NewIcon päivitti laatujärjestelmänsä ISO 9001:2008:sta ISO 9001:2015:een kesäkuussa. Yrityksen sitoutuminen laatujärjestelmään näkyy asiakkaille laadukkaina tuotteina ja palveluina. Tavoitteena on, että lääkehuollon automaatiolaitteet parantavat asiakkaiden tehokkuutta potilasturvallisuutta unohtamatta.

Päivitetyn laatujärjestelmän isoimmat käytännön muutokset liittyivät NewIconilla riskienhallintaan ja mahdollisuuksien näkemiseen. Tämä tarkoittaa prosessien kehittämistä entistä sujuvammiksi ja tehokkaimmiksi.

– Riskejä on aina olemassa, mutta merkittävää on se, miten yritys ottaa ne huomioon toiminnassaan. Tarkoituksena on tunnistaa riskit mahdollisimman ajoissa, jotta niihin osataan varautua tarvittavilla toimenpiteillä, kuvailee päivityksestä vastannut NewIconin laatuinsinööri Joona Turunen.

Riskit voivat liittyä esimerkiksi toimitusketjuun, osaamiseen tai sidosryhmiin. Yksittäiset riskit voivat olla arvoltaan aluksi hyvin vähäisiä, mutta muuttua merkittävimmiksi tulevaisuudessa, kun toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti.

– Talouden kasvun myötä voi tietyistä komponenteista tulla pula markkinoilla, jolloin täytyy huolehtia toimitusketjun sujuvuudesta varatoimittajien ja puskurivaraston avulla. Toinen esimerkki on, että uutta tuotetta kehittäessä huomaamme, että organisaatiosta puuttuu tarvittava osaaminen. Tähän kontrollitoimenpiteinä on muun muassa rekrytointi, sisäinen kouluttaminen ja yhteistyökumppaneiden hyödyntäminen, Turunen luettelee.

Laatujärjestelmä on jatkuvan kehittämisen työkalu

Aiemmin yritykseen kohdistuneita riskejä ja mahdollisuuksia on käsitelty NewIconilla suullisesti. Uuden menettelyohjeen mukaan mahdolliset riskit kirjataan ylös ja pisteytetään sen perusteella, millaisia vaikutuksia niillä on yritykseen.

Pisteytyksen perusteella päätetään, jäädäänkö tilannetta seuraamaan, vaatiiko se välittömiä toimenpiteitä prosessin johtotasolla vai viedäänkö se suoraan ylimmän johdon käsiteltäväksi. Myös mahdollisuudet ja kehitysehdotukset kirjataan ylös ja käydään läpi.

Uusi laatujärjestelmä sisältää vähemmän dokumentointivaatimuksia ja painottaa enemmän tuloksia. Vuosittaisissa auditoinneissa seurataan, miten yrityksen luomat laatutavoitteet täyttyvät tuotteissa ja palveluissa.

– Laatujärjestelmä näkyy meillä jokapäiväisessä toiminnassa, se on hyvä oppimisen ja jatkuvan kehittämisen työkalu. Auditointien lisäksi hyödynnämme sitä johdon katselmuksissa, jossa seuraamme, ovatko jo tehdyt toimenpiteet olleet riittäviä, ja mitä voisimme tehdä paremmin, Turunen kertoo.

Yritys voi toimia myös ilman laatusertifikaattia, mutta NewIconilla on haluttu sitoutua laadun kehittämiseen. Laatujärjestelmä asettaa tietyt suuntaviivat, joiden mukaan toimia, ja yritys muokkaa ne omaan käyttöönsä soveltuvaksi.

– Haluamme toimia hyväksi havaittujen käytäntöjen mukaisesti, sillä laatujärjestelmä auttaa meitä huomioimaan paremmin asiakkaidemme ja sidosryhmiemme tarpeet ja odotukset. Meille tuotteiden ja palveluiden laatu merkitsee sitä, että asiakas saa mitä tilaa. Jos toimittamamme laite ei kestäisi tai vastaisi asiakkaan vaatimuksia, silloin laatuprosessissa olisi jotain pielessä, Turunen kiteyttää.

Joona Turunen
Laatuinsinööri
Työskennellyt NewIconissa 2,5 vuotta
Motto: Oppia ikä kaikki

Lisätietoa