Sairaala Nova valmistautuu lääkehuollon automaatioon: ”Päämääränämme on katkeamaton lääkehoitoprosessi”

Jyväskylään parhaillaan rakentuvassa sairaala Novassa valmistaudutaan jo kovaa vauhtia lääkehuollon automaatioon. Syksyllä 2020 valmistuva Nova on ensimmäinen 2000-luvulla Suomessa rakennettava kokonaan uusi sairaala. Sairaalan yhtenä tavoitteena on parantaa potilas- ja lääkitysturvallisuutta digitalisaatiota ja automaatiota hyödyntämällä.

Sairaalassa otetaan laajasti käyttöön uusinta teknologiaa. NewIcon toimittaa Novaan IV ICON Twins -antibioottirobotin ja 35 eMED ICON -älylääkekaappia.

– Ydinajatuksenamme lääkehuollon kehittämisessä on parantaa lääkitysturvallisuutta ja tehostaa prosesseja. Automaatio ja tietojärjestelmät ovat työkaluja, jotka edesauttavat tässä tavoitteessa
onnistumista, sanoo Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kehittämisproviisori Kaisa Hänninen.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sairaalahanke on herättänyt kiinnostusta kotimaan lisäksi myös ulkomailla.

– Kokemuksemme kiinnostavat, koska myös muissa sairaaloissa työskennellään samojen teemojen ympärillä ja Novaan on tulossa runsaasti uudenlaista potilas- ja lääkitysturvallisuutta parantavaa automaatiota. Meillä on myös siinä mielessä ainutlaatuinen tilanne, että olemme voineet huomioida automaation asettamia vaatimuksia uuden sairaalan suunnittelussa, Hänninen kertoo.

Älylääkekaappien käyttöönottoon valmistaudutaan jo

Automaation käyttöönotto tarkoittaa isoja muutoksia sairaalan prosesseihin ja toimintatapoihin. Jotta siirtymävaihe uuteen sairaalaan tapahtuisi sujuvasti, valmistaudutaan toimintatapojen muutoksiin hyvissä ajoin.

Jyväskylän keskussairaalassa on jo yksi NewIconin älylääkekaappi testikäytössä sairaala-apteekissa ja kaksi kaappia tuotantokäytössä sairaalan osastoilla. Novaan älylääkekaappien asennus aloitetaan syksyllä 2019.

– Halusimme edetä älylääkekaappien hankinnassa etupainotteisesti. Nyt käytössä olevien älylääkekaappien avulla olemme päässeet tutustumaan laitteisiin ja niiden tietojärjestelmään, kehittämään älylääkekaappeja yhteistyössä laitetoimittajan kanssa ja uudistamaan toimintatapoja, Hänninen kuvailee.

Sairaala Novan moniammatillinen projektiryhmä kasaa parhaillaan koulutuspakettia älylääkekaappien käyttöönottoon. Jokainen käyttäjä tullaan perehdyttämään ja koulutusta laitteen käyttöön järjestetään jo nyt.

– Olemme jo suunnitelleet NewIconin kanssa älylääkekaappien haalausta ja asennusta Sairaala Novan osastoille, sekä laitteiden validointia. Kaikessa täytyy ottaa huomioon koko sairaalan käyttöönoton aikataulutus, joten kyseessä on aikamoinen palapeli, Hänninen toteaa.

Älylääkekaappien rooli korostuu akuuttiosastoilla

NewIconin toimittamien älylääkekaappien ja antibioottirobotin lisäksi Novaan tulee muun muassa putkipostijärjestelmä, keräilyvarastoautomaatti ja Unit Dose -annosjakelulaitteisto. Tavoitteena on integroida sairaala-apteekin automaatiolaitteet myöhemmin osaksi sairaalan asiakas- ja potilastietojärjestelmää.

– Päämääränämme on katkeamaton lääkehoitoprosessi, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että lääkkeiden määrääminen, lääkemääräysten varmentaminen, lääkkeiden jakaminen, käyttökuntoon saattaminen ja valmistaminen sekä lääkkeiden antaminen kirjautuvat reaaliaikaisesti lääkehoidon tietojärjestelmiin. Tieto liikkuu eri tietojärjestelmien ja laitteiden välillä automaattisesti ja katkeamattomasti, Hänninen selittää.

Sairaalaan tuleva Unit Dose -annosjakelulaitteisto on ensimmäinen Suomessa. Se mahdollistaa lääkkeiden yksittäispakkaamisen ja sähköisen tunnistamisen yksilöllisen tunnisteen avulla. Kun integraatio sairaalan potilastietojärjestelmään on valmis, voidaan lääkkeet jakaa laitteistolla potilaskohtaisesti. Osa yksittäispakatuista lääkkeistä tullaan varastoimaan NewIconin  älylääkekaappeihin, joista ne kerätään potilaskohtaisesti.

– Älylääkekaappien rooli lääkehuollossa korostuu entisestään akuuttiosastoilla, joissa potilasvaihtelu on suurta. Akuuttiosastollekin voidaan yksittäispakata lääkkeitä, mutta ei potilaskohtaisesti, sillä tarve lääkkeille on niin nopea. Älylääkekaapista saamme kuitenkin oikean lääkkeen turvallisesti kerättyä potilaalle hyödyntäen yksittäispakkauksen sähköistä tunnistetta ja tulevaisuudessa sähköisen antokirjauksen ansiosta tiedämme luotettavammin, mitä lääkettä, millä annoksella, milloin ja kenen toimesta potilaalle on jaettu, Hänninen kertoo.

Toinen antibioottirobotti mahdollistaa toiminnan laajentamisen

Ensimmäinen NewIconin IV ICON Twins -antibioottirobotti asennettiin Keski-Suomen keskussairaalaan vuonna 2016 tehostamaan suonensisäisten antibioottien käyttökuntoon saattamista. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on tilannut uuteen sairaalan toisen antibioottirobotin.

– Toinen robotti auttaa meitä vastaamaan osastojen kasvaneeseen kysyntään ja mahdollistaa toiminnan laajentamisen, kehittämisproviisori Kaisa Hänninen sanoo.

Ensimmäinen antibioottirobotti hankittiin sairaalaan ennen kaikkea parantamaan työergonomiaa, sillä antibioottien käyttökuntoon saattaminen manuaalisesti on kuormittavaa ja aikaa vievää. Automaation avulla haluttiin myös tehostaa työskentelyprosessia kokonaisuudessaan, sillä antibioottirobotti mahdollistaa isommat tuotantomäärät ja tuottaa lisäksi mikrobiologisesti laadukkaampia lääkkeitä.

Lisätietoa

Sairaala Nova
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin Sairaala Nova on ensimmäinen 2000-luvulla rakennettava keskussairaala. Nova rakennetaan Jyväskylän vanhan keskussairaalan tilalle. Osa vanhan sairaalan rakennuksista puretaan ja osalle etsitään uusiokäyttöä.

• Sijainti Jyväskylä
• Valmistumisvuosi 2020
• Kokonaispinta-ala noin 100.000 brm2
• Tutkimus- ja vastaanottohuoneita 360
• Vuodeosastojen sairaansijoja 368
• Leikkaussaleja 24
• Synnytyssaleja 10

 

Kaisa Hänninen, kehittämisproviisori

• Työskennellyt Keski-Suomen keskussairaalassa vuodesta 2010
• Harrastukset: Opiskelu ja ulkoilu
• Motto: Jos et koskaan ota ensimmäistä askelta, et pääse eteenpäin.
• Mitä ruokaa laitat läheisillesi: Broileripastaa

 

Katkeamattomassa lääkehoitoprosessissa tavoitteena on viisi oikein:

1. oikea lääke
2. oikea annos
3. oikealla tavalla
4. oikeaan aikaan
5. oikealle potilaalle

Lääkehoitoprosessi on katkeamaton, kun potilaiden lääkitystiedot ovat tallennettuna reaaliaikaisesti lääkehoidon tietojärjestelmiin ja tieto liikkuu eri järjestelmien välillä automaattisesti. Automatiikan lisäksi lääkehoitoprosessin turvallisuutta lisäävät lääkitystiedon ajantasaistaminen, farmaseuttinen varmentaminen ja lääkehoidon arvioinnit.

 

Haluatko saada sähköpostiisi tiedon uusimmista uutisista? Tilaa uutiskirjeemme tästä.