IV ICON Twins – Antibioottirobotista monikäyttöiseksi lääkevalmistusrobotiksi

Lähes poikkeuksetta lääkevalmistusautomaatiosta keskustellessa törmäämme kysymykseen kykeneekö laite muuhun kuin antibioottien käyttökuntoon saattamiseen. Vastauksen ollessa kyllä, seuraava kysymys kuuluu: ”Miksi IV ICON Twinsiä kutsutaan sitten antibioottirobotiksi?”

Kehitetty vastaamaan asiakkaiden keskitettyyn lääkevalmistustarpeeseen

Ensimmäinen IV ICON Twins kehitettiin yhteistyössä Keski-Suomen Keskussairaalan kanssa vastaamaan sairaala-apteekissa keskitetyn tehtävään käyttökuntoon saattamisen tarpeisiin, etenkin suuren annosmäärän ja sen vaatiman nopeuden osalta. Olennaisin vaatimus oli saada laite, joka pystyy tehokkaasti käyttökuntoon saattamaan antibioottiannoksia. Laitteen täytyi myös täyttää EU GMP –ohjeiston tiukat vaatimukset.

Nämä kriteerit täyttävä laite, ensimmäinen IV ICON Twins, asennettiin Keski-Suomen Keskussairaalaan vuonna 2016. Laite pystyy käyttökuntoon saattamaan jopa 400 annosta tunnissa, vastaten yli 100 000 annoksen vuosittaista annosmäärää. Sairaanhoitopiiri on sittemmin hankkinut ensimmäisen asennuksen jälkeen käyttöönsä jo toisen IV ICON Twinsin vastaamaan Sairaala Novan ja toiminnan laajentumisen myötä kasvanutta tarvetta lääkevalmistuksessa.

Ei ainoastaan antibioottirobotti

Vaikka laitetta markkinoitiin aluksi antibioottirobottina vastauksena antibioottien keskitettyyn käyttökuntoon saattamistarpeeseen, on sen tarkoitus ollut olla paljon enemmän heti alusta asti.
Keski-Suomen Keskussairaalan laitetoimituksen jälkeen aloimme yhdessä tuotekehitystiimimme ja alan ammattilaisten kanssa tutkia mahdollisuuksia hyödyntää laitetta laajemmin. Antibioottien massavalmistus näytteli tuona aikana kuitenkin pääosassa, ja tästä johtuen muiden lääkevalmisteiden käyttökuntoon saattaminen laitteella jäi taka-alalle menetelmätesteistämme huolimatta.

Viimeisimpinä vuosina tärkeä palaute alati kehittyviltä sairaala-apteekeilta ja alan ammattilaisilta lääkevalmistuksen sydämestä on osoittanut, että tarve monikäyttöiselle lääkevalmistusalustalle on todellinen. Tämä tarve on peräisin lisääntyvästä keskittämisestä lääkevalmistuksessa, sekä erilaisten käyttöympäristöjen ja prosessien määrittelemistä tarpeista.

Ennen pitkää, ensimmäinen käännekohta IV ICON Twinsille antibioottirobotista lääkevalmistusrobotiksi konkretisoitui, kun Helsingin yliopistollinen sairaala (HUS) etsi lääkevalmistukseensa sopivaa laitetta – laitetta, joka kykenee mukautumaan useisiin erilaisiin ja monimuotoisiin käyttökuntoonsaattoprosesseihin tuottaen perinteisiä ja ei-niin-perinteisiä lopputuotteita automaatiota hyödyntäen. Etsinnän päättyi, kun IV ICON Twins -lääkevalmistusrobotti yhdisti Helsingin yliopistollisen sairaalan ja NewIconin tiet myös lääkevalmistusautomaation osalta.

Ainutlaatuinen suunnittelu ja lähestymistapa mahdollistaa monimuotoiset prosessit

Kuten sanottua, tavoite heti alkumetreistä lähtien on ollut rakentaa IV ICON Twinsistä monikäyttöinen lääkevalmistusrobotti. Jo ensimmäinen laite on varustettu vaihdettavilla robottikäsien työkaluilla, jotka voidaan vaihtaa helposti haluttuun sovellukseen yhteensopivaksi. Yhdessä itsekehitetyn ohjelmiston ja latausmodulien kanssa laite adaptoituu joustavasti useisiin lääkevalmistuksen tarpeisiin – perinteisistä ja yksinkertaisista valmisteista, kuten antibiooteista, silmäinjektioiden kaltaisiin edistyneempiin valmisteisiin vain muutamia nimetäkseni.

Nämä ainutlaatuiset laitteen ominaisuudet tarjoavat mahdollisuuden mukautua sairaaloiden ja lääkevalmistuskeskusten vaihteleviin tarpeisiin. Tämän uuden suunnan myötä lääkevalmistusrobottimme mahdollisuudet ovat käytännössä rajattomat.

Julkaisemme pian uuden uutiskirjeemme, joten pysy kuulolla saadaksesi lisätietoja Helsingin yliopistollisen sairaalan kanssa yhteistyössä tehtävästä IV ICON Twins –projektista. Lääkevalmistusrobottiasioissa minut tavoittaa myös kanaviemme kautta, esimerkiksi sähköpostitse. Olen käytettävissänne lääkevalmistusautomaatioasioihin liittyen.

IV ICON Twins compounding system
Lääkevalmistusrobotti IV ICON Twins

LISÄTIETOA

Lisätietoja IV ICON Twinsistä on täällä.

Haluatko saada sähköpostiisi tiedon uusimmista uutisista? Tilaa uutiskirjeemme tästä.