Kasvuyrityksen resepti: Sopivassa suhteessa systematiikkaa ja luovuutta

NewIconin hallitus uudistui kesäkuussa 2017. Yhtiötä luotsaamaan etsittiin kansainvälisen myynnin ja Lähi-idän markkinoiden asiantuntijoita. Hallituksessa aloittivat Eetu Koski ja Teo-Tuomas Hirvonen, joiden erityisosaamiset ovat nyt valjastettu NewIconin liiketoiminnan kehittämiseen.

NewIconin hallituksen kokoukseen osallistui 2.11.2017 hallituksen puheenjohtaja Jari Osmala (oik.), hallituksen jäsen Teo-Tuomas Hirvonen, observoija Joni Karsikas Suomen Teollisuussijoituksesta, hallituksen jäsen Vesa Lehtinen, toimitusjohtaja Ossi Parviainen, hallituksen jäsen Eetu Koski ja talousjohtaja Kirsi Pohjolainen (kameran takana).

Hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2012 toiminut Jari Osmala luottaa uuteen tiimiinsä, jossa toimii vanhana jäsenenä myös Vesa Lehtinen. Muutama yhteinen kokous on jo osoittanut, että hallitusjäsenten vuoropuhelu toimii ja on hedelmällistä. Tavoitteellisuus ohjaa hallituksen työskentelyä.

– Eetu ja Teo-Tuomas ovat olleet mukana myös kehittämässä käytäntöjä, jotka ovat vauhdittaneet kansainvälistä myyntiämme. Heidän erikoisosaamisestaan on jo nyt ollut lisäarvoa NewIconille, toteaa Osmala.

MEGATRENDIT VAUHDITTAVAT KASVUA

Viisi vuotta sitten Osmala itse lähti mukaan NewIconin hallitukseen, koska tunnisti, että megatrendit, digitalisaatio ja robotiikka, tekevät tuloaan lääkehuoltoon kaikkialla maailmassa. NewIcon oli erikoistunut lääkehuollon automaatioon juuri oikeaan aikaan.

– Tämä sama syy on varmasti vaikuttanut myös sekä hallituksemme jäsenten että uusien joukkorahoituskierroksella mukaan tulleiden osakkaidemme päätöksiin osallistua NewIconin kehittämiseen. Jo vuonna 2014 sijoittajiksi lähtivät Etera ja Suomen Teollisuussijoitus. Olemme kaikki tunnistaneet kansainvälisen kasvun mahdollisuuden, uskoo Osmala.

NewIcon keräsi yleisöannissa lähes 4,4 miljoonaa euroa, joka on tiettävästi suurin joukkorahoituksella kerätty summa Suomessa. Yleisöanti toi yhtiölle lähes 300 uutta osakkeenomistajaa.

– Sijoitin itsekin lisää joukkorahoituskierroksella. Myös monet terveydenhuollon ammattilaiset ja yrittäjät sijoittivat. Se kertoo, että NewIconin tarina on uskottava, sanoo Osmala.

JÄRJESTYSTÄ POIKAPORUKKAAN

Kasvun johtamiseen tarvitaan Osmalan mukaan sopivassa suhteessa systemaattisuutta ja innovatiivisuutta. Tarkoituksenmukainen systematiikka tukee luovuutta.

– Yhtiössämme on valtavasti innovatiivisuutta, jota pitää vain ohjata oikeilla askelilla eteenpäin, kertoo Osmala.

Toimitusjohtaja Ossi Parviainen on kuvaillut Osmalalle hallituksen tehtäväksi tuoda ”järjestystä NewIconin poikaporukkaan”. Vuosien saatossa yhtiössä onkin kehitetty niin hallitustyöskentelyä, johtamisjärjestelmää kuin operatiivisen työn organisoitumista.

Laatujärjestelmän käyttöönotto vuonna 2013 on yksi konkreettinen esimerkki merkittävästä investoinnista, joka on tuonut systemaattisuutta yhtiön toimintoihin. Alkuvuodesta 2017 puolestaan otettiin käyttöön laaja toiminnanohjausjärjestelmä, johon on integroitu kaikki NewIconin ydinliiketoiminnot. Järjestelmien käyttöönotto on ajoitettu niin, että ne tukevat ripeää kasvua ja kansainvälistymistä.

– Kaikissa organisaatioissa on aina pula resursseista, jotka pitää osata kohdentaa niihin asioihin, jotka nähdään tärkeimpinä yrityksen kasvun ja kehittymisen kannalta. Kaikkea ei voi tehdä yhtä aikaa, asiat pitää laittaa tärkeysjärjestykseen. Täytyy olla hyvä strategia, toimivat resurssit ja talous kunnossa, neuvoo Osmala.

TIEDOSSA UUSIA MARKKINA-AVAUKSIA

Hyvin yleinen päättämättömyyden piirre yhtiöissä on, että ei osata linjata, mihin markkina-alueisiin keskitytään seuraavaksi. NewIconilla suunta on selkeä.

– Olemme tehneet markkina-avauksia Venäjälle, Israeliin, Iraniin ja Tanskaan, joissa olemme pystyneet rakentamaan uutta myyntiä paikallisten referenssien avulla. Seuraavaksi odotamme päätöksiä Ranskasta ja Englannista. Kiina on iso mahdollisuus, toteaa Osmala.

Kansainvälistä läpimurtoa eri markkina-alueilla on valmisteltu huolellisesti pari vuotta, sillä investointipäätökset etenkin sairaaloissa ovat pitkissä kantimissa. Verkostojen luominen ja myynti on pitkäjänteistä työtä, jossa ei ole pikavoittoja. Myyntisyklin lyhentämiseksi NewIconin hallitukseenkin etsittiin nimenomaan kansainvälisen myynnin erikoisosaajia – paikoille löydettiin Eetu Koski ja Teo-Tuomas Hirvonen.

– Myyntisyklin pituus on ollut ainoa yllätys NewIconin hallitusvuosinani. Kaupallinen tilanteemme on kuitenkin parempi, mitä tilinpäätöksestä voi lukea. Viime vuosien investointimme prosessiemme ja uusien tuotteiden kehittämiseen, sekä kansainväliseen myyntiin näyttäisivät nyt vihdoin ja viimein alkavan tuottaa kassavirtaa. Ensi vuodelta odotamme selkeää kasvua, sanoo Osmala.

NEWICON OY:N HALLITUKSEN JÄSENET:

Jari Osmala M.Sc. (Tech.) on bisnesenkeli, yhtiön osakas ja hallituksen puheenjohtaja. Osmala on toiminut mm. Kauppakamarin verkoston eri elimissä, Elinkeinoelämän keskusliitossa EK:ssa, Finnverassa ja Teknologiateollisuus ry:ssä. Osmala on suorittanut kauppakamarin hyväksytyn hallituksen jäsenen ja puheenjohtajan pätevyyden. Osmalan vankka kokemus globaalien liiketoimintastrategioiden kehittämisestä ja toteuttamisesta on hankittu 30 vuoden aikana teknologiayritysten johtotehtävissä Valtralla ja Normetilla. Vuodesta 2010 lähtien Osmala on toiminut 15 suomalaisen teknologiayrityksen puheenjohtajana tai hallituksen jäsenenä. Osmalalla on kokemusta myynti-, tuotanto- ja jakeluverkkojen kehittämisestä ja johtamisesta.

Vesa Lehtisen M.Sc. (Econ.) yhtiö Corenvest Oy on NewIconin osakkeenomistaja ja Lehtinen on myös konsernin kansainvälisen liiketoiminnan neuvonantaja. Lehtinen on toiminut Suomen Business Angels -verkoston, Directors’ Institute Finlandin ja Nordic Spintop Private Partners AB:n jäsenenä. Hän on suorittanut kauppakamarin hyväksytyn hallituksen jäsenen pätevyyden. Bisnesenkelinä ja neuvonantajana toimivan Lehtisen vahvuuksia ovat globaalin verkon hallinta, B2B-tuotteiden markkinointi ja myynti sekä nopeasti kasvavan yrityksen strategiatyö. Vuodesta 2011 lähtien Lehtinen on toiminut useiden suomalaisen teknologiayrityksen puheenjohtajana tai hallituksen jäsenenä. Lehtinen toimi vuosina 1990–2010 perustajana ja toimitusjohtajana eri yrityksissä, jotka tarjoavat sähköisiä välineitä ja palveluja rahoitus-, laskutus- ja kirjanpitoprosesseihin. Tuottotieto Oy kasvoi Suomen johtavaksi taloushallinnon palvelu- ja ohjelmistotarjoajaksi Lehtisen ollessa toimitusjohtajana.

Eetu Koskella M.Sc. (Econ.) on on laaja kokemus terveysteknologiasta. Hänellä on vahva asiantuntemus maailmanlaajuisten myyntistrategioiden toteuttamisessa sekä B2B- että B2C-markkinoilla. Hän on johtanut pk-yritysten laajentumisia orgaanisen kasvun, fuusioiden ja yritysostojen kautta. Convatec Finland Oy: n maajohtajana hän toteutti useita uudelleenjärjestelyun perustuvia muutossohjelmia, jotka muuttivat yrityksen tuloksen kannattavaksi. Yhtiö lopulta listattiin Ison-Britannian pörssiin 2016. Hän on myös toiminut Algol Diagnosticsin toimitusjohtajana (2009–2012), jolloin hän toteutti raa’an kasvun 3 miljoonan euron liikevaihdosta 25 miljoonan euron liikevaihtoon.

Teo-Tuomas Hirvosella M.Sc. (Tech.) on laaja kokemus kansainvälisestä teknologiateollisuudesta, globaalissa liiketoiminnan kehittämisessä erityisesti Lähi-idän alueella ja Intian niemimaalla. Nykyisessä asemassaan itsenäisenä konsulttijohtajana hän auttaa organisaatioita lisäämään liiketoimintaansa ja läsnäoloaan Lähi-idässä. Aikaisemmissa tehtävissään hän oli vastuussa Nokian ja Nokia Siemens Networksin maailmanlaajuisista myyntiorganisaatioista ja liiketoimintayksiköistä Lähi-idässä ja Sri Lankassa

Lisätietoa

Haluatko saada sähköpostiisi tiedon uusimmista uutisista? Tilaa uutiskirjeemme tästä.