”eMed Icon-älylääkekaappi on käyttäjäinnovaatio”

Julkaistu 29.5.2015

Kaarisairaalan leikkaussaleihin, heräämöön, teho-osastoille ja sektiosaleihin otetaan ensimmäisenä Suomessa käyttöön elektroniset eMED ICON -älylääkekaapit. KYSin hoitajista yli 200 henkilöä tutustui kaapin protomalliin ja antoi palautetta tärkeistä ominaisuuksista. Proviisori Minna Kurttilan mukaan älylääkekaappi on käyttäjäinnovaatio, jonka käyttöönoton tavoitteena on tehostaa ja tarkentaa lääkehuoltoa ja –hoitoa, sekä parantaa potilasturvallisuutta.

Millainen projekti on ollut?
Tämä on ollut monitahoinen retki, sillä uuden kehittäminen on ollut antoisaa ja toisaalta työlästä. Loppukäyttäjät olivat mukana kehittämässä e-lääkekaapin toimintoja, joten kaappi on räätälöity tarpeisiimme hyvin käyttäjälähtöisesti. Haastetta matkaan ovat luoneet uuden sairaalan rakennustöistä johtuvat aikataulupaineet.

Mitä innovatiivisia ominaisuuksia älylääkekaapissa on?
Kaapin tietojärjestelmä on luotu käyttäjäystävälliseksi. Kaappi esimerkiksi ohjaa lääkkeenottoa, sillä siihen kytketään lääkkeen tunnistamiseen liittyvää automatiikkaa. Lisäksi esitimme, että kaapit sijoitetaan leikkaussalien seinärakenteisiin läpiantoperiaatteella. Täyttö tapahtuu salin tai hoitohuoneen ulkopuolelta ja lääkkeiden ottaminen sisäpuolelta, mikä rauhoittaa toimintaa potilaan lähellä. Kaikki osastolla tarvittavat lääkkeet ja niiden käsittelyssä tarvittavat välineet on myös keskitetty samoihin kaappeihin, minkä ansiosta hoitajien ei tarvitse hakea niitä eri paikoista.

Miten älylääkekaapin käyttö muuttaa työskentelyä osastoilla?
Monet toimintatavat tulevat muuttumaan. Jatkossa esimerkiksi jokainen kaapista otettava lääke dokumentoidaan viivakoodaamalla eli niitä ei vain oteta käyttöön, mikä saattaa tuntua hoitajista aluksi työläältä. Viime vuoden aikana toteutetuissa pilotoinneissa havaittiin kuitenkin, että lääkkeen viivakoodaaminen ja oton kirjaaminen  ei juurikaan hidastanut lääkkeenottoa kaapista. Tuotteen viivakoodaaminen tuo varmennusta oikean lääkkeen valinnassa ja oton kirjaaminen puolestaan takaa käyttäjälle, että kaapissa on aina tarpeellinen määrä lääkettä käytössä järjestelmän hallitessa varastonvalvontaa. Käyttäjien tunnistus lääkkeenoton yhteydessä tuo myöskin lisäarvoa erilaisten epäselvyyksien selvittämisessä.

Lisätietoa

Haluatko saada sähköpostiisi tiedon uusimmista uutisista? Tilaa uutiskirjeemme tästä.