Vakava suhtautuminen tietoturvaan on asenne yrityskulttuurissamme

Vuoden päivät kestänyt valmistautuminen EU:n tietosuoja-asetukseen on kalkkiviivoilla NewIconissa. Tietosuoja-asetus ei sinänsä tuo muutoksia NewIconin tietoturvaan, joka on nähty aina elintärkeänä osana yhtiön toimintakykyä.

Uutta on kuvaus tietoturvan ylläpitoprosessista, jonka avulla NewIcon saa pahimmatkin mahdolliset poikkeamat tietoturvassa erittäin nopeasti kuriin.

– Olemme määritelleet ja aikatauluttaneet tietoturvan ylläpitoprosessin, jossa on päivittäisiä, viikottaisia, kuukausittaisia, puolivuosittaisia ja vuosittaisia toimenpiteitä. Kalenteriimme on merkattu systemaattisia tietoturvan tarkistuspisteitä johtoryhmän katselmointia myöten, kuvailee NewIconin ICT-kehityspäällikkö Ari Arokoski.

Liiketoiminnan kannalta olennaiset tiedot ERP:issä Tietoturvaprosessien kehittämisen lisäksi NewIcon on tehnyt laajan tietoanalyysin, jonka pohjalta eri osastoilla on yhtenäistetty ja virtaviivaistettu henkilörekisterien käsittelyä ja säilytystä.

– Olemme vieneet kaikki liiketoimintamme kannalta oleelliset tiedot keskitetysti ERP-toiminnanohjausjärjestelmäämme, josta saamme helposti ulos henkilötietoihin liittyviä raportteja. Samalla olemme poistaneet turhia tietoja ja käyttämättä jääneitä, päällekkäisiä tiedonhallintajärjestelmiä käytöstä, kertoo Arokoski.

Tietoturva ja tietosuoja-asetus huomioitu automaatiolaitteissa

Tietoturva on huomioitu myös NewIconin valmistamissa lääkehuollon automaatiolaitteissa. Jo tuotteiden kehitysvaiheeseen on laadittu prosessikuvaus toimenpiteistä, jonka mukaan toimitaan, jos uusi laite sisältää henkilörekisterejä. Nykyisistä tuotteista ainoastaan eMED Icon -älylääkekaappiin on ollut tarve kehittää tietosuoja-asetukseen liittyvä ominaisuus, jolla kaapista saa tarvittaessa tulostettua henkilötietoraportin.

– Tieto on yrityksemme suurin pääoma, joten vakava suhtautuminen tietoturvaan on asenne yrityskulttuurissamme, painottaa Arokoski.

Näin tietosuoja-asetus on huomioitu newiconin automaatiolaitteissa:

  • Iso-Fixu-varastoautomaatti ei sisällä henkilötietoja.
  • IV ICON Twins -antibioottirobotti ei sisällä henkilötietoja.
  • Mega-Fixu-varastoautomaatti sisältää käyttäjätunnuksia. Automaatissa on valmiit työkalut tietosuoja-asetuksen mukaiseen henkilötietojen hallintaan.
  • eMED ICON -älylääkekaappi sisältää potilas- ja käyttäjätietoja. Älylääkekaappiin on tulossa ominaisuus tietosuoja-asetuksen mukaiseen henkilötietojen hallintaan. NewIcon on älylääkekaappeihin yhteydessä vain asiakkaan pyynnöstä ylläpitotilanteissa, joissa käytetään salattuja etäyhteyksiä.

Tietosuojaa koskevat kysymykset osoitteeseen: privacy@newicon.fi

NewIcon Oy:n asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste>

Muuta viestintäasetuksiasi >

Lisätietoa