Tarinoita lääkehuollon automaatiosta

Etelä-Karjalan keskussairaalan älylääkekaapit vapauttavat hoitajien aikaa potilaille

Älylääkekaapit ovat satsaus sairaalan lääkitysturvallisuuteen, kun lääkkeenjaossa tapahtuvien inhimillisten virheiden riski pienenee.

Lue

Moduuleista koostuvia älylääkekaappeja Keski-Suomen keskussairaalaan

Älylääkekaapit parantavat lääkkeiden varastoseurantaa. Automaatio tukee uudessa sairaalassa käyttöönotettavaa suljettua lääkkeenannon systeemiä.

Lue

Kuopion yliopistollinen sairaala: Älylääkekaapit tuovat varmuutta lääkkeenantoon

Suurin osa lääkkeistä annetaan suonensisäisesti, joten on helppoa, kun lääkeruiskut ja -neulat on integroitu kaappiin helposti saataville.

Lue

Saumaton osa katkeamatonta lääkehoitoketjua

Saumaton osa katkeamatonta lääkehoitoketjua

eMED ICON -älylääkekaappeja voidaan sijoittaa hajautetusti sairaalan osastoille ja terveyskeskuksiin. Älylääkekaappi valmistetaan moduuleista, joista on helppo koostaa sopiva kokonaisuus hoito- ja lääkehuoneiden tarpeisiin. Yhdessä kymmenet ja jopa sadat älylääkekaapit muodostavat keskitetysti hallittavan järjestelmän, joka integroituu automaattisesti sairaalan toiminnanohjaus-ja potilasjärjestelmiin. Inhimilliset virheet tiedonsiirrossa vähenevät ja reaaliaikaiset lääkitystiedot ovat aina kaikkien lääkehoitoon osallistuvien saatavilla, minkä vuoksi eMED ICON -älylääkekaapit ovat saumaton osa katkeamatonta lääkehoitoketjua. Lisäksi tapahtumatietojen kerääminen ja seuranta auttavat optimoimaan lääkkeiden määrää osastolla ja laatimaan raportteja viranomaisille ja johdolle.

Ratkaisu sairaala-apteekin arjen haasteisiin

Turvallisuus

Haaste

Manuaalinen lääkkeiden käsittely on altista inhimillisille virheille.

Ratkaisu

eMED ICONista voi hakea lääkettä potilaan, lääkkeen tai vaikuttavan aineen perusteella. Valo-ohjaus ja tuotteen viivakoodaaminen auttavat oikean lääkkeen valinnassa.

Lopputulos

Lääkitysturvallisuus paranee.

Haaste

Lääkkeiden väärinkäytöltä on vaikea suojella työntekijöitä. Epäselvyydet rasittavat työilmapiiriä.

Ratkaisu

eMED ICONiin kirjaudutaan henkilökohtaisella toimi- tai kulkukortilla ja pin-koodilla.

Lopputulos

Tapahtumatietojen kerääminen ja seuranta ehkäisevät lääkkeiden väärinkäyttötapauksia.

Tehokkuus

Haaste

Osastojen lääkevarastot eivät ole sairaala-apteekin varastojärjestelmässä. Kirjanpito osastoilla olevista lääkkeistä on epätarkkaa.

Ratkaisu

eMED ICON on integroitu varastojärjestelmään.

Lopputulos

Apteekin velvoitevarasto ja lääkkeisiin sitoutunut pääoma pienenee.

Haaste

Työaikaa kuluu lääketilauksiin ja vanhentuvien lääkkeiden manuaaliseen seurantaan.

Ratkaisu

eMED ICON tilaa lääkkeet ja seuraa vanhentuvia lääkkeitä automaattisesti.

Lopputulos

Osastojen lääkevarastot ja lääkehävikki pienevät, koska lääkkeiden kiertonopeus tehostuu. Vanhentuvien lääkkeiden kierrätettävyys paranee.

Mielekkyys

Haaste

Potilastyössä on paljon muistettavaa ja iso vastuu potilasturvallisuudesta.

Ratkaisu

eMED ICONista voi hakea lääkettä potilaan, lääkkeen tai vaikuttavan aineen perusteella. Valo-ohjaus ja tuotteen viivakoodaaminen auttavat oikean lääkkeen valinnassa.

Lopputulos

Työvaiheet ja vastuut selkeytyvät.

Haaste

Manuaalisiin ja yksitoikkoisiin rutiinitehtäviin kuluu paljon työaikaa.

Ratkaisu

Esimerkiksi injektioruiskuihin voidaan tulostaa älylääkekaapista tarrat, joissa lukee lääkkeen nimi ja vaikuttava aine, potilaan ja lääkkeen ottajan nimi, kellonaika ja päivämäärä.

Lopputulos

Työaikaa vapautuu hoitotyöhön ja potilaiden kohtaamiseen.

Ovatko haasteet tuttuja?

Kysy apua asiantuntijoilta.

Yhteystiedot