Kommende arrangementer

DSS årsmøde 2019

24. - 26.4.2019, Svendborg, Denmark

Apteekkari 2019

25. - 26.4.2019, Helsinki, Finland

Tidligere arrangementer

EAHP Congress, Barcelona

27. - 29.3.2019, Barcelona, Spain