Privatlivspolitik

En fortrolighedserklæring i overensstemmelse med paragrafferne 10 og 24 i den finske lov om personoplysninger (523/1999) og artiklerne 12 og 13 i den generelle
forordning om databeskyttelse i Den Europæiske Union (2016/679).

Dataansvarlig
NewIcon Oy
Viestikatu 1–3
FI-70600 Kuopio, Finland
CVR-nr.: 2081705-0
Tlf. +358 10 322 1800
privacy@newicon.fi

Spørgsmål vedrørende registret

Vores kundeservice vil straks besvare spørgsmål og feedback relateret til registret.

Navnet på registret
Kunde- og markedsføringsregisteret for NewIcon Oy.

Registrets indhold af oplysninger
Navn, e-mailadresse, telefonnummer, firma og stilling i virksomheden, virksomhedens adresse.

Formålet med behandling af personoplysninger og brugen af personoplysninger
Personoplysninger bliver brugt til erhvervsmæssige formål, såsom håndteringen af kunderelationer samt salg og markedsføring af NewIcon Oys produkter og services, såvel som til rekrutteringsformål.

Varighed af behandlingen af personoplysninger
Personoplysninger behandles i det tidsrum, kundens aftale dækker. Personoplysninger opbevares normalt til markedsføringsformål og rekrutteringsformål i seks (6) måneder, hvorefter oplysningerne bliver flyttet til et passivt register eller til en liste over dem, der har afslået markedsføring, eller oplysningerne fjernes helt.

Almindelige kilder til oplysninger
Oplysninger i registret er indsamlet fra NewIcon Oys CRM-system og offentligt tilgængelige internetkilder. Oplysninger om potentielle kunder er blevet indsamlet via telefon og/eller fra offentligt tilgængelig information om en persons stilling, opgaver eller præstation i en offentlig eller kommerciel virksomhed. Behandlingen er foretaget ud fra den dataansvarliges legitime interesse. Personer, der abonnerer på vores nyhedsbrev, har givet deres samtykke til markedsføring i forbindelse med hjemmesidebesøg.

Videregivelse af oplysninger
Den dataansvarlige videregiver ikke kunders personoplysninger til eksterne parter, medmindre det kræves af de finske myndigheder. Den dataansvarlige kan vælge selektivt at gemme data i systemer, hvor tjenesteudbydere overholder lovgivningen om databeskyttelse.

Tjenesteudbydere for NewIcon Oy:
– Visma (CRM & ERP)
– Medita Communication Oy (kommunikation om markedsføring)
– MailerLite til e-mail marketing formål
– Grano Oy

Overførsel af oplysninger uden for EU
NewIcon Oy eller tjenesteudbyderen for NewIcon Oy overfører ikke personoplysninger uden for EU/EØS, med mindre tjenesteudbyderen har et privatlivsskjold, der beviser, at tjenesteudbyderen overholder Privacy Shield Frameworks-aftalen mellem U.S. Department of Commerce, medlemslandene i EU og Schweiz, når de indsamler, bruger og opbevarer personoplysninger fra personer bosat i EU-medlemslande og Schweiz.

Den registreredes rettigheder

Ret til indsigt:
Den dataansvarlige vil, enten på eget initiativ eller på den registreredes anmodning, fjerne, rette eller supplere eventuelle fejlagtige, unødvendige, ufuldstændige eller forældede oplysninger i registret uden unødvendig forsinkelse.

Ret til indsigelse:
Kunden har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af sine oplysninger.

Forbud mod direkte markedsføring:
Kunden har ret til at forbyde offentliggørelse og behandling af sine oplysninger til direkte markedsføring eller andre typer markedsføring.

Ret til sletning:
En virksomhed eller en fysisk person har ret til, omkostningsfrit, at forbyde brugen af kontaktoplysninger. Personoplysninger kan fjernes på kundens anmodning, eller når forholdet til kunden ophører.

Ret til at indgive klage:
Kunden har ret til at klage til ombudsmanden for databeskyttelse, hvis kunden mener, at en behandling af personoplysninger ikke er i overensstemmelse med den gældende lovgivning om databeskyttelse.

Registrets sikkerhedsmæssige principper
Personoplysninger opbevares fortroligt i systemer, der kræver en adgangskode. NewIcon Oys datanetværk og den hardware, hvor registret ligger, er beskyttet med en firewall og andre nødvendige tekniske foranstaltninger. Det er kun personer, der har underskrevet en fortrolighedsaftale, der har adgang til de pågældende oplysninger for at kunne udføre deres arbejdsopgaver.

Cookies på hjemmesiden