NewIcon toimittaa ensimmäisen varastoautomaatin Ranskaan

Kuva: Logistiikkajohtaja Guillaume Marques ja NewIconin tuotepäällikkö Antti Vesala “kättelevät” sopimuksen päälle.

NewIcon on tehnyt sopimuksen Mega-Fixu-varastoautomaatin toimituksesta Toulousen yliopistolliseen sairaalaan. Varastoautomaatti asennetaan sairaalaan vuoden 2021 aikana. Toulousen Mega-Fixu tulee olemaan maailman suurin sairaala-apteekkiin sijoitettu varastoautomaatti, sillä se ylittää kooltaan jopa NewIconin TAYSiin toimittaman automaatin.  

Apteekkari Gilles Vitale ja logistiikkajohtaja Guillaume Marques Toulousen yliopistollisesta sairaalasta kertovat, että Euroopan unionin lääkeväärennösdirektiivi ja sen vaatima lääkepakkausten yksilöinti toimivat sysäyksenä varastoautomaation hankintaan. 

– Koska EU:n lainsäädännön mukaan jokainen lääkepakkaus on skannattava ja tunnistettava erikseen, meillä oli kaksi vaihtoehtoa: lisätä nykyiseen prosessiin uusi manuaalinen työvaihe tai investoida automaatioon, joka hoitaa skannauksen, sekä kehittää koko lääkehuollon prosessia. 

NewIconin Mega-Fixu-varastoautomaatin teknologiset ratkaisut vaikuttivat automaatiotoimittajan valinnassa. NewIcon käyttää laitteissaan Denso Roboticsin valmistamia teollisuusrobotteja, joita ei ole kehitetty suoraan lääkehuollon automaation käyttöön, mutta jotka ovat helposti räätälöitävissä erilaisiin tarpeisiin. 

– NewIconin käyttämien moninivelisten teollisuusrobottien ansiosta muu järjestelmä voi olla hyvin yksinkertainen, mutta näin ollen myös tehokas ja luotettava. Huomasimme, että moninivelrobotit lukevat lääkepakkausten viivakoodeja paljon muita nopeammin. NewIcon oli myös yksi harvoista, joka pystyi esittelemään tarpeisiimme sopivan ratkaisun oikeasti käytössä, eikä meidän tarvinnut vain kuvitella automaattia isommassa koossa, Marques ja Vitale kertovat. 

Varastoautomaatin tuoma ajansäästö käytetään lääkehuollon laadun kehittämiseen 

Vaikka lääkeväärennösdirektiivi oli tärkeä syy varastoautomaatin hankintaan, on Toulousen sairaalalla myös muita odotuksia tulevaisuudelta Mega-Fixun kanssa. 

– Meillä on paljon odotuksia liittyen tuotannon ja toimitusketjun tehokkuuteen ja luotettavuuteen, sekä varastointikapasiteettiin, sillä sairaala-apteekin varastotila on käymässä vähiin. Toivomme myös, että Mega-Fixu lisää työntekijöidemme työtyytyväisyyttä. Varastoautomaatin tuoman ajansäästön tulemme käyttämään lääkehuollon laadun kehittämiseen, Marques ja Vitale kommentoivat. 

Marques ja Vitale uskovat, että automaatiolla on tulevaisuudessa merkittävä rooli sairaaloiden lääkehuollossa Ranskassa. 

– Automaatio mahdollistaa lääkehuollon suorituskyvyn parantamisen. Suorituskyky ei liity pelkästään tehokkuuteen ja tuottavuuteen, vaan myös työn mielekkyyteen. Varsinkin logistiset työtehtävät ovat fyysisesti raskaita ja niillä on pitkällä aikavälillä vaikutus työntekijöiden terveyteen ja motivaatioon, ja sitä kautta koko prosessiin. Automaatio voi auttaa ihmistä logistisissa, toimitusketjuun liittyvissä työtehtävissä, mutta hoitotehtävissä se ei voi ihmistä korvata, Marques ja Vitale kiteyttävät.