Fixu G2 – Ensimmäinen varastoautomaatti Etelä-Koreaan

Pusan National University Yangsan sairaala on tehnyt hankintapäätöksen NewIconin valmistamasta Fixu G2 varastoautomaatista. Eteläkorealaisissa sairaaloissa tai apteekeissa ei vielä ole käytössä vastaavanlaisia järjestelmiä, joten sairaala toimii maansa pioneerina. Lääkevalmistusrobotteja maassa on käytössä jo useampia, joten lääkehuollon automatisaation hyödyt ovat todennettu.

Maan ensimmäinen varastoautomaatti tullaan sijoittamaan uuteen älykkääseen lääkkeiden logistiikkakeskukseen. Logistiikkakeskuksesta halutaan tehdä älykäs työympäristö, jossa työntekijät viihtyvät myös tulevaisuudessa. Varastoautomaatin käyttöönotto vapauttaa sairaala-apteekin henkilökunnan työaikaa rutiininomaisista logistisista tehtävistä asiantuntijuutta vaativiin työtehtäviin, kuten kliiniseen farmasiaan ja potilasohjaukseen.

Vaikuttava vierailu Suomessa

Ensimmäiset askeleet kohti varastoautomaatin hankintaa tehtiin vuosina 2018–2019. Tuolloin Etelä-Korean johtavien sairaaloiden henkilökuntaa vieraili Suomessa tutustumassa esimerkiksi NewIconin tehtaaseen, suomalaisiin sairaaloihin ja terveydenhuollon toimijoihin. Vierailijat vaikuttuivat erityisesti Fixu varastoautomaatin tilatehokkuudesta, teollisuusrobottien luotettavuudesta ja laitteen käyttäjäystävällisestä ohjelmistosta.

NewIconin tuotteiden myynnistä ja jakelusta Etelä-Koreassa vastaava kumppani Shin Hyung Soon, mukaan kiinnostus erityisesti varastoautomaatiota kohtaan on lisääntynyt maassa vasta viime vuosina. Soon uskoo, että varastoautomaatit tulevat herättämään Etelä-Koreassa yhtä suurta kiinnostusta kuin lääkevalmistusrobotit aikaisempina vuosina. Tämän toteutuminen luo NewIconille hyvät mahdollisuudet kasvattaa markkinaosuuttaan Etelä-Koreassa.

LISÄTIETOA