Newicon

eMED ICON Älylääkekaapit sairaaloille

eMED ICON – älylääkekaappijärjestelmä sairaaloille

LÄÄKEHUOLTO TEHOSTUU

Organisaation eMED ICON älylääkekaapit muodostavat helposti hallittavan kokonaisuuden. Järjestelmän kautta on mahdollista seurata automaattisesti ja reaaliaikaisesti mm. kaappien lääkesaldoja, olosuhdetietoja ja vanhenevia lääkkeitä. Lääkkeiden tilaukset tapahtuvat automaattisesti ennalta asetettujen arvojen perusteella ja näin varastot pysyvät ajan tasalla.

Kaappien käyttö mahdollistaa toimintamallin, jossa hajautetut lääkekaapit voidaan ottaa osaksi sairaala-apteekin velvoitevarastoa. Integraatioiden kautta käyttöliittymästä on mahdollista saada tietoa potilaskohtaisesta lääkityksestä sekä sairaalan laatimista lääkekohtaisista lääkitysohjeista.

Kaikki järjestelmän tapahtumat rekisteröidään ja tapahtumien raportteja on mahdollista tarkastella jälkikäteen. Näin voidaan helposti jäljittää epäselvyydet jälkikäteen sekä laatia raportteja viranomaisia ja johtoa varten. Järjestelmä mahdollistaa myös sähköisen huumausainekirjanpidon, jolloin kirjanpito helpottuu merkittävästi. Tapahtumatietojen kerääminen ja näiden seuranta ehkäisee myös lääkkeiden väärinkäyttötapauksia.

TURVALLINEN

 • Luotettava käyttäjien ja tuotteiden tunnistaminen
 • Valo-ohjaus ja varmistus sensoreilla
 • Lukitut metalliset ovet suojaavat sisältöä

KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLINEN

 • Kehitetty yhteistyössä sairaala-alan ammattilaisten kanssa
 • Käyttö on nopeaa ja yksinkertaista
 • Käyttöliittymä on informatiivinen ja opastava

MODULAARINEN

 • Valituista moduuleista koostetaan sopiva kokonaisuus
 • Valittavissa läpiantavana
 • Laajat tietojärjestelmäintegraatiomahdollisuudet

POTILAS- JA TYÖTURVALLISUUS

 • Inhimilliset virheet lääkkeenjaossa vähenevät
 • Lääkkeiden väärinkäyttö vähenee
 • Lääketurvallisuus lisääntyy kun lääkejätteet palautetaan asianmukaisesti
 • Hoitajilla vapautuu enemmän aikaa hoitotyöhön
 • Oikeat ja tarvittavat lääkkeet sekä välineet ovat helposti ja luotettavasti saatavilla

TALOUDELLISUUS

 • Vanhentuvien lääkkeiden kierrätettävyys paranee
 • Lääkehävikki pienenee seurannan lisääntyessä
 • Lääkkeisiin sitoutunut pääoma pienenee
 • Modulaarisen rakenteen ansiosta ratkaisu on kustannustehokas ja tarpeen mukainen
 • Henkilökunnan aikaa säästyy lääkehuollon selkeytyessä

TEHOKKUUS

 • Varastonhallinta paranee ja lääkehuollon joustavuus lisääntyy
 • Lääketilaukset automatisoituvat
 • Reaaliaikainen valvonta mahdollistuu
 • Työvaiheet ja vastuut selkeytyvät
 • Laajat integraatiomahdollisuudet eri tietojärjestelmiin

Myynti:
Lauri Rissanen

puh. 045 663 4334

lauri.rissanen@newicon.fi

Mikko Väätäinen

puh. 044 434 1111

mikko.vaatainen@newicon.fi

NewIcon Tuotteet

ISO-FIXU
ISO-FIXU

Keräilyvarastoautomaatti apteekeille

Lue lisää
MEGA-FIXU
MEGA-FIXU

Keräilyvarastoautomaatti sairaala-apteekeille

Lue lisää
eMED ICON
eMED ICON

Älylääkekaapit sairaaloille

Lue lisää
IV ICON Twins
IV ICON Twins

Järjestelmä iv-lääkkeiden käyttökuntoon saattamiseen

Lue lisää
MTS
MTS

Annosjakelutuotteet apteekeille

Lue lisää