Lääketiedon jakelukanavat muuttuvat – luotettavuus ja ajantasaisuus pysyvät

Lääketietokeskuksen asiakkuuspäällikkö, proviisori Ville Valkonen puhui NewIconin asiakaspäivillä tämän päivän lääketiedon jakelukanavista.

Digitalisaatio on iso trendi myös lääkealalla. Lääketietoa jaetaan jatkossa yhä enemmän sähköisesti ja mobiilisti, käyttäjäryhmille personoidusti sekä visuaalisuuteen panostaen. Painetun kirjan rooli pienenee, älylaitteet ja video tulevat tilalle.

 Miten lääketieto on muuttunut viime vuosina ja mihin suuntaan ollaan menossa?

Teknologia kehittyy huimaa vauhtia, mikä näkyy tiedon hyödyntämisessä. Olemme vahvasti vaikuttamassa terveydenhuollon digitalisaatioon. Vielä 10 vuotta sitten kirjoilla oli suuri menekki, mutta nyt käyttö suuntautuu sähköisiin palveluihin, erityisesti mobiilipalveluihin. Ei enää riitä, että tieto on yhtenä pitkänä pötkönä, kuten kirjoissa, vaan tietoa pitää pystyä pilkkomaan ja näyttämään oleelliset asiat pieneltäkin näytöltä. Tekstimuotoisen rakenteisen lääketiedon lisäksi tarjoamme tänä päivänä mm. kattavan lääkkeiden kuvatietokannan ja seuraavassa vaiheessa mm. käyttöohjevideoita. Tiedon muodosta ja käyttötapojen kehittymisestä huolimatta kaiken pohjana on luotettavuus ja ajantasaisuus.

Serialisointi, farmakogenomiikka, älylasit- ja puhelimet ovat isoja lääkealan trendejä. Mikä niissä on merkittävää ja miten apteekkialan tulisi niihin valmistautua?

Lääkeväärennösdirektiivin myötä serialisointi eli lääkepakkausten yksilöinti on tulossa pakolliseksi. Sen myötä viivakoodin lukijalaitteet pitää uusia tunnistamaan 2D-koodi. Uudet laitteet vaativat rahallista panostusta, mutta siitä saadaan myös lisähyötyä. Pakkauksen koodiin voidaan upottaa nykyistä enemmän tietoa, kuten esimerkiksi kestoaikaa ja ohjeita.

Älylaitteet ovat jo arkipäivää ja niitä hyödynnetään eri käyttötarkoituksiin koko ajan enemmän. Myös apteekeista löytyy varmasti käyttökohteita, joissa älylaitteita voisi hyödyntää tehokkaammin. Apteekin asiakaspalvelussa älylasit Pharmaca Fennica -tiedoilla rikastettuna mahdollistavat sujuvan ja vaivattoman tiedonhaun suoraan asiakastilanteessa käsikauppapuolen hyllyjen välissä.

Farmakogenomiikkatiedon lisääntyessä ja geenitestien arkipäiväistyessä on täysin odotettavissa, että potilaiden lääkityksiä tullaan arvioimaan perimän kannalta tarkemmin. Farmakogenomiset tiedot mahdollistavat rationaalisen lääkehoidon toteuttamisen, kun lääkevaihtoehtojen sopivuutta potilaalle esimerkiksi tehon ja haittavaikutusten kannalta pystyään suunnittelemaan ja seuraamaan nykyistä paremmin.

Yleisöä kiinnosti, että missä apuaineet näkyvät uudessa Pharmaca Fennicassa?

Pharmaca Fennican kirjaversio uudistuu ensi vuonna ”geneeriseen” muotoon. Tämä tarkoittaa, että tiedot tullaan näyttämään lääkeaineittain ja tuotekohtaiset erot kootaan osion loppuun esimerkiksi taulukkoon. Uutta kirjaa suunnitellaan vielä tiivisti, joten näkymät voivat vielä muuttua luonnoksista. Kaikki tieto ei tule mahtumaan samalla tavalla uudistettuun kirjaan, mutta tarkat valmistekohtaiset tiedot (esimerkiksi apuaineet) löytyvät myös jatkossa verkko- ja mobiilipalveluistamme kuten tähänkin asti. Valmistekohtaiset tiedot ovat saatavissa myös rakenteisena lääketietokantana, joka voidaan integroida apteekin tietojärjestelmiin.

 

Lisätietoa

Lääketietokeskus

  • Tekee yhteistyötä eri tahojen kanssa (viranomaiset, lääkeyritykset ja lääketukkukaupat, kuluttajat)
  • Kerää, hallinnoi ja jalostaa lääketietoa eri asiakkaiden käyttötarpeisiin
  • Toimittaa Pharmaca Fennica -kirjan ja eReseptin Master Data -lääketietokannan
  • Toimittaa Pohjoismaille lääkeyksilöinnin Vnr-tietokannan
  • Tarjoaa lääketietopalveluita, kuten Hoitotyön Pharmaca Fennican sekä markkinatilastopalvelu Pharmarketin
  • Järjestää koulutuksia ja seminaareja lääkealan ammattilaisille

 

Haluatko saada sähköpostiisi tiedon uusimmista uutisista? Tilaa uutiskirjeemme tästä.