Selvitimme 10-juhlavuotemme kunniaksi suomalaisten apteekkareiden mielipiteitä Suomen tunnetuimmista lääkevarastoautomaattien toimittajista. Tutkimukseen haastateltiin 104 suomalaista apteekkaria. Iloksemme tulokset osoittavat, että NewIcon on vakiinnuttanut asemansa tunnetuimpana lääkevarastoautomaattien toimittajana.

Otanta: 104 apteekkaria

  • 25 % Iso-Fixun omistaja
  • 27 % muun automaatin omistaja 
  • 48 % ei automaattia 

Katso kuva Icon News -lehdestä

• 88 % tuntee NewIconin (n=104)
• 78 % on myönteinen mielikuva NewIconista
• 88 % valitsisi Iso-Fixun uudelleen (n=26)
• 56 % valitsisi Iso-Fixun ensimmäiseksi lääkevarastoautomaatikseen (n=50)

Lähde: Asiakastyytyväisyyttä ja markkinoiden tilaa selvittävä tutkimus, haastatteluaika 23.2.–20.3.2017. Tutkimuksen toteutti Norstat Finland Oy.