IV ICON Cyto

Lääkevalmistusrobotin

Lääkevalmistusrobotin

Ominaisuudet

  • Käyttökuntoon saattaa potilaskohtaiset sytostaattiannokset nopeasti ja turvallisesti
  • Hoitaa myös jauhemaisten lääkeaineiden laimentamisen ja sekoittamisen lopputuotteisiin käytettäviksi konsentraateiksi
  • Säilyttää osittain käytetyt sytostaattipullot hyödyntäen niitä seuraaviin annoksiin
  • Annosten oikeellisuuden varmistaminen tarkkojen vaakojen, viivakoodilukijoiden ja kameroiden avulla
  • Automaattinen lääkejätteiden käsittely
  • Suljettu systeemi (alipaineistettu valmistustila ja CSTD:t) vähentää työntekijöiden altistumista vaarallisille sytostaateille
  • Käyttäjäystävällinen ohjelmisto ohjaa käyttäjän toimintaa
  • Parantaa työergonomiaa automatisoimalla kuormitusvammoja aiheuttavat toistotehtävät
  • Robotin osien muotoilussa ja materiaalivalinnoissa on huomioitu helppo puhdistettavuus
KEHITETTY YHTEISTYÖSSÄ SAIRAALA- JA FARMASIA-ALAN AMMATTILAISTEN KANSSA

KEHITETTY YHTEISTYÖSSÄ SAIRAALA- JA FARMASIA-ALAN AMMATTILAISTEN KANSSA

IV ICON Cyto on kehitetty yhteistyössä sairaala- ja farmasia-alan ammattilaisten kanssa, jotta se pystyy paremmin vastaamaan manuaalisessa sytostaattien käyttökuntoon saattamisessa kohdattaviin haasteisiin. Lääkkeenvalmistusrobotti valmistaa potilaskohtaiset käyttövalmiit sytostaattiannokset hyvien tuotantotapojen (GMP) mukaisesti.

Saumaton osa katkeamatonta lääkehoitoketjua

Saumaton osa katkeamatonta lääkehoitoketjua

Katkeamaton lääkehoitoketju voidaan taata, kun sytostaattien käyttökuntoon saattaminen tapahtuu keskitetysti sairaala-apteekin valvotuissa olosuhteissa.

IV ICON Cyto tarjoaa kattavat tiedot lääkevalmistusprosessin tapahtumista jokaiselle valmistetulle annokselle. Lääkevalmistusprosessin dokumentaatiossa hyödynnetään viivakooditeknologiaa, tarkkoja vaakoja ja kameroita.

Turvallisuus

Haaste

Inhimillinen virhe sytostaattiannoksen valmistuksessa.

Ratkaisu

IV ICON Cyto

Lopputulos

Validoitusti valmistetut sytostaattiannokset. Automaattinen valmistusprosessin dokumentointi.

Haaste

Manuaalinen sytostaattien käyttökuntoon saattaminen altistaa henkilöstöä vaarallisille lääkeaineille.

Ratkaisu

IV ICON Cyto

Lopputulos

Henkilöstön altistuminen sytostaateille minimoidaan.

Haaste

Inhimillisistä syistä johtuvat sytostaattiannosten mikrobiologiset kontaminaatiot.

Ratkaisu

IV ICON Cyto

Lopputulos

Mikrobiologisesti laadukkaammat sytostaattiannokset.

Tehokkuus

Haaste

Valmistettavien sytostaattiannosten kysyntä on kasvanut.

Ratkaisu

IV ICON Cyto

Lopputulos

Puhdastilojen käyttö tehostuu ja kysyntään pystytään vastaamaan entistä paremmin.

Haaste

Manuaalinen sytostaattiannoksien valmistaminen on aikaavievää.

Ratkaisu

IV ICON Cyto

Lopputulos

Väsymätön robotti valmistaa
useita kymmeniä sytostaattiannoksia
tunnissa.

Haaste

Dokumentaatio on aikaavievää ja altista inhimillisille virheille.

Ratkaisu

IV ICON Cyto

Lopputulos

Automaattinen ja kattava dokumentaatio jokaisesta valmistetusta sytostaattiannoksesta.

MIELEKKYYS

HAASTE

Manuaalinen sytostaattiannoksien valmistus on käsiä ja hartioita rasittavaa.

RATKAISU

IV ICON Cyto

LOPPUTULOS

Parantunut työergonomia vähentää rasituksesta johtuvia sairauspoissaoloja.

HAASTE

Henkilöstön työaika kuluu raskaisiin toistotehtäviin.

RATKAISU

IV ICON Cyto

LOPPUTULOS

Työaikaa voidaan hyödyntää vaativampiin asiantuntijatehtäviin. Työn mielekkyys lisääntyy.

HAASTE

Sytostaattien valmistus on stressaavaa, koska pieni inhimillinen virhe voi olla hengenvaarallinen potilaalle.

RATKAISU

IV ICON Cyto

LOPPUTULOS

Kontrolloidusti valmistetut sytostaattiannokset.

Ovatko haasteet tuttuja?

Kysy apua asiantuntijoilta.

Yhteystiedot