Sairaala-apteekit automatisoituvat

Kuopiossa vuonna 2009 pidettyjen sairaala-apteekkipäivien toisen päivän teemana oli ”Tekniset sovellutukset lääkitysturvallisuuden edistäjänä”. Se oli ensimmäisiä tilaisuuksia, joissa yhdessä pohdittiin, mitä parannuksia uudet teknologiat voivat tarjota sairaalan lääkehuollon prosesseihin.

Tällä hetkellä vajaan kymmenen vuoden jälkeen monissa sairaala-apteekeissa on käynnissä raskaiden ja riskialttiiden toimintojen automatisointi, jossa manuaalinen työ tehdään uudella tavalla. Lean-ajatteluun yhdistettynä se on hyvä keino prosessien kokonaisvaltaiseen suunnitteluun.

Kehitysjanalla automaatiota seuraava vaihe on uusien asiakasta hyödyntävien palveluiden ideointi. Sen mahdollistavat vapautuneet henkilöstöresurssit  ja toimintojen digitalisoituminen. Esimerkkinä sairaala-apteekin uudesta palvelukonseptista voidaan mainita katkeamaton lääkehoitoketju (closed loop). Siinä tarvittava potilas-, hoito- ja lääketietojen reaaliaikainen hyödyntäminen edellyttää, että tietojärjestelmien integrointi on saatu riittävälle tasolle. Edellä mainittu lääkehoidon kokonaisprosessin hallinta tulee parantamaan merkittävästi potilasturvallisuutta. Paljon on toki vielä tehtävää, ennen kuin siitä tulee arkipäivää.

Seuraava vuosikymmen lähestyy ja ei ole olemassa kristallipalloa, joka tarkasti kertoisi, mitä se tuo tullessaan. Me kuitenkin rakennamme tulevaisuutta nykyisillä ratkaisuillamme, päätöksillämme ja toimillamme. Lääkehuolto on osa sote-järjestelmää, jonka vuoksi sairaalafarmasiakaan ei voi tulevilta muutosmainingeilta välttyä.

Robotiikan ja digitalisoinnin hyödyntäminen terveydenhuollossa tulee joka tapauksessa lisääntymään. Tämä kaikki edellyttää uutta ajattelua, johon tarvitaan myös koulutusta.

Tietojärjestelmiä ja uusia teknologisia sovellutuksia on otettu monta kertaa käyttöön tekniikka edellä, ja siitä on seurannut tyytymättömyyttä. Yhteistyö ja asiakkaiden tarpeiden kuunteleminen onkin automaation ja digitalisoitujen palvelujen rakentamisessa kaiken perusta. Siinä tarvitaan tietotekniikan ja -hallinnon, ohjelmistotoimittajien, laitetoimittajien ja asiakkaiden välistä mutkatonta vuoropuhelua. Silloin syntyy luova ja innovatiivinen kumppanuus, josta hyötyvät kaikki – myös potilas!