Kuopion yliopistollinen sairaala

Julkaistu 5.12.2018

Haaste

Kuopion yliopistollisen sairaalan uusi sairaalarakennus valmistui 2015. Sairaalan suunnittelussa haluttiin uudistaa toimintatapoja ja automatisoida prosesseja. Tavoitteena oli lääkehuollon turvallisuuden parantaminen, sillä esimerkiksi lääkkeiden jaossa tapahtui inhimillisiä virheitä.

Rakennusvaiheessa kiinnitettiin huomiota myös leikkaussalien aseptiikkaan. Tilojen aseptiikkaa heikensi henkilökunnan ylimääräinen liikehdintä salissa, kuten lääkkeiden haku toisista huoneista tai lääkekaappien täyttö leikkausten aikana.

Lisäksi henkilökunnan työtä hankaloitti vanhassa sairaalassa epäselvyys siitä, missä vaiheessa lääke siirtyy sairaala-apteekin omistuksesta sairaalaan osaston omistukseen. Farmaseutit joutuivat toimimaan lääketeknikkoina, eivätkä päässeet hyödyntämään ammattitaitoaan. Sairaala-apteekin lääkkeiden velvoitevarasto oli iso ja lääkejätettä tuli paljon.

Ratkaisu

Kuopion yliopistollinen sairaala harkitsi ratkaisuksi älylääkekaappeja, mutta mikään markkinoilla oleva ratkaisu ei vaikuttanut tarpeeksi tehokkaalta ja nopealta. KYS päätyi pyytämään NewIconilta apua ja näin tiiviissä yhteistyössä syntyi eMED ICON -älylääkekaappi.

Innovatiivinen eMED ICON -älylääkekaappi voidaan sijoittaa hoitohuoneen seinärakenteisiin läpiantoperiaatteella, minkä ansiosta tilan aseptiikka paranee. Toiminta potilaan lähellä rauhoittuu, kun älylääkekaapin täyttö tapahtuu kätevästi huoneen ulkopuolelta ja lääkkeiden ottaminen sisäpuolelta.

Lue lisää ominaisuuksista >

Lopputulos

Turvallisuus

 • Lääkitysvirheet vähenivät ja potilasturvallisuus parani.
 • Ylimääräinen liikehdintä leikkaussaleissa väheni ja aseptiikka parani.

Tehokkuus

 • Sairaala-apteekin velvoitevarastoon sitoutunut pääoma pieneni, mikä mahdollisti osittain investoinnin automaatioon.
 • Inventoinnin tarve väheni ja inventoinneissa huomatut heitot pienenivät.
 • Lääkehoidon prosessit harmonisoituivat.
 • Osastojen lääkevarastot ja lääkehävikki pienentyivät, koska lääkkeiden kiertonopeus tehostui.
 • Vanhentuvien lääkkeiden kierrätettävyys parani.

Työn mielekkyys

 • Työn mielekkyys parani.
 • Työvaiheet ja vastuut selkeytyivät.
 • Farmaseutit pääsivät koulutustaan vastaaviin työtehtäviin.
 • Hoitajilla vapautui työaikaa hoitotyöhön.
 • Lääkelogistiikan käyttäjäystävällisyys parani.

 

Lue lisää

Sairaalan lääkehuollon automaatio

Lisätietoa

KUOPION YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA

Kuopion yliopistollinen sairaala, KYS, on yksi Suomen viidestä yliopistosairaalasta. KYS vastaa lähes miljoonan itä- ja keskisuomalaisen vaativan erityistason erikoissairaanhoidosta.

Vuosittain KYSissä:

 • 90 000 hoidettua potilasta
 • 360 000 poliklinikkakäyntiä
 • 2 500 synnytystä
 • 22 000 leikkausta

Henkilökunta:

 • Noin 4500

eMED ICON ­-älylääkekaappi:

 • Ensimmäinen asennettu 2015
 • Käytössä yli 65 kpl

Muut NewIconin toimittamat lääkehuollon automaatiolaitteet:

 • Mega-Fixu -lääkevarastoautomaatti
 • IV ICON -robotti

 

Haluatko saada sähköpostiisi tiedon uusimmista uutisista? Tilaa uutiskirjeemme tästä.