Katkeamattomassa lääkehoidossa tavoitteena saada viisi oikein

Katkeamattoman lääkehoidon prosessin ydinajatuksena on toteuttaa lääkehoito siten, että seuraavat viisi kohtaa toteutuvat aina: oikea lääke oikein annosteltuna oikealle potilaalle oikeaan aikaan ja oikealla tavalla. Prosessi perustuu ihmisen ja automaation yhteistyöhön ja lääkehoidon eri vaiheiden kaksoisvarmistukseen. Älylääkekaappi voi olla yksi osa hyvin toteutettua katkeamattoman lääkehoidon prosessia.

Oulun yliopistollisen sairaalan erva lääkehoidon koordinaattori Sami Sneckin mukaan toimivia toteutustapoja katkeamattomalle prosessille on useita. Prosessin suunnittelussa tulisi kuitenkin kiinnittää eritysesti huomiota neljään osa-alueeseen: lääkemääräyksen antaminen, lääkkeen hankkiminen, jakaminen ja käyttökuntoon saattaminen, sekä lääkkeen antaminen ja antokirjaus.

– Jo lääkemääräyksen antamisessa tulee usein vastaan haasteita. Ideaalitapauksessa lääkäri saisi aina päätöksentekonsa tueksi apua sähköisestä järjestelmästä, joka osaisi ottaa välittömästi huomioon potilaan lääkeaineallergiat ja muut lääkitykset, Sneck kuvailee.

Esimerkkitapauksessa lääkärin tekemän lääkemääräyksen kaksoistarkistaa hoitaja tai farmaseutti, jonka jälkeen lääkemääräys lähtee suoraan apteekkiin. Apteekissa tapahtuu mahdollisimman pitkälle automatisoitu annosjakelu, josta lääkkeet lähtevät osastolle potilaskohtaisesti jaeltuina annoksina.

Älylääkekaappi prosessin tukena

Älylääkekaappi astuu mukaan katkeamattoman lääkehoidon prosessiin, kun lääkkeitä aletaan jakaa potilaille. Kaikki lääkkeet eivät tule suoraan sairaala-apteekista osastolle, vaan hoitaja ottaa ne älylääkekaapista. Jos tietojärjestelmät ovat yhtenäisiä, älylääkekaappi osaa peilata alkuperäistä lääkemääräystä ja ohjaa hoitajan toimintaa esimerkiksi vaatimalla lääkkeenotosta ottokirjauksen.

– Älylääkekaappi on ehdoton lääkkeiden manuaalisessa jakamisessa. Se tukee hoitajan työtä ja lisää turvallisuutta. Seuraava askel on turvata oikean potilaan tunnistaminen esimerkiksi ranteessa olevan luettavan viivakoodin avulla. Kun potilas on saanut lääkkeen, alkaa prosessi alusta, Sneck kertoo.

Katkeamaton prosessi on yhteinen tavoite

Sneck oli huhtikuussa 2018 puhumassa katkeamattomasta lääkehoidon prosessista NewIconin järjestämillä sairaala-apteekkilaisten koulutuspäivillä.

– Haasteet ovat kaikkialla samoja. Kymmenet eri järjestelmät ja erilaisten rajapintojen yhdistäminen eivät tee prosessin suunnittelusta helppoa. Tapahtumassa käydyn keskustelun perusteella olen kuitenkin positiivisella mielellä. Ympäri Suomen tulleilla asiantuntijoilla on selvästi yhteinen tavoite toteuttaa lääkehoitoa tulevaisuudessa mahdollisimman katkeamattomalla tavalla, Sneck iloitsee.

Lisätietoa

Haluatko saada sähköpostiisi tiedon uusimmista uutisista? Tilaa uutiskirjeemme tästä.