Newicon

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR)mukainen rekisteriseloste


 1. Rekisterinpitäjä

NewIcon Oy

Y-tunnus: 2081705-0

Puh: 010 3221 800

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa viipymättä rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

3. Rekisterin nimi

NewIcon Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käyttö

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja NewIcon Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, NewIcon Oy:n mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Newicon Oy:n viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle. Tietoja käytetään liiketoiminnallisiin tarkoituksiin, kuten asiakassuhteen hallintaan ja -hoitoon, NewIcon Oy:n tuotteiden ja palvelujen myyntiin ja markkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Nimi, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Yritys ja asema, Yrityksen osoitetiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan NewIcon Oy:n asiakastietojärjestelmästä sekä yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä. Rekisteritiedot on kerätty henkilön asemaa tai tehtäviä tai niiden hoitoa julkisyhteisössä tai elinkeinoelämässä kuvaavista yleisesti saatavissa olevista tiedoista ja/tai puhelimitse.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivytystä. Yrityksellä ja luonnollisella henkilöllä on mahdollisuus ilman erillistä maksua kieltää yhteystiedon käyttö. Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. NewIcon Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Tietoihin pääsevät käsiksi vain määritellyt henkilöt, jotka tarvitsevat pääsyn tietoihin työtehtävien hoitamiseksi.

10. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.