Newicon

IV ICON Twins Järjestelmä iv-lääkkeiden käyttökuntoon saattamiseen

LÄÄKEHUOLTO TEHOSTUU
Suonensisäisiä (i.v.) antibiootteja käytetään sairaalan koosta riippuen kymmenistä satoihin tuhansiin annoksiin vuosittain. Niiden asianmukainen käsittely manuaalisesti on hidasta ja niiden käyttökuntoon saattamisessa osastolla on suuri riski mikrobiologiseen kontaminaatioon ja jopa lääkitysvirheeseen (väärä annos,väärä lääke, väärin liuotettu lääke). IV ICON Twinsin avulla voidaan yhä useampi antibioottiannos saattaa käyttökuntoon kontrolloidussa prosessissa aseptisissa olosuhteissa. Suurempien tuotantoerien manuaalisen valmistamisen on estänyt raskaat ja ergonomisesti rasittavat työvaiheet, jotka voidaan nyt siirtää IV ICON Twinsin tehtäväksi. Lääkitysturvallisuus paranee, työntekijöiden kuormitus vähenee ja henkilöstöresursseja vapautuu tarkoituksenmukaisempiin työtehtäviin.

TARKOITUKSENMUKAINEN
• Mahdollistaa tehokkaan IV-antibioottien käyttökuntoon saattamisen keskitetysti puhdastiloissa

• Kontrolloitu prosessi tuottaa tasalaatuisia ja laadukkaita lopputuotteita

• Virtaviivaistaa prosesseja ja vapauttaa osaston henkilökuntaa hoitotyöhön

TURVALLINEN
• Vähentää työntekijöiden altistusta lääkeaineille

• Suojalaitteet ja luokan II suojakaappi takaavat turvallisen käytön

• Viivakoodien avulla varmistetaan tuotteelle sopivat paletit ja tarttujat

KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLINEN
• Helppokäyttöinen

• Vähentää rasittavia ja kuormittavia työvaiheita

• Helpottaa dokumentaatiota ja jäljitettävyyttä

POTILAS- JA TYÖTURVALLISUUS

• Kontrolloitu prosessi, aseptiset olosuhteet ja koulutettu henkilökunta takaavat tasalaatuiset ja laadukkaat lopputuotteet

• Luokan II suojakaappi ja lääkeaineen käsittelyajan väheneminen ehkäisee työntekijän altistumista lääkeaineille

• Työergonomia parantuu

• Hoitajilla vapautuu aikaa hoitotyöhön

•Vähentää lääkitysvirheiden mahdollisuutta ja parantaa potilasturvallisuutta

TEHOKKUUS

• Keskitetty lääkkeen käyttökuntoon saattaminen tehostaa lääkehoidon prosesseja

• Osastojen ajankäyttö tehostuu

• Asennettavissa puhdastilaan tavallisen suojakaapin tilalle

• Helposti vaihdettavat osat mahdollistavat tuotemuutokset ja toiminnan kehittämisen

• Automaatti tekee toistuvat työvaiheet aina yhtä tehokkaasti

TALOUDELLISUUS

• Tehostaa henkilöstöresursseja sekä osastoilla että apteekissa vähentämällä manuaalista työtä

• Parantuneen työergonomian ansioista sairaspoissaolot vähenevät

• Mukautuu muuttuviin käyttötarpeisiin

• Prosessien tehostuminen tuo kustannustehokkuutta

• Puhdastilojen tilankäyttö tehostuu

Myynti:
Lauri Rissanen

puh. 045 663 4334

lauri.rissanen@newicon.fi

Mikko Väätäinen

puh. 044 434 1111

mikko.vaatainen@newicon.fi

NewIcon Tuotteet

ISO-FIXU
ISO-FIXU

Keräilyvarastoautomaatti apteekeille

Lue lisää
MEGA-FIXU
MEGA-FIXU

Keräilyvarastoautomaatti sairaala-apteekeille

Lue lisää
eMED ICON
eMED ICON

Älylääkekaapit sairaaloille

Lue lisää
IV ICON Twins
IV ICON Twins

Järjestelmä iv-lääkkeiden käyttökuntoon saattamiseen

Lue lisää
MTS
MTS

Annosjakelutuotteet apteekeille

Lue lisää