Teknologia toi teho-osastolle työrauhaa

”Alussa ihmisiä pelotti, että viekö lääkkeiden otto älylääkekaapista enemmän aikaa kuin ennen, kun prosessiin liittyy uusia vaiheita."

Lue

Automaatio on lisännyt sairaala-apteekin ja osastojen välistä yhteistyötä

”Automaatiolaitteiden myötä sairaala-apteekin ja osastojen välinen yhteistyö on lisääntynyt."

Lue

Sairaala Nova valmistautuu lääkehuollon automaatioon: ”Päämääränämme on katkeamaton lääkehoitoprosessi”

Automaation käyttöönotto tarkoittaa isoja muutoksia sairaalan prosesseihin ja toimintatapoihin. Jotta siirtymävaihe uuteen sairaalaan tapahtuisi sujuvasti, valmistaudutaan toimintatapojen muutoksiin hyvissä ajoin.

Lue

Kuopion yliopistollinen sairaala

Tilojen aseptiikkaa heikensi henkilökunnan ylimääräinen liikehdintä salissa, kuten lääkkeiden haku toisista huoneista tai lääkekaappien täyttö leikkausten aikana.

Lue

Älylääkekaappi tuo varmuutta lääkkeenantoon

Sairaanhoitajan työ teho-osastolla sisältää paljon nopeaa reagointia ja akuuttia lääkehoitoa - virheille ei ole varaa. Uusi teknologia on tehostanut rutiinitehtäviä.

Lue

Hankinnan tärkein motiivi oli työergonomian parantaminen

Manuaalisessa työssä toistuva sormien pinsettiote sekä ranteen kiertoliike lääkepullojen lävistämisen yhteydessä rasittavat käsiä ja hartioita kohtuuttomasti.

Lue