Minne tähyää ennätysten NewIcon?

NewIconin osakeannin ennätyssumma 4,999 miljoonaa euroa on suurin Suomessa joukkorahoituksella koskaan kerätty rahoitus listaamattomalle kasvuyhtiölle. Ennätys ei kuitenkaan ole NewIconille ensimmäinen, vaan vuonna 2017 osakeanti poiki terveysteknologiayhtiölle 4,4 miljoonaa euroa. Osakeannit ovat olleet osa NewIconin kasvustrategiaa.

NewIcon valmistelee kasvuloikkia globaaleille markkinoille ja käyttää osakeannista saatua rahoitusta
pääasiassa myyntiin, markkinointiin ja vahvan jälleenmyyjäverkoston rakentamiseen. Tavoitteena on
käynnistää pilotit jälleenmyyjien kanssa Thaimaassa, Indonesiassa ja Ruotsissa, ja tehdä markkina-avaus näiden lisäksi kolmesta neljään uuteen maahan vuosittain. Viiden vuoden tähtäimessä on 60 miljoonan euron liikevaihto ja suunnitelmissa myös markkina-avaus Pohjois-Amerikkaan.

– Keräämme paikallisissa työryhmissä markkinatietoa ja selvitämme kohdemaiden lääkehuollon
toimintamalleja, tarpeita ja kipupisteitä. Helpotamme ja tehostamme myyjiemme ja jälleenmyyjiemme
työtä esimerkiksi koulutusten ja myynnin tukityökalujen avulla. Tulemme valjastamaan yhtiömme sisältä löytyvän asiantuntija- ja tuotetiedon koko myyntiorganisaatiomme käyttöön, kuvailee NewIconin
toimitusjohtaja Ossi Parviainen.

Kasvua tapahtuu myös NewIconin tuotekehityksessä. Uusia markkinoilla skaalautuvia tuotteita on
suunnitteilla ja vanhoja päivitetään jatkuvasti. Suunnittelun lähtökohtana on se, että myös olemassa olevia laitteita ja etenkin ohjelmistoja voidaan päivittää niiden koko elinkaaren ajan.

– Lääkehuollon automaatiolaitteemme ovat maailman huippuluokkaa ja onnistuneet rahoituskierrokset
osoittavat, että muutkin uskovat tuotteisiimme. Seuraavaksi meidän täytyy osoittaa osaamisemme eri
markkina-alueilla. Emme halua olla pelkkä laitetoimittaja, vaan lääkehuollon automaation asiantuntija ja kumppani, joka tuntee asiakaskunnan, on kiinnostunut kuulemaan lääkehuollon prosesseista eri maissa ja osaa auttaa muun muassa ohjelmistointegraatioissa ja hankintaprosesseissa, Parviainen sanoo.

Mikä on ennätysten salaisuus?
NewIcon ennätysten taustalla vaikuttaa kaksi globaalia megatrendiä: sairaaloiden digitalisaatio ja ikääntyvä väestö. Sairaalat ja apteekit ympäri maailmaa etsivät uusia ratkaisuja terveydenhuollon tehostamiseen ja ovat valmiita tekemään isojakin investointeja automaatioon.

Lääkehuollon automaation markkinan arvo on tällä hetkellä 5,5 miljardia euroa, jonka on ennustettu
kasvavan keskimäärin yli seitsemän prosentin, ja esimerkiksi Kiinassa peräti 13 prosentin vuosivauhtia.
Vuonna 2025 kokonaismarkkinan arvo on ennusteiden mukaan noin yhdeksän miljardia euroa.*

NewIconin omat kasvuponnistelut ovat rakentaneet oman osansa menestyksessä. Vuoden 2017
rahoituskierroksen jälkeen NewIcon on tehnyt useita kansainvälisiä markkina-avauksia ja jälleenmyyntisopimuksia, sekä merkittäviä puitesopimuksia Suomessa ja ulkomailla. 4,5 miljoonan
kiinalaissijoitus ja Shanghai General Healthy Information Technology Co. Ltd. kanssa perustettu
yhteistyöyritys General Icon avasi markkinat Kiinaan. Lisäksi vuonna 2018 yhtiön liikevaihto kasvoi 65
prosenttia ollen 7,3 miljoonaa euroa.

 

Sairaalan lääkehuollon automaatio

Apteekin lääkehuollon automaatio

Lisätietoa

TAVOITTEET 2019–2024

- Markkina-avaukset kolmesta neljään uuteen maahan vuosittain
- Toimitusten käynnistäminen Thaimaassa, Indonesiassa ja Ruotsissa
- Kasvua Kiinassa General Icon -yhteisyrityksen myötä
- Markkinajohtaja Pohjoismaissa
- Markkina-avaus Pohjois-Amerikkaan
- 60 miljoonan euron liikevaihto

 

Haluatko saada sähköpostiisi tiedon uusimmista uutisista? Tilaa uutiskirjeemme tästä.