HUS Apteekissa validoidaan reilu 10% keräillyistä lääkkeistä – virhemarginaali alle 0,02%

"HUSin validointiprosessi on pitkän työn tulos. Kun Mega-Fixu otettiin käyttöön HUS Apteekissa, ensimmäisen vuoden aikana jokainen lääkepakkaus validoitiin. Kun saimme virhemarginaalin alle 0,02 prosenttiin, voitiin validoinnin määrää keventää."

Lue

Teknologia toi teho-osastolle työrauhaa

"Alussa ihmisiä pelotti, että viekö lääkkeiden otto älylääkekaapista enemmän aikaa kuin ennen, kun prosessiin liittyy uusia vaiheita."

Lue

Automaatio on lisännyt sairaala-apteekin ja osastojen välistä yhteistyötä

”Automaatiolaitteiden myötä sairaala-apteekin ja osastojen välinen yhteistyö on lisääntynyt."

Lue

Sairaala Nova valmistautuu lääkehuollon automaatioon: ”Päämääränämme on katkeamaton lääkehoitoprosessi”

Automaation käyttöönotto tarkoittaa isoja muutoksia sairaalan prosesseihin ja toimintatapoihin. Jotta siirtymävaihe uuteen sairaalaan tapahtuisi sujuvasti, valmistaudutaan toimintatapojen muutoksiin hyvissä ajoin.

Lue

Kuopion yliopistollinen sairaala

Tilojen aseptiikkaa heikensi henkilökunnan ylimääräinen liikehdintä salissa, kuten lääkkeiden haku toisista huoneista tai lääkekaappien täyttö leikkausten aikana.

Lue

Älylääkekaappi tuo varmuutta lääkkeenantoon

Sairaanhoitajan työ teho-osastolla sisältää paljon nopeaa reagointia ja akuuttia lääkehoitoa - virheille ei ole varaa. Uusi teknologia on tehostanut rutiinitehtäviä.

Lue