Hospitalsapoteker bliver i stigende grad automatiserede

Et af temaerne på Hospitalsapoteksdage i Kuopio i 2009 var ”Tekniske applikationer som vil fremme sikkerheden omkring medicinering.” Dette var et af de første arrangementer, hvor brancheeksperter samledes for at diskutere, hvordan nye teknologier kan forbedre medicinske serviceprocesser på hospitalerne.

Her næsten ti år senere er mange hospitalsapoteker i færd med at automatisere tunge og højrisikofyldte manøvrer ved at redefinere fremgangsmåderne for manuelt arbejde. I samarbejde med Lean-metoden er automatisering en god medspiller til omfattende procesplanlægning.

Ud over automatisering er det næste skridt i Finland at finde på ideer til nye ydelser, der gavner kunderne. Dette er nu muligt takket være frigjorte ressourcer og den stigende digitalisering af driften.

Et eksempel på et nyt servicekoncept til et hospitalsapotek er closed loop medication management. Dette bliver muligt, når integrationen af informationssystemer er udviklet til det punkt, hvor man i realtid har adgang til oplysningerne om patienten, behandlingen og medicinen. Denne form for styring af hele den medicinske serviceproces vil i væsentlig grad forbedre patientsikkerheden, selv om der stadig skal gøres meget, før den bliver udbredt.

Det næste årti nærmer sig hastigt, og vi har ingen krystalkugle til at forudse præcist, hvad det vil bringe. Dog er fremtiden også formet af de løsninger vi udvikler, de beslutninger vi tager, og de handlinger vi udfører i dag. Medicinske ydelser er en del af det nye servicesystem inden for social- og sundhedsområdet, hvilket betyder, at driften på et hospitalsapotek ikke kan undgå at blive påvirket af de kommende ændringer.

I alle tilfælde er det sikkert, at sundhedsvæsenets brug af robotteknologi og digitalisering vil fortsætte med at stige. Denne udvikling kræver nye tænkemåder, såvel som oplæring.

Implementeringen af informationssystemer og nye tekniske applikationer har tit været drevet af den teknologiske udvikling, og den tilgang har ofte ført til utilfredshed. For at undgå dette skal udviklingen af automatiserede og digitaliserede ydelser først og fremmest være baseret på samarbejde og kundernes behov.

Denne tilgang vil kræve god dialog mellem virksomhederne inden for informationsteknologi og ledelsen, leverandører af software og hardware samt kunderne. Det er måden at etablere et kreativt og innovativt partnerskab, der gavner alle – også patienten!