Kuopion yliopistollinen sairaala

Tilojen aseptiikkaa heikensi henkilökunnan ylimääräinen liikehdintä salissa, kuten lääkkeiden haku toisista huoneista tai lääkekaappien täyttö leikkausten aikana.

Lue

Älylääkekaappi tuo varmuutta lääkkeenantoon

Sairaanhoitajan työ teho-osastolla sisältää paljon nopeaa reagointia ja akuuttia lääkehoitoa - virheille ei ole varaa. Uusi teknologia on tehostanut rutiinitehtäviä.

Lue

”eMed Icon-älylääkekaappi on käyttäjäinnovaatio”

Kaarisairaalan leikkaussaleihin, heräämöön, teho-osastoille ja sektiosaleihin on otettu ensimmäisenä Suomessa käyttöön elektroniset eMED ICON -älylääkekaapit.

Lue