Tarinoita lääkehuollon automaatiosta

Keski-Suomen keskussairaala: Hankinnan tärkein motiivi oli työergonomian parantaminen

Lisäksi antibioottien tuotantomäärää on voitu nostaa vastaamaan sairaalan kasvaneita tarpeita.

Lue

Vaasan sairaanhoitopiirin sairaala-apteekkiin antibioottiannosten valmistus

Hygienia paranee, kun osastoille saadaan käyttöön steriili, puhdastilojen suojakaapissa käyttökuntoon saatettu valmiste.

Lue

Ainutlaatuinen antibioottirobotti Kuopion yliopistolliseen sairaalaan

Työn kuormittavuus vähenee ja potilasturvallisuus paranee. Sairaanhoitajien aikaa säästyy hoitotyöhön ja farmaseuttien aikaa lääkehoidon tukemiseen.

Lue

Saumaton osa katkeamatonta lääkehoitoketjua

Saumaton osa katkeamatonta lääkehoitoketjua

Katkeamaton lääkehoitoketju voidaan taata, kun suonensisäiset antibiootit  saatetaan käyttökuntoon keskitetysti apteekin valvotuissa olosuhteissa. Jokainen annos viivakoodataan, minkä ansiosta saadaan tarvittaessa (esimerkiksi tuotevirheen sattuessa) tieto siitä, kenelle kyseinen annos on mennyt. Lisäksi tiedetään tarkasti mitä lääke-erää on kukin potilas saanut, ja miten se on valmisteltu annosteltavaksi.

Antibioottirobotin ominaisuudet

  • Sekoittaa antibioottiannoksia käyttökuntoon nopeasti
  • Kätevät alustat lääkeruiskujen ja -pullojen lataamiseen
  • Laminaarivirtauskaappi on helppo puhdistaa pyyhkimällä
  • Hyvä työergonomia
Kehitetty sairaala- ja farmasia-alan ammattilaisten kanssa

Kehitetty sairaala- ja farmasia-alan ammattilaisten kanssa

Sairaala- ja farmasia-alan ammattilaisten määritysten mukaisesti antibioottirobotti on suunniteltu massavalmistamaan käyttövalmiita antibiootteja hyvien tuotantotapojen (GMP) mukaisesti.

Ratkaisu sairaala-apteekin arjen haasteisiin

Turvallisuus

Haaste

Suonensisäisiä antibiootteja saatetaan käyttökuntoon manuaalisesti satoja tuhansia annoksia.

Ratkaisu

Valmistus IV ICON Twinsillä keskitetysti apteekin puhdastilassa.

Tulokset

Lääkitysvirheet vähenevät. Mikrobiologinen laatu ja tasalaatuisuus paranevat.

Haaste

Suonensisäisten antibioottien saattaminen käyttökuntoon manuaalisesti osastoilla altistaa henkilöstöä lääkeaineille.

Ratkaisu

Valmistus IV ICON Twinsillä keskitetysti apteekin puhdastilassa.

Tulokset

Altistuminen vähenee, kun käytössä on käyttövalmiit annokset.

Tehokkuus

Haaste

Suuria tuotantoeriä on haastava valmistaa käsin.

Ratkaisu

Valmistus IV ICON Twinsillä keskitetysti apteekin puhdastiloissa. Robotin vaihdettavat osat mahdollistavat tuotemuutokset.

Tulokset

Tuotantomäärää voidaan nostaa. Puhdastilojen tilankäyttö tehostuu.

Haaste

Suonensisäisten antibioottien saattaminen käyttökuntoon manuaalisesti osastoilla on aikaa vievää.

Ratkaisu

IV ICON Twinsin ansiosta apteekki voi tarjota yksiköiden käyttöön mahdollisimman valmiin tuotteen.

Tulokset

Lääkehoidon prosessit ja kustannukset tehostuvat.

Mielekkyys

Haaste

Etenkin sormien pinsettiote ja ranteen kiertoliike lääkepullojen lävistämisen yhteydessä rasittavat käsiä ja hartioita.

Ratkaisu

IV ICON Twins tekee raskaat ja toistuvat työvaiheet antibioottien käyttökuntoon saattamisessa.

Tulokset

Parantuneen työergonomian ansioista sairauspoissaolot vähenevät.

Haaste

Sairaalan henkilökunnan työaikaa kuluu koulutusta vastaamattomiin ja raskaisiin rutiinitehtäviin.

Ratkaisu

IV ICON Twins saattaa suonensisäiset antibiootit käyttövalmiiksi.

Tulokset

Henkilökunnan työaikaa vapautuu asiantuntijatyöhön. Työn mielekkyys paranee.

Ovatko haasteet tuttuja?

Kysy apua asiantuntijoilta.

Yhteystiedot