Tanskan visiona on tulevaisuuden tarpeita vastaava turvallinen ja tehokas terveydenhuoltojärjestelmä

Tanskan sairaaloissa on käynnissä perusteellinen uudistus. Kaikkiaan 6,4 miljardia euroa maksavan prosessin tavoitteena on yhtenäistää potilaiden hoitoa, parantaa potilasturvallisuutta ja hoidon laatua sekä tehostaa sairaaloiden toimintaa koko maassa. Sairaalateknologian nykyaikaistaminen on olennainen osa projektia.

Tanskan terveydenhuoltosektori on kuluneen vuosikymmenen aikana laajentunut merkittävästi ja läpikäynyt suuren rakennemuutoksen. Suunnittelu- ja rakennustyö sairaaloiden uudistamiseksi alkoi vuonna 2007, jolloin maahan perustettiin viisi suurta terveydenhuollosta vastaavaa aluehallinnon yksikköä.

Oiva tilaisuus työskentelyprosessien automatisointiin

Tanskan terveydenhuoltosektorin päätavoitteena on ollut varmistaa nykyaikaisten terveyspalvelujen saatavuus koko maassa. Tavoitteeseen ylletään erikoistumalla ja varmistamalla, että sairaaloiden palvelut ja infrastruktuuri ovat helposti muokattavissa, laajennettavissa ja supistettavissa muuttuvien hoitotarpeiden mukaan.

Uudistuksen tarvitaan myös edistyneitä työskentelytapoja ja teknologioita. Sairaalloille tämä merkitsee mahdollisuutta kartoittaa keinoja, joiden avulla työskentelyprosessien automatisointia voidaan nykyisestään edistää.

“Tämä lienee itsestään selvää, mutta nykyaikaiseen terveydenhuoltoon tarvitaan nykyaikaista teknologiaa. Tässä suhteessa sairaalamme olivat jääneet ajastaan jälkeen ja siksi uudistus on ollut välttämätön”, terveydenhuollon talouteen ja hallintoon erikoistunut professori ja sairaalauudistuksen asiantuntijapaneelin jäsen Kjeld Møller Pedersen Etelä-Tanskan yliopistosta sanoo.

Sairaalauudistuksen 6,4 miljardin euron kokonaisbudjetista kaikkiaan 900 miljoonaa euroa on Tanskan terveysministeriön vuonna 2017 julkaistun raportin mukaan varattu lääkinnällisten laitteiden ja uuden teknologian hankintaan.

Jokaisen sairaalan tarpeet ovat yksilölliset

Tanskan terveydenhuoltosektori ei voi perustua yhteen kansalliseen malliin, sillä sairaaloiden tarpeet ja lähtökohdat ovat erilaiset riippuen siitä, remontoidaanko vanhaa vai rakennetaanko täysin uutta.

“Näissä supersairaaloissa riittää haastetta”, NewIconin Tanskan myyntipäällikkö Hanne Hansen-Nord sanoo. “Niitä rakennetaan samaan aikaan, mutta ei samanlaisiksi. Siksi myös sairaaloiden lääkehuollon automaatiota koskevat tarpeet ovat yksilölliset.”

Supersairaaloilla tarkoitetaan kaikkiaan 16:ta rakennusprojektia. Niistä seitsemän on täysin uusia sairaaloita ja loput yhdeksän remontoitavia jo olemassa olevia kohteita. Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, kaikki sairaalat saadaan käyttöön vuoteen 2025 mennessä. Supersairaaloiden rinnalla on samaan aikaan käynnissä myös 27 muuta pienempää sairaalaprojektia.

Parannukset auttavat niin potilaita kuin sairaaloiden työntekijöitä

Uudet teknologiset ratkaisut, lääkehuollon automaatio mukaan lukien, parantavat niin potilaiden kuin työntekijöiden turvallisuutta ja säästävät työntekijöiden aikaa tarkoituksenmukaisiin tehtäviin. Työntekijöiden kuuleminen onkin ollut tärkeä osa paikallisia suunnitteluprosesseja.

“Pienoismallien lisäksi olemme käyttäneet hyväksemme 3D-malleja ja virtuaalista todellisuutta, joiden avulla sairaaloiden työntekijät ovat päässeet tutustumaan ja testaamaan uusia tiloja”, aluehallinnon sairaalaprojekteja konsultoiva Kristian Taageby Nielsen kertoo.

Voimavaroja kaikkein tärkeimpään

Hanne Hansen-Nord toivoo, että kiinnostus automaatiota kohtaan johtaisi myös katkeamattomien lääkehoitoketjujen rakentamiseen, sillä se on avain inhimillisten virheiden eliminoimiseen prosessista. Lisäksi se auttaa säästämään aikaa asioihin, joita vain ihmiset voivat tehdä: merkitykselliseen ja inhimilliseen hoivatyöhön.

NewIconin tuotteita on tällä hetkellä käytössä kolmessa tanskalaisessa sairaalassa: Ensimmäinen eMED ICON -älylääkekaappi asennettiin Odensen yliopistolliseen sairaalaan vuonna 2017, ja vuonna 2018 Sydvestjyskin sairaala Esbjergissä seurasi esimerkkiä. Etelä-Jyllannin sairaalan Aaberaan-yksikössä sekä Lundbyescentret-hoivakodissa Aalborgissa laitetta pilotoidaan parhaillaan.

eMED ICON -älylääkekaappi tukee sairaaloiden lääkehuollon kehittämisen visiota: oikea lääke, oikea annos, oikealla tavalla, oikeaan aikaan ja oikealle potilaalle.

”Kaappia käyttävien sairaanhoitajien mielestä lääkkeenjako on älylääkekaapin avulla aiempaa helpompaa ja sujuvampaa, sillä merkkivalo ohjaa käyttöä selkeästi. Myös älykaapin nopeus ja turvallisuus lääkkeen valinnassa koettiin hyvänä”, Hansen-Nord sanoo.

Lisätietoa

Lääkehuollon automaatiolaitteet osana katkeamatonta lääkehoitoketjua

Sairaalan tietojärjestelmiin kytketyt lääkehuollon automaatiolaitteet mahdollistavat katkeamattoman lääkehoitoketjun, minkä ansiosta potilas saa aina oikein annostellun lääkkeen, oikealla tavalla ja oikeaan aikaan. Automaatiolaitteet vähentävät lääkitysvirheiden määrää. Esimerkiksi Tanskan sairaaloissa raportoitiin kaikkiaan 200 000 lääkitysvirhettä vuonna 2017.*

*pro.medicin.dk. Patientsikkerhed og lægemidler.

 

Lääkehuollon automaatiolaitteet

  • Älylääkekaappi lääkkeiden ja hoitovälineiden säilytykseen
  • Robotti suonensisäisten antibioottien käyttökuntoon saattamiseen
  • Varastoautomaatti lääkkeiden hyllytykseen, keräilyyn ja laatikointiin

 

Tanskan supersairaalat

  • 7 uutta sairaalaa
  • 9 remontoitavaa sairaalaa
  • Kaikki sairaalat käytössä vuoteen 2025 mennessä
  • Kokonaisbudjetti 6,4 miljardia euroa, josta 900 miljoonaa euroa on varattu
    uuden teknologian hankintaan

 

Kjeld Møller Pedersen, professori
Organisaatio
Etelä-Tanskan yliopisto, jossa on noin 30 000 opiskelijaa, on maan kolmanneksi suurin ja kolmanneksi vanhin yliopisto.
Yhteystiedot
www.sdu.dk

 

Kristian Taageby Nielsen, konsultti
Organisaatio
Danish Regions on Tanskan viittä aluehallinnon yksikköä edustava organisaatio.
Motto
Katson sydämeeni nähdäkseni virheeni. Opin yöstä loistaakseni pimeässä.

Yhteystiedot
godtsygehusbyggeri.dk

 

Hanne Hansen-Nord, myyntipäällikkö
Yritys
NewIcon Oy
Motto
Elämä on parempaa, kun edistät muutosta.
Yhteystiedot
newicon.fi

Haluatko saada sähköpostiisi tiedon uusimmista uutisista? Tilaa uutiskirjeemme tästä.