Euroopan unionin osarahoitus

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt NewIcon Oy:lle Euroopan unionin osarahoitusta yritystoiminnan kehittämiseksi. Euroopan unionin osarahoitus kuuluu Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027, EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaan.

Saatava osarahoitus tullaan käyttämään kansainvälistymisedellytysten kartoittamiseen uusilla markkina-alueilla. Kartoituksien avulla parannetaan yrityksen kilpailukykyä pitkällä aikavälillä.