitetschef Joona Turunen, der førte tilsyn med opdateringen.

Risici kan for eksempel være forbundet med forsyningskæden, kompetencer eller interessenter. Individuelle risici kan være meget små i starten, men udvikle sig til noget meget værre på grund af ændringer i miljøet.

”Den økonomiske vækst kan skabe mangel på visse komponenter på markedet, hvilket kræver, at vi sikrer driften af vores forsyningskæde med backup-leverandører og ekstra lagerbeholdninger. Som et andet eksempel kan vi i udviklingen af et produkt pludselig indse, at vores organisation mangler de nødvendige kompetencer. Kontrolforanstaltningerne i forhold til denne risiko omfatter rekruttering, intern oplæring og brug af vores partneres ekspertise”, siger Turunen.

Et kvalitetsstyringssystem er et redskab til løbende forbedringer

Tidligere nøjedes NewIcon med at diskutere virksomhedens risici og muligheder. I henhold til den nye procedure bliver risici registreret og bedømt på deres betydning for virksomheden.

På baggrund af bedømmelsen beslutter vi, om situationen skal overvåges, behandles med det samme af ledelsen for processen eller tages direkte til den øverste ledelse. Muligheder og ideer til udvikling bliver ligeledes registreret og behandlet.

Det nye kvalitetsstyringssystem stiller færre krav til dokumentation og fremhæver resultater. Årlige revisioner har til formål at følge realiseringen af virksomhedens kvalitetsmål for dens produkter og ydelser.

”Kvalitetsstyringssystemet er en synlig del af vores daglige arbejde. Det er et fantastisk redskab til kontinuerlig læring og forbedring.”

“Ud over revisionerne anvendes systemet i undersøgelser fra ledelsen til at afgøre, om der er truffet tilstrækkelige foranstaltninger og til at identificere potentielle forbedringer,” siger Turunen.

Virksomheder kan operere uden kvalitetscertifikater, men NewIcon har ønsket at forpligte sig til at forbedre sin kvalitet. Kvalitetsstyringssystemet sætter visse retningslinjer, som virksomheder kan tilpasse deres egne formål.

”Vi ønsker at operere i henhold til bedste praksis, fordi kvalitetsstyringssystemet hjælper os til at tage bedre notits af vores kunders og interessenters behov og forventninger. For os betyder kvaliteten af produkter og ydelser, at kunderne får præcis det, de bestilte. Hvis en af vores leverede enheder gik i stykker eller ikke levede op til kundens forventninger, så ville det betyde, at processen for vores kvalitetsstyring ikke var optimal”, slutter Turunen.

Mere information

JOONA TURUNEN
Kvalitetschef
Har arbejdet for NewIcon i 2,5 år
Motto: Du holder aldrig op med at lære

Artiklen blev oprindeligt bragt i magasinet Icon News i 2018.
Abonnér på magasinet Icon News.

Vil du være opdateret på vores seneste nyheder? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev.