VIIMEINEN LENKKI KATKEAMATTOMAAN LÄÄKEHOITOKETJUUN

VIIMEINEN LENKKI KATKEAMATTOMAAN LÄÄKEHOITOKETJUUN

Katkeamattoman lääkehoitoketjun viimeinenkin lenkki varmistuu, kun matka lääkehuoneelta potilaan luokse osastolle on kontrolloitu ja turvallinen. Älylääkekärryssä jokaisella potilaalla on yksittäin lukittava ja nimetty lokero, jonka avaaminen edellyttää potilaan tunnistamista ranteessa olevasta viivakoodista. Hoitaja voi tarkistaa potilastietojärjestelmästä henkilölle määrätyt lääkkeet ennen niiden antamista. Näin oikea lääke päätyy varmasti oikealle henkilölle ja lääkitysvirheen tai muun vaaratilanteen riski on minimoitu.

Älylääkekärryn ominaisuudet

  • Potilastiedot automaattisesti esiin tunnistautumalla
  • Potilaskohtaiset lääkelokerot aukeavat vain tunnistaumalla
  • Automaattisesti säätyvä ergonominen työasento
  • Hygieninen käyttää, helppo puhdistaa
  • Näyttö voidaan hoitotyön aikana vaihtaa helposti aktiiviseen “kosketustilaan” integroitujen laitteiden käyttöä ja potilasvuorovaikutusta varten
  • VITALS-toiminto vitaalimittareiden integrointiin: mittaustiedot tallentuvat validoinnin jälkeen suoraan sähköiseen potilastietojärjestelmään
KEHITETTY LISÄÄMÄÄN HOITOTYÖN SUJUVUUTTA

KEHITETTY LISÄÄMÄÄN HOITOTYÖN SUJUVUUTTA

AMiS-PRO -älylääkekärry on yhteistyökumppanimme, luotetun hollantilaisen Alphatron Medical Innovationsin kehittämä älykäs ja liikkuva työasema, joka on suunniteltu yksinkertaistamaan ja keventämään hoitajien, farmaseuttien ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten päivittäisiä työtehtäviä, jotta heillä jää aikaa tärkeimpään tehtävään, eli potilastyöhön. Lisätietoja tuotteesta löytyy Alphatron Medical Innovationsin tuotesivustolta.

HOITOTYÖN MIELEKKYYS JA TEHOKKUUS KULKEVAT KÄSI KÄDESSÄ!

Turvallisuus

Haaste

Kun lääkkeet annostellaan potilaille käsityönä ja ne jaetaan osastolla avonaiselta tarjottimelta, virheiden ja muiden vaaratilanteiden riski kasvaa.

Ratkaisu

Jokaisella potilaalla on lukittava lokero, jonka avaaminen edellyttää potilaan tunnistamista.

Tulokset

Inhimillisen lääkitysvirheen riski poistuu ja hoitajan työturvallisuus paranee, kun lääkkeet eivät ole avoimessa tilassa.

Tehokkuus

Haaste

Suuri osa työajasta menee potilastietojen kirjaamiseen tai kävelemiseen.

Ratkaisu

Käytetyimmät työvälineet ja lääkkeet kulkevat mukana osastolla.

Tulokset

Hoitajan aikaa ja askelia säästyy varsinaiseen hoitotyöhö. Säästö kertautuu organisaatiotasolla.

Mielekkyys

Haaste

Hoitajan päivässä on paljon rutiinitehtäviä, jotka eivät liity hoitotyöhön.

Ratkaisu

Potilastietojen tarkistaminen ja kirjaaminen on nopeaa ja osin automaattista. Vitaalitoimintojen mittausdata tallentuu suoraan potilastietojärjestelmään.

Tulokset

Hoitajan aikaa vapautuu ihmisen kohtaamiseen sekä hoitotoimenpiteisiin. Tämä lisää työn mielekkyyttä ja kiireettömyyttä.

HALUATKO LISÄTIETOA?

Ota yhteyttä, jos haluat kuulla lisää, miten älylääkekärryt voisivat palvella organisaatiotanne!

yhteystiedot

Casejutut

KYS hankkii älylääkekärryjä potilasturvallisuutta ja työtehoa parantamaan

Ennen hoitajan työajasta 20 % meni potilashuoneen, kanslian ja lääkehuoneen välillä kävelyyn.

Lue

Älylääkekärry on sairaanhoitajan liikkuva työpiste: neljä arkea parantavaa asiaa

Teknologia ei ratkaise kaikkia terveydenhuollon haasteita, mutta siellä, missä siitä on saatavissa selkeitä hyötyjä, sitä kannattaisi hyödyntää.

Lue

Katkeamaton lääkehoitoketju

Ajantasaisen tiedon ylläpitämisessä auttavat lääkehuollon automaatiolaitteet, joita käytetään lääkitysprosessin eri vaiheissa osastoilla ja sairaala-apteekissa.

Lue