Käyttökuntoon saattamisen täysautomatisointi parantaa antibioottien valmistuksen turvallisuutta ja tehokkuutta

Mitä on lääkevalmistus? 

Yksinkertaisesti lääkevalmistus on käytäntö, jossa ainesosia yhdistellään, sekoitetaan tai vaihdellaan, jotta saadaan aikaan potilaan tarpeisiin räätälöity annos. Sairaalaympäristössä lääkevalmistus viittaa laajempaan prosessiin, joka käsittää lääkkeen tai laitteen valmistuksen, liuottamisen, täytön, pakkaamisen tai etiketöinnin. 

Ennen 1900-lukua paikalliset farmasistit valmistivat useimmat lääkkeet apteekissa. Kuitenkin toisen maailmansodan aikana ja sen jälkeen, kun huomattava määrä lääkkeitä tarvittiin nopeasti, lääkeyhtiöt aloittivat lääkevalmisteiden massatuotannon ja toimittamisen. Siitä lähtien lääkeyhtiöille on ollut normaali käytäntö tuottaa ja toimittaa lääkkeitä apteekeille ja sairaala-apteekeille. 

Nykyään lääkevalmistus on keskitetty sairaaloihin ja tiettyihin apteekkeihin Suomessa, kun sopivaa koostumusta tai tarkkoja annoksia ei löydy kaupallisesti saatavilla olevista lääkkeistä. Koska määrät ovat yleensä pieniä ja annokset yksilöllisiä, valmistus tapahtuu useimmiten manuaalisesti. 

Suonensisäisten lääkkeiden valmistus sairaaloissa 

Joitakin lääkkeitä valmistetaan kuitenkin edelleen suuria määriä sairaaloissa tai osastoilla sen sijaan, että niitä saataisiin valmiina tukkukauppiailta. Kyseiset lääkkeet ovat tyypillisesti lääkkeitä, jotka annostellaan suoraan potilaan laskimoon tai verisuoniin. 

Tämä johtuu pääasiassa lääkkeiden lyhyestä käyttöajasta käyttökuntoon saattamisen jälkeen. Suonensisäisten lääkkeiden käyttöaika on yhdestä tunnista 48 tuntiin vakioidussa huoneenlämmössä liuottamisen jälkeen, riippuen niiden riskitasosta*. Siksi sairaaloiden on kannattavampaa hankkia lääkkeet kuivajauhepulloissa ja sekoittaa suonensisäiset  annosteltavat liuokset käyttövalmiiksi aina tarvittaessa. 

Antibioottien valmistusta keskitetään sairaala-apteekkeihin 

Sairaaloissa valmistetuista suonensisäisistä lääkkeistä pelkästään antibiootteja on huomattava osa. Suomen yliopistolliset sairaalat ja keskussairaalat voivat tuottaa 40 000 – 200 000 annosta antibioottia vuodessa, 155 annoksesta lähes 600 annosta päivässä. 

Tavallisesti sairaala-apteekki toimittaa nämä lääkkeet kuivajauhemuodossa osastojen lääkehuoneisiin, ja sairaanhoitajat tai farmaseutit sekoittavat lääkkeet lisäämällä injektionestettä kuivajauhetta sisältäviin injektiopulloihin. 

Osastolla valmistamiseen liittyy kuitenkin mahdollinen virhe- ja kontaminaatioriski, jonka vuoksi sairaalat ovat siirtyneet keskittämään antibioottien valmistusta parempaan paikkaan: sairaala-apteekin puhdastiloihin. 

Lääkevalmistuksen keskittäminen auttaa vähentämään osastoilla mahdollisesti tapahtuvia virheitä, kontaminaatioita ja lääkejauheelle altistumista, missä valmistustilat ovat puutteelliset ja ympäristö ei ole yhtä kontrolloitu ja steriili. 

Käyttökuntoon saattamisen automatisointi 

Lääkevalmistuksessa käyttökuntoon saattamisessa lääkejauhe liuotetaan nesteeseen ja sekoitetaan halutun annoksen aikaansaamiseksi, ennen kuin se siirretään annostelijaan (infuusiopussiin, infuusiopumppuun tai ruiskuun). Sairaala-apteekit auttavat osastoja eniten käytettyjen antibioottien liuotuksessa. Se on olennainen osa valmistusta, mutta raskasta, työlästä ja aikaa vievää. 

Työ vaatii tarkkuutta, keskittymistä ja paljon toistuvia käden liikkeitä. Apteekkihenkilöstön tulee käyttää suojavaatetusta ja istua puhdastilassa suojakaapin edessä toistuvasti pitkiä aikoja sekoittaessaan annoksia. 

Lääkevalmistuksen farmaseutit ovat raportoineet kärsivänsä rannekivuista ja muista terveysongelmista työskentelyn epäoptimaalisen ergonomian vuoksi. Puhdastilan ainutlaatuisen luonteen vuoksi suojakaapin ympärillä liikkuminen on minimoitava, jotta voidaan vähentää epäpuhtauksien kulkeutumisen riskiä suoraan työskentelyalueelle. Jäykkä työasento ja liikkumatilan puute voivat aiheuttaa väsymystä ja keskittymiskyvyn heikkenemistä, mikä lisää inhimillisten virheiden riskiä. 

Koska antibioottien käyttökuntoon saatto sitoo huomattavan paljon resursseja, monet sairaalat ovat investoineet automaatioon tehokkaamman ja kestävämmän työnkulun aikaansaamiseksi ja työvoiman vapauttamiseksi mielekkäämpiin tehtäviin. 

NewIcon tarjoaa täysin automatisoituja lääkevalmistusjärjestelmiä, jotka auttavat parantamaan liuotusprosessin tehokkuutta ja turvallisuutta ja parantamaan siten steriilien valmisteiden yleistä laatua. Raskaimmista työvaiheista huolehtivat robottikäsivarret, jotka ravistelevat jauhe-neste-seokset, jolloin saadaan tarkka annos antibioottia käyttövalmiisiin injektiopulloihin. Virheet vähenevät, resurssit hyödynnetään paremmin ja sairaalahenkilöstön työergonomia paranee merkittävästi. 

IV ICON Twins on käytössä useimmissa keskussairaaloiden ja yliopistollisten sairaaloiden sairaala-apteekeissa Suomessa. 

 

*USP Compounding Standards and Beyond-Use Dates (BUDs), 2019.

LISÄTIETOA

Lisätietoja IV ICON Twinsistä on täällä.

Haluatko saada sähköpostiisi tiedon uusimmista uutisista? Tilaa uutiskirjeemme tästä.