Satasairaalan sairaala-apteekki hankki NewIconin IV ICON Twins -robotin lääkevalmisteiden käyttökuntoon saattamiseen

Automatisoinnilla haetaan lisää tuotantokapasiteettia, ergonomiaa sekä potilas- ja lääketurvallisuutta

Satakunnan sairaanhoitopiirin SataDiag liikelaitos saa lähiaikoina lääkehuollon yksikköönsä markkinoiden tehokkaimman robotin auttamaan lääkevalmisteiden käyttökuntoon saattamisessa.

Proviisori Eeva Suvikas-Peltonen kertoo, että NewIconin IV ICON Twinsiä odottavat niin henkilökunta kuin SataDiagin asiakkaina olevat terveydenhuollon yksiköt.

”Olemme aina kiinnittäneet erityistä huomiota lääkevalmistuksemme laatuun, mutta volyymi ei ole riittänyt täysin kattamaan tämänhetkistä antibioottien tarvetta”, Suvikas-Peltonen kertoo. ”Robotin aikaansaama tuotantomäärien kasvu mahdollistaa lääkkeiden tarjoamisen useammille asiakkaille.”

IV ICON Twins osoittautui hyväksi laitteeksi saavuttaa halutut tuotantovolyymit

Tällä hetkellä sairaala-apteekki valmistaa antibiootit puoliautomaattisesti: pumppu annostelee käytettävän liuottimen, mutta sen jälkeen prosessi etenee käsin. Tällä menetelmällä ylletään vuodessa noin 65 000 lääkeannokseen.

Suvikas-Peltonen odottaa robotin kykenevän valmistamaan vuositasolla vähintään 100 000 annosta kefuroksiimia ja 10 000 annosta piperasilliini-tatsobaktaamia. Tällaisten antibioottimäärien käyttökuntoon saattaminen normaalityöaikojen puitteissa edellyttää poikkeuksellista tehokkuutta jopa robotilta. Vain NewIconin IV ICON Twins pystyi vastaamaan sairaala-apteekin odotuksiin.

Työergonomiaa ja järkevää tehtävien jakoa

Toinen selkeä ajuri robotin hankintapäätökselle oli ergonomia.

”Puoliautomaattinen valmistus hoidetaan pääsääntöisesti pareittain, jotta työtehtäviä voidaan vaihdella”, Suvikas-Peltonen toteaa. ”Etenkin piperasilliini-tatsobaktaami liukenee hankalasti, joten jatkuva käsin ravistaminen on raskasta. Robotin myötä työ kevenee ja ergonomia paranee.”

Automaation ansiosta lääkkeiden käyttökuntoon saattaminen sitoo vastaisuudessa todennäköisesti vain yhden henkilön kerrallaan. Kun IV ICON Twins pystyy huolehtimaan tarkkuutta ja huolellisuutta vaativista, mutta kuitenkin rutiiniluonteisista tehtävistä nopeammin, henkilöstön aikaa vapautuu muihin tehtäviin, niin sairaala-apteekissa kuin osastoillakin.

Keskitetty valmistus potilas- ja lääketurvallisuuden takeena

IV ICON Twinsin ansiosta sairaala-apteekki pystyy ottamaan vastuulleen yhä suuremman osan tarvittavien antibioottien valmistuksesta. Tämä parantaa potilas- ja lääketurvallisuutta merkittävästi. Kun lääkkeet saatetaan käyttökuntoon osastolla, kontaminoitumisriski on selkeästi suurempi kuin sairaala-apteekin puhdastilassa.

”Olemme tutkineet paljon osastojen toimintaa ja olosuhteita parantaaksemme potilas- ja lääketurvallisuutta entisestään”, Eeva Suvikas-Peltonen korostaa. ”Kun pystymme huolehtimaan antibioottien käyttökuntoon saattamisesta omissa tiloissamme, pystymme myös varmistamaan, että ne ovat aseptisessa mielessä laadukkaita.”

Kuvahaku: Satasairaalan Facebook.

LISÄTIETOA

Lataa IV ICON Twins -esite

Haluatko saada sähköpostiisi tiedon uusimmista uutisista? Tilaa uutiskirjeemme tästä.