HUS hankkii lääkevalmistusrobotin tehostaakseen steriilien injektoitavien lääkkeiden lääkevalmistus- ja jakeluprosessiaan

HUS Apteekki hankki vuonna 2016 maailman suurimman varastoautomaatin lääkevalmisteille niiden varastointiin ja toimitukseen NewIconin toimittamana. Samaa kaavaa noudatetaan vuonna 2021, kun sairaala investoi lääkevalmistuksen automaatioon hankkimalla lääkevalmistusrobotin tehostaakseen omaa keskitettyä käyttökuntoon saattamistaan. Toimittajaksi valikoitui jälleen NewIcon.

HUS Apteekissa käyttökuntoon saatetaan noin 40,000 antibioottiannosta vuosittain. Näihin annoksiin liittyvä työ tehdään käsityönä keskitetysti sairaala-apteekin puhdastiloissa, huomioiden lääkevalmistuksen aseptiset menetelmät. Kaiken kaikkiaan yli 500,000 antibioottiannosta käyttökuntoon saatetaan käyttövalmiiksi HUSin osastoilla.

Käyttökuntoon saattaminen on työlästä, ja se sitoo hoitajaresursseja jättäen potilastyölle vähemmän aikaa. Tästä syystä johtuen HUSissa on kasvava tarve keskitetylle lääkevalmistuksen ja käyttökuntoon saattamisen palvelulle. Keskitetysti jaeltavien käyttövalmiiden lääkeannosten tarpeen kasvu näytteli pääosaa, kun sairaala päätti hakea tehokkaampaa ratkaisua lääkevalmisteiden käyttökuntoon saattamiseen. Kasvutarve ei koske pelkästään käyttövalmiita antibioottiannoksia, vaan myös muita parenteraalisia valmisteita käyttökuntoon saatettuina käyttövalmiina annoksina.

HUSin alustavien arvioiden mukaan lääkevalmistusprosessin automatisointi johtaa noin 0,9-1,4 miljoonan vuosisäästöihin. *

Vain NewIcon vastasi haasteeseen

HUS julkaisi tietopyynnön lääkevalmistusrobotin hankinnasta heinäkuussa 2020. Tietopyynnössä kartoitettiin projektiin soveltuvia toimittajia hankittavalle laitteelle. Tietopyynnön tuloksena joukosta yksilöityi vain yksi soveltuva toimittaja, joka täytti HUSin tietopyynnössä esittämät vaatimukset lääkevalmistusrobotista ja sen soveltuvuudesta sairaalan tarpeisiin. Tuloksena toimittajaksi valittiin NewIcon.

Lääkevalmistusrobottia kehitetään lisäominaisuuksilla

NewIconin IV ICON Twins on lääkevalmistusrobotti, joka on alunperin kehitetty suonensisäisten antibioottivalmisteiden käyttökuntoon saattamiseen, huomioiden lääkevalmistuksen vaatimat aseptiset olosuhteet puhdastiloissa.

Laitteen perusominaisuuksien lisäksi HUS Apteekki haluaa kehittää laitetta yhteistyössä NewIconin kanssa, jotta laitteen täysi potentiaali saadaan käyttöön. Tarkoituksena on kehittää laitetta käyttökuntoon saattamaan aiempaa laajempi valikoima lääkevalmisteita.

HUS Apteekki odottaakin lääkevalmistusrobotin suoriutuvan niin silmäinjektioiden kuin antibioottihoitoihin liittyvien valmisteiden prosessoinnista.

“Laitetoimitus kehitettävine lisäominaisuuksineen on loistava mahdollisuus NewIconille kehittää lääkevalmistusrobottia yhteistyössä Suomen yhden huippusairaalan ja sen ammattilaisten kanssa.”, kertoo NewIconin myyntipäällikkö Lauri Rissanen. “Laitetoimitukseen liittyvä projekti sisältää tuoekehitystoimia sekä prosessikehitystä. Nämä yhdessä tekevät IV ICON Twinsistä yhä laajempikäyttöisen ja mahdollistavat mukautumisen eri asiakkaiden erilaisiin lääkevalmistusprosesseihin.”

IV ICON Twins lisäominaisuuksineen toimitetaan HUS Apteekille vuoden 2022 puolella. Laite sijoitetaan sairaala-apteekin lääkevalmistustiloihin.

*Kaikki faktat ja numerot koskien Helsingin yliopistollisen sairaalan toimintaa perustuvat julkisesti saatavilla olevaan ilmoitukseen tietopyynnön ja kilpailutuksen tuloksista.