Lean-innostus leviää NewIconilla, nyt vuorossa ohjelmistokehitys

Prosessien jatkuva kehittäminen alkoi NewIconilla vuonna 2015, kun yhtiö investoi Lean-menetelmän mukaiseen toiminnanohjausjärjestelmään. Vuonna 2018 Leanin avulla ravisteltiin piintyneitä työtapoja tuotekehitystiimissä ja nyt menetelmää sovelletaan ohjelmistokehityksen prosessien kehittämiseen. Uuden kehitysyhteistyömallin ansiosta asiakas saa entistä toimivampia ja käyttäjäystävällisempiä ohjelmistoja.

Uudessa toimintamallissa asiakas otetaan mukaan suunnitteluun jo ohjelmiston varhaisessa kehitysvaiheessa. Ohjelmistokehityksen asiakkaana saattaa olla myös Newiconin oma tuotehallinta, joka ohjaa ohjelmistojen kehitystä asiakkaan näkökulmasta.

– Perinteisessä mallissahan ohjelmistot on kehitetty valmiiksi ennen ensimmäistä julkaisua, jolloin asiakkaalla on hyvin rajoitetut mahdollisuudet vaikuttaa ohjelmistojen toimintaan, ja jolloin muutoksien tekeminen on kallista sekä vie paljon aikaa, kertoo NewIconin Software Development Manager Tomi Hirvonen.

Työ on jaksotettu kolmen viikon ”sprintteihin”

Ohjelmistokehitystiimi on ottanut työkalukseen Scrum-mallin, jossa työ on jaksotettu kolmen viikon ”sprintteihin”. Sprintti alkaa suunnittelemalla yksityiskohtaisesti tulevan jakson työt, ja päättyy demoon tai ohjelmistojulkaisuun.

– Jokaisen sprintin lopussa on niin sanottu demopäivä, jolloin sprintin aikana kehitetty ohjelmisto demotaan tuotehallinnalle. Näin saamme ohjattua kehitystä haluttuun suuntaan maksimissaan kolmen viikon jaksoissa, kun aikaisemmin käyttämässämme prosessissa sykli oli useita kuukausia, toteaa Hirvonen.

Demossa esitellään ohjelmiston kehitysversiota ja julkaisussa esimerkiksi yhteistyökumppanina toimiva sairaanhoitopiiri pääsee kokeilemaan ohjelmistoa oikeasti omassa testiympäristössään.

Kehittyneet prosessit näkyvät eniten päivittäisjohtamisen malleissa

Ohjelmistokehitysprosessien Lean-uudistus alkoi huhtikuussa 2019. Viikoittaisissa workshopeissa on muun muassa selvitetty ohjelmistokehityksen nykytilaa, nimetty kipupisteitä ja määritelty tavoitteita.

– Olemme käyneet Lean-menetelmän avulla läpi koko ohjelmistokehitysprosessin: ohjelmistojen suunnittelun, kehityksen, testauksen, dokumentoinnin ja julkaisun. Olemme luoneet tiimille kokonaan uudenlaisen toimintamallin, josta olemme pyrkineet karsimaan pois ”hukan”, eli ne asiat ja prosessin vaiheet, jotka eivät lisää arvoa, Hirvonen kuvailee.

NewIconin sisällä kehittyneet prosessit näkyvät eniten päivittäisjohtamisen malleissa. Jokainen aamu alkaa kymmenen minuutin tiimipalaverilla, jossa käydään tehokkaasti läpi päivän ajankohtaiset asiat ja edellisen päivän aikana tapahtuneet mahdolliset poikkeamat.

– Aamupalaverissa voidaan tehdä tarvittaessa päätöksiä hyvinkin nopeasti. Uuden palaverikäytännön ansiosta viikkopalavereissa voidaan keskittyä ajankohtaisten asioiden sijasta pitkän tähtäimen suunnitelmiin. Välttämättä viikoittaisia palavereita ei edes tarvita, kun tiedonkulku on läpinäkyvää ja kaikki tietävät mitä tulevat kolme viikkoa pitävät sisällään, Hirvonen kommentoi.

Tiimi suunnittelee yhdessä keinot tavoitteiden saavuttamiseksi

Hirvosen mukaan henkilöstö on suhtautunut muutokseen positiivisesti. Uusi prosessi helpottaa päivittäistä työntekoa, sillä säännöllinen rytmitys tekee työstä selkeämpää.

– Ilmassa on ehdottomasti ollut Lean-innostusta. Henkilöstö on huomannut nopeasti prosessien kehittymisen tuomat hyödyt ja mielestäni myös työhön sitoutuminen on ollut helpompaa, kun tiimi suunnittelee yhdessä keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. Ohjelmistokehitystiimissämme vallitsee aito halu kehittyä ja tulla paremmaksi omassa työssä, Hirvonen kehuu.

Lisätietoa

Haluatko saada sähköpostiisi tiedon uusimmista uutisista? Tilaa uutiskirjeemme tästä.