Product lifecycle management gør det hurtigere at få produktet ud til kunderne

Projektet Product lifecycle management (PLM) er et af de nye, interne udviklingsinitiativer hos NewIcon.

Automatiseringssystemernes tekniske data registreres automatisk i PLM-systemet, hvilket gør det langt lettere at dele, finjustere og genbruge data i forhold til tidligere. De registrerede produktdata i systemet er tilgængelige i realtid – er arbejdet først gjort én gang, behøver samme arbejdsprocedure dermed aldrig at blive gentaget.

“PLM dækker alle aspekter af lifecycle management, selv efter leveringen af systemet til automatisering af medicinhåndtering. Det er et managementsystem målrettet produktartikler, strukturer og dokumentation, såsom tegninger og 3D-modeller, til brug for vores ingeniører. Vi arbejder i øjeblikket på at skabe de rette betingelser for en hurtig design- og managementproces”, siger Mauri Kankkunen, NewIcons Supply Chain Manager.

Når alle produktdataene er lagret samme sted, bliver det nemmere at administrere produktets samlede livscyklus. For salgsprodukternes vedkommende bliver dokumentationen lettere tilgængelig. Ingeniørerne kan administrere statussen på produkter og artikler: er de under udvikling, er designprocessen afsluttet, eller er de blevet produktionsgodkendt?

“Med modulation af de elektroniske medicinskabe eMED ICON og PLM systemet forkortets designprocessens varighed fra en uge til et par timer”, forklarer Kankkunen.

Ensartede standarder for produktartikler

I takt med at NewIcon vokser, gør antallet af produktartikler det samme, og dette giver behov for en mere strømlinet håndtering. Fra nu af gælder ensartede standarder for samtlige artikler, hvilket gør det nemt at fjerne forældede eller overlappende artikler. I forbindelse med denne forbedring har vi analyseret artikeldataene for 10.000 dele – forandringen er virkelig markant, fortæller Kankkunen.

“PLM sikrer ensartede standarder i forbindelse med oprettelsen af produktartikler. I fremtiden vil det derfor blive meget nemmere at finde artiklerne. De maskin- og elektrotekniske data vil blive inkluderet i den samme produktstruktur”, fortæller Kankkunen i sin opsummering af ideen.

På den måde kender begge designtekniske afdelinger hinandens status, ligesom de kan drage nytte af hinandens arbejde. Mulige fremtidige serviceydelser omfatter administreringen af de leverede systemer samt en produktkonfigurator, der kan sikre hurtigere strukturering af et solgt produkt.

Besparelser takket være nedsat arbejdsbyrde

PLM-systemet vil officielt blive taget i brug sidst i januar 2019. NewIcon har desuden gjort brug af metoden product data management (PDM) i ca. tre år. PLM blev relevant efter implementeringen af virksomhedens nye ERP-system.

“Den designtekniske afdeling er meget begejstrede for PLM. Ifølge dem er det et nødvendigt skridt. Hver eneste dag støder vi på problemer, som kan løses med PLM,” siger Kankkunen tilfreds.

Takket være systemets extranet-funktion kan vi også give underleverandører adgang til specifikke data. Dermed behøver vi ikke længere ar sende dokumentation til de enkelte leverandører separat.

“PLM nedsætter arbejdsbyrden betragteligt, hvilket udmunder i besparelser. Vores mål er at forbedre projekternes gennemløbstid og skabe større pålidelighed og forudsigelighed omkring leveringen,” siger Kankkunen.

Mere information

Vil du være opdateret på vores seneste nyheder? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev.