Tiedote: Euroopan Investointipankki rahoittaa NewIconin innovatiivisten lääkehuollon automaatiojärjestelmien kehittämishankkeita

Euroopan investointipankki (EIP) on myöntänyt 8 miljoonan euron rahoituksen NewIconille lääkelogistiikan kehittämiseen ja innovointiin. Yrityksen uudet automaatioratkaisut helpottavat hoitohenkilökunnan työtä lääkehuollon jokaisessa vaiheessa apteekeissa ja sairaaloissa.

NewIcon on nopeasti kasvava terveysteknologia-alan yritys, joka valmistaa sairaaloille ja apteekeille automaatioratkaisuja, joiden teknologia perustuu robotiikkaan ja teolliseen internetiin. NewIcon käyttää EIP:n lainarahoituksen lääkehuollon kokonaisautomaation ratkaisujen kehittämiseen ja tuottamiseen. Rahoitus mahdollistaa apteekkien keräilyvarastoautomaattien ja sairaaloiden älylääkekaappien jatkokehittämisen. EIP:n rahoituksella kehitetään myös suonensisäisten lääkkeiden valmistusrobotteja sekä uudenlaisia lääkehuollon ohjelmistoja. Tällä vastataan terveydenhuollon uusiin kasvaviin tarpeisiin tehokkuuden ja lääkehuollon turvallisuuden parantamiseksi.

Rahoitus toteutetaan innovatiivisille kasvuyrityksille suunnatuilla uuden sukupolven rahoitusinstrumenteilla InnovFin-ohjelmasta, ja sen tukena on EU:n tutkimus- ja innovaatiorahoitusohjelma Horisontti 2020. InnovFin-tuoteperheen midcap-kasvurahoitus-instrumentin tavoitteena on parantaa riskirahoituksen saantia midcap-yritysten ja pk-yritysten tutkimus- ja innovaatiohankkeille. Tätä EIP:n rahoitustukea ovat aiemmin saaneet Suomessa innovatiiviset yritykset Rovio ja Kiosked.

– Midcap-yrityksillä on tärkeä rooli Euroopan kilpailukyvyn, työllisyyden ja kasvun vauhdittajina. InnovFin-tuoteperheen instrumenteilla tuetaan sellaisia midcap-yrityksiä, jotka osoittavat jatkuvasti erityisen vahvaa innovointikykyä. NewIcon on nopeasti kasvava innovatiivinen yritys, jolla on vahvat kasvumahdollisuudet, ja siksi se on ihanteellinen ehdokas tähän ohjelmaan, Suomen rahoitustoiminnasta vastaava EIP:n varapääjohtaja Jan Vapaavuori sanoo.

– Ratkaisumme ovat vastaus terveydenhuollon yhä merkittävämpään globaaliin haasteeseen, eli väestön ikääntymiseen, minkä takia lääkkeitä käytetään koko ajan enemmän ja hoitohenkilökunnan resurssit ovat kovilla. Automaation käyttö on lääke potilasturvallisuuden parantamiseen. Olemme panostaneet tuotekehitykseen ja se on alkanut tuottaa tulosta. Meillä on hihassa vielä monta uutta ässää, joilla voimme haastaa kansainväliset kilpailijamme. Meillä on kunnia kuulua samaan innovatiivisten yritysten joukkoon kuin peliyritys Rovio ja verkkomainonta-alan yritys Kiosked. On hienoa olla kolmas suomalaisyritys, ja nimenomaan kuopiolainen terveysteknologiayritys, joka on täyttänyt EIP:n InnovFin-kasvurahoitusohjelman tiukat rahoituskriteerit, NewIconin toimitusjohtaja Ossi Parviainen toteaa.

EIP:n lainan ansiosta NewIcon pystyy laajentamaan nopeasti toimintojaan jatkuvasti muuttuvilla markkinoilla. Se auttaa NewIconia vahvistamaan kilpailukykyä yrityksen kehitys- ja innovaatiotoimintaa vauhdittamalla. Henkilökuntaa NewIconilla on tällä hetkellä runsaat 50, ja henkilöstön lukumäärän odotetaan nelinkertaistuvan seuraavien kolmen vuoden aikana. Henkilökuntaa tullaan palkkaamaan myös ulkomaisiin toimipisteisiin, joista ensimmäinen perustettiin Britanniaan alkuvuodesta 2016. Suunnitelmissa on perustaa seuraavaksi omat toimipisteet kaikkiin Pohjoismaihin.

– Olemme hyvin tyytyväisiä, että saamme olla yhteistyökumppani NewIconin kanssa näin uraauurtavassa operaatiossa, koska tämä rahoitus tukee NewIconin kehitystä paikallisesta edelläkävijästä globaalisti toimivaksi teollisuusyritykseksi. Antaessaan rahoitustukea menestyvälle eurooppalaiselle terveysteknologiayritykselle EU-maiden yhteinen pankki voi lujittaa Euroopan asemaa merkittävänä teknologian tuottajana ja edistää korkeaa osaamista vaativien työpaikkojen syntymistä Eurooppaan, EIP:n varapääjohtaja Vapaavuori toteaa.

– Kasvutavoitteenamme on kymmenkertaistaa liikevaihtomme ja saada yhden prosentin markkinaosuus globaalista lääkehuollon automaatioalasta vuoteen 2020 mennessä. Se on meille iso siivu kasvavista markkinoista, joiden arvo tutkimustemme perusteella on noin 70 miljardia euroa lähivuosina. Tämä tarkoittaa, että suuntaamme EIP:n rahoitusta myös kansainvälistymisinvestointeihin, millä pyrimme varmistamaan tuotteidemme pääsyn uusille markkinoille, NewIconin toimitusjohtaja Ossi Parviainen sanoo.

Ossi Parviaisen perustama yritys on aiemmin saanut kasvuun ja tuotekehitykseen rahoitusta TEKESiltä sekä pääomasijoituksia yksityisiltä sijoittajilta. Vuonna 2014 yrityksen osakkaiksi tulivat mukaan Suomen Teollisuussijoitus Oy sekä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera. EIP:n rahoitus on luontaista jatkoa NewIconin kasvusuunnitelmille. Se on osa laajempaa rahoitussuunnitelmaa, joka sisältää jatkossa myös oman pääoman vahvistamisen.

– Haastava rahoitusprosessi kesti kaiken kaikkiaan 6 kuukautta ja ilman ympärilläni olevaa huipputiimiä talousjohtajamme Kirsi Pohjolaisen johdolla tämä ei olisi ollut mahdollista toteuttaa. Arvokkaana ulkopuolisena neuvonantajana sopimusneuvotteluissa toimi Eeva Grannenfelt PK-yritysten elinkaarirahoitukseen erikoistununeesta Grannenfelt Finance Oy:stä sekä juridisina neuvonantajina Krogeruksen kokeneet juristit Juha Wessman ja Jan Johanson, Parviainen toteaa.

TAUSTATIETOA:

EUROOPAN INVESTOINTIPANKKI on pitkäaikaisia lainoja tarjoava Euroopan unionin rahoituslaitos, jonka omistavat EU:n jäsenvaltiot. Se myöntää pitkäaikaista rahoitusta taloudellisesti mielekkäisiin investointeihin, joilla edistetään EU:n toimintapoliittisten päämäärien toteuttamista. Vuonna 2015 EIP tuki hankkeita Suomessa kaikkiaan 1,62 miljardin euron lainoilla. Suomeen kohdistuvien EIP:n rahoituspäätösten määrä oli viime vuonna enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

NEWICON OY on kuopiolainen terveysteknologia-alan yritys, jonka perusti nykyinen toimitusjohtaja Ossi Parviainen vuonna 2007. Henkilökuntaa on tällä hetkellä noin 50. Vuoden 2015 liikevaihto oli noin 5,5 miljoonaa euroa ja yrityksen liiketoiminta on vahvassa kasvussa. NewIcon on Suomen markkinajohtaja apteekkien varastoautomaatiossa. Yrityksen juuret juontavat teollisuuden automaatioon, jossa NewIcon on tunnettu laajojen projektien toimittajana suurille teollisuustoimittajille. Viime vuosien aikana NewIcon on hioutunut lääkehuollon automaatioratkaisujen ammattilaiseksi ja toimittanut järjestelmiä jo yli kuuteenkymmeneen apteekkiin ja sairaala-apteekkiin. Toimituksia on tehty jo useisiin maihin. Yrityksellä on käytössään sertifioitu ISO 9001 -laatujärjestelmä.

INNOVFIN-RAHOITUSTUOTTEET:

Euroopan komissio ja Euroopan investointipankkiryhmä (EIP ja EIR) ottivat käyttöön vuonna 2014 EU:n Horisontti 2020 -tutkimusohjelman kautta uudentyyppisiä rahoitusvälineitä ja neuvontapalveluja, jotka helpottavat innovatiivisten yritysten rahoituksen saantia. H2020-ohjelma ajoittuu vuosille 2014 – 2020. InnovFin-nimen alle kootuilla räätälöidyillä rahoitusinstrumenteilla (InnovFin – EU Finance for Innovators) edistetään pk-yritysten, keskisuurten ja suurten yritysten sekä tutkimushankkeiden vetäjien tutkimus- ja innovointitoimintaa vuoteen 2020 mennessä yli 24 miljardilla eurolla. Rahoituksen odotetaan vauhdittavan yhteensä jopa 48 miljardin euron investointeja tutkimukseen ja innovointiin.

InnovFinin takaukset ja lainat katetaan varoilla, jotka on varattu tarkoitukseen Horisontti 2020 -puiteohjelmassa sekä EIP-ryhmässä. InnovFin-rahoitustuotteilla tuetaan tutkimus- ja innovointihankkeita, joihin liittyy luonnostaan keskimääräisesti korkeampi riski ja jotka ovat hankalammin arvioitavissa kuin perinteiset investoinnit, ja joille siksi on usein vaikea saada rahoitusta. Ne ovat kysyntälähtöisiä rahoitusvälineitä, joita ei ole jaettu etukäteen aloittain, maittain tai alueittain. Lopullisiksi edunsaajiksi voidaan hyväksyä yritykset ja muut yhteisöt, jotka ovat sijoittuneet johonkin EU:n jäsenvaltioon tai Horisontti 2020 -ohjelmaan assosioituneeseen maahan.

InnovFin MidCap Growth Finance (midcap-kasvurahoitus) tarjoaa pitkäaikaisia etuoikeutettuja lainoja, toissijaisia lainoja ja välirahoitusta, jotta voidaan parantaa lähinnä innovatiivisten suurten midcap-yritysten (jopa 3000 työntekijää), mutta myös pk-yritysten ja pienten midcap-yritysten rahoituksen saantia. EIP myöntää suoraan 7,5 – 25 milj. euron suuruiset lainat.

LISÄTIEDOT:

Jori-Matti Savolainen
Markkinointijohtaja
jori-matti.savolainen@newicon.fi
p. +358 (0)50 3398730

Lisätietoa

Haluatko saada sähköpostiisi tiedon uusimmista uutisista? Tilaa uutiskirjeemme tästä.