Päivitetty laatujärjestelmä parantaa riskienhallintaa

Sunnuntai 16.12.2018

NewIcon päivitti laatujärjestelmänsä ISO 9001:2008:sta ISO 9001:2015:een kesäkuussa. Yrityksen sitoutuminen laatujärjestelmään näkyy asiakkaille laadukkaina tuotteina ja palveluina. Tavoitteena on, että lääkehuollon automaatiolaitteet parantavat asiakkaiden tehokkuutta potilasturvallisuutta unohtamatta. […]

Lue

Tuotteiden elinkaaren hallinta nopeuttaa toimituksia asiakkaalle

Torstai 20.9.2018

Tavoitteena on myös parantaa projektien läpimenoaikoja, toimitusvarmuutta ja ennakoitavuutta.

Lue

Tuotekehitystiimin Lean-ajatus

Torstai 20.9.2018

Sloganina on ”ei juosta lujempaa vaan lyhennetään matkaa”. Innovatiivisuus on voimavarana.

Lue

Apteekin lääketeknikosta Newiconin huoltoassistentiksi

Perjantai 14.9.2018

Apteekkarin mukaan toimintani oli asiakaspalvelulähtöistä ja tehokasta. Sain kiitosta heille tekemistäni helposti ymmärrettävistä ohjeista.

Lue

Iso-Fixun räätälöinnissä lukemattomat mahdollisuudet

Maanantai 28.5.2018

Tietotaito apteekkien prosesseista ja lääkepakkausten käsittelystä on sujuvoittanut automaatiolaitteiden suunnittelua.

Lue

Vakava suhtautuminen tietoturvaan on asenne yrityskulttuurissamme

Perjantai 25.5.2018

Tietosuoja-asetus ei tuo muutoksia NewIconin tietoturvaan, joka on nähty aina elintärkeänä osana yhtiön toimintakykyä.

Lue