I closed loop medication management er målet at få fem ud af fem rigtige

Grundideen med closed loop medication management er at håndtere medicinen på en måde, der sikrer, at følgende fem mål altid bliver opfyldt: den rigtige medicin, den rette dosis, den rigtige patient, det rette tidspunkt og den rigtige vej.

Processen er baseret på et effektivt samarbejde mellem mennesker og automatiserede systemer samt et krydstjek af de forskellige stadier af medicinhåndteringen. Et af de vigtigste elementer, der kan bidrage til veludviklet closed loop medication management, er et elektronisk medicinskab.

Ifølge Sami Sneck, der er medicinsk uddannelses- og sikkerhedskoordinator på Oulu Universitetshospital, er der flere effektive måder at implementere processen for closed loop medication management. Men bortset fra implementeringen, bør planlægningen af denne proces altid fokusere på udskrivelse af recepten, indkøbet, distribution og fremstilling af medicinen, tildeling af medicinen samt registrering af indgiften.

”Tit opstår udfordringerne allerede når recepten udskrives. I en ideel situation ville en læges beslutningsproces altid understøttes af et elektronisk system, som straks kunne tage højde for patientens medicinallergier og anden medicin,” beskriver Sneck.

I et eksempel på en case bliver en recept udskrevet af en læge, krydstjekket af en sygeplejerske eller en farmaceut, hvorefter ordren sendes direkte til apoteket. Apoteket udfører fordelingen af doser, som så vidt muligt er automatiseret, hvorefter medicinen leveres til hospitalsafdelingen i patient-specifikke doser.

Et elektronisk medicinskab støtter processen

Det elektroniske medicinskabs funktion i processen for closed loop medication management understøtter fordelingen af medicin til patienter. Det er ikke al medicin, der leveres direkte til afdelingen fra hospitalsapoteket; i stedet henter sygeplejersken medicinen fra et elektronisk medicinskab. Forudsat at informationssystemerne er standardiserede, kan det elektroniske medicinskab kopiere den originale recept og styre sygeplejerskens handlinger ved for eksempel at kræve en registrering af medicinadministrationen.

”Et elektronisk medicinskab er essentielt, når medicinen uddeles manuelt. Det støtter sygeplejerskernes arbejde og øger samtidig sikkerheden. Det næste skridt er at sikre identificeringen af den rigtige patient for eksempel ved hjælp af patientens stregkodearmbånd. Når patienten har fået medicinen, går processen automatisk tilbage til begyndelsen,” forklarer Sneck.

Closed loop-processen er et fælles mål

I april holdt Sneck et foredrag om processen for closed loop medication management på et møde for hospitalets farmaceuter arrangeret af NewIcon.

”Udfordringerne er de samme overalt. Planlægningen af closed loop-processen er ikke let på grund af det faktum, at der er snesevis af eksisterende systemer i brug, for ikke at nævne det faktum, at det kræver en standardisering af forskellige brugerflader. Men på baggrund af den diskussion, vi havde ved den lejlighed, forbliver jeg positiv. De tilstedeværende eksperter fra hele Finland har tydeligvis et fælles mål om at implementere en proces for closed loop medication management,” glæder Sneck sig over.

Mere information

Vil du være opdateret på vores seneste nyheder? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev.