Tuotekehitystiimin Lean-ajatus

NewIconin tuotekehitystiimissä ravistellaan parhaillaan piintyneitä työtapoja – tavoitteena on toimintojen jatkuva parantaminen eli Lean. Elokuussa tiimi otti käyttöön Lean-taulun, johon he kirjaavat käynnissä olevat ja uudet projektit työvaiheineen. Tiimin työtilassa seisova valkotaulu on yksi työn optimointiin tarkoitetuista työkaluista, joihin NewIcon on investoinut viimevuosina.

Tuotekehityspäällikkö Perttu Kainulainen on vastannut Lean-taulun kehittämisestä. Suunnittelu alkoi huhtikuussa 2018, ensimmäinen prototyyppi tuli käyttöön elokuun puolessa välissä. Lopullinen versio valmistuu loppuvuodesta. Helppous, yksinkertaisuus ja läpinäkyvyys ovat kaiken keskiössä.

– Käymme viikoittain läpi taulun ääressä kaikki projektit, mahdolliset ongelmat ja haasteet. Jos tilanteet muuttuvat, voimme tehdä korjausliikkeen välittömästi. Taulun avulla johdamme tiimien välistä työtä ja resurssien tehokasta käyttöä, Kainulainen selvittää.

Koko henkilöstö näkee päivittäin visuaalisesta Lean-taulusta yhdellä silmäyksellä, mikä on eri projektien tilanne. He saavat kokonaisvaltaisen käsityksen siitä, mitä kaikkea omaan työhön liittyvää on meneillään. Se vähentää tuntuvasti suunnittelutyön keskeytysten määrää.

– Päivittäisen johtamisen mallilla saavutamme paremman tiedon kulun, joka on tärkeä elementti monitasoisissa kehitysprojekteissa. Kun projekti lähtee liikkeelle, ei ole epäselviä asioita valmistelussa, Kainulainen kertoo.

Tuotekehitysprosessi puolet nopeammaksi

Lean on ollut mukana NewIconin kuvioissa jo vuodesta 2015. Operatiivisen johtajan Juha Anttilan mukaan muutos on vaatinut kurinalaista tekemistä.

– Tänä vuonna siirryimme tekemään Leaniä tuotekehitykseen. Koko kehityshankkeen tarkoitus on ollut selventää ja yksinkertaistaa monimutkaisia projekteja. Lisäksi kaikki projektit noudattavat samaa käytäntöä ja prosessia, Anttila kertoo.

Sloganina on ”ei juosta lujempaa vaan lyhennetään matkaa”. Innovatiivisuus on edelleen voimavarana. Työntekijöiden motivaatio ja asenne ovat parantuneet koko organisaatiossa, sooloilua on vähemmän.

– Tämä on ollut iso muutos pinttyneisiin tapoihin, jotka vaikuttavat koko yritykseen ja ajatteluun. Lean on meillä nyt ikään kuin ohjenuora, ja sen lukuisista työkaluista olemme valinneet muutaman, joihin panostamme.

Leanin aloitusvuosina 2015-2016 eri päätuotteille tehtiin arvovirta-analyysit.

– Näillä analyyseillä saimme tarkan kuvan siitä, mihin aika toimitusprojekteissa kuluu. Tätä tietoa olemme käyttäneet tuotekehityksen alkutietona ja lähtökohtana. Analyysien perusteella olemme laatineet tavoitetilan, jota kohti olemme lähteneet taivaltamaan, sanoo Anttila.

Tuotekehitystiimi on linjannut keskittyvänsä prosessien parantamiseen ja läpimenoajan lyhentämiseen. He ovat kiinnittäneet erityistä huomiota asiakaspalautteeseen ja kehitysehdotuksiin. Tavoitteena on tuotekehitysprosessiin käytettävän ajan lyhentäminen puoleen panostamalla projektin aloituksen laatuun.

– Elämme uusien tuotteiden lanseerauksessa. Pystymme aiempaa paremmin ennustamaan tuotekehityksen ulostulojen läpimenoaikoja ja menestymään kansainvälisillä markkinoilla, Anttila kiteyttää.

Kuva: SCM-Manager Mauri Kankkunen (vas.), projektipäällikkö Petri Pitkänen, vanhempi mekaniikkasuunnittelija Jyri Lyytikäinen, tuotekehityspäällikkö Perttu Kainulainen, automaatio- tiimin vetäjä Mika Rissanen, mekaniikkasuunnittelija Janne Huttunen ja Team Leader Juhani Kolehmainen odottavat innolla, mitä Lean-taulun käyttöönotto tuo tullessaan.

Lisätietoa

Haluatko saada sähköpostiisi tiedon uusimmista uutisista? Tilaa uutiskirjeemme tästä.