Kuopion yliopistollinen sairaala

Tilojen aseptiikkaa heikensi henkilökunnan ylimääräinen liikehdintä salissa, kuten lääkkeiden haku toisista huoneista tai lääkekaappien täyttö leikkausten aikana.

Lue

Älylääkekaappi tuo varmuutta lääkkeenantoon

Sairaanhoitajan työ teho-osastolla sisältää paljon nopeaa reagointia ja akuuttia lääkehoitoa - virheille ei ole varaa. Uusi teknologia on tehostanut rutiinitehtäviä.

Lue

Hankinnan tärkein motiivi oli työergonomian parantaminen

Manuaalisessa työssä toistuva sormien pinsettiote sekä ranteen kiertoliike lääkepullojen lävistämisen yhteydessä rasittavat käsiä ja hartioita kohtuuttomasti.

Lue

”Huomenta Kerttu”

Varastoautomaatti sai nimensä Pohjois-Karjalan keskussairaalan sairaala-apteekin työntekijöiden äänestyksessä. Kerttu on nopeuttanut eniten lääketyöntekijöiden tehtäviä ja vapauttanut aikaa lääketilausten tekemiseen.

Lue

Robotti tekee työt, mutta ihmiset ratkaisevat onnistumisen

Kyseessä on maailman suurin täysautomaattinen varastoautomaatti, jossa kaksi käsivarsirobottia sisäänsyöttää varastoon 4000-5000 lääkepakkausta päivässä.

Lue