Sairaaloiden digitalisointi herätti kiinnostuksen myös automaation mahdollisuuksiin Ruotsissa

Ruotsissa sairaaloiden digitalisointi on ottanut viime vuosina merkittäviä edistysaskeleita. Digitalisaation liittyvä kehitystyö on avannut keskustelun myös automaation mahdollisuuksista rutiininomaisten terveydenhuollon työtehtävien hoitamisessa.

– Meillä on ollut useita merkittäviä digitalisointihankkeita meneillään eri puolilla Ruotsia viimeisen kahden vuoden aikana. Digitalisaatioprojektien tavoitteena on potilasturvallisuuden parantaminen ja tehokkuuden kasvattaminen soveltamalla uusia työmenetelmiä ja työnkulkuja, kertoo NewIconin jälleenmyyjä Per Gullbransson Medirumilta.

– Uudenlaisten työnkulkujen ja prosessien tavoitteena on paperityön vähentäminen ja yhtenäisen tietojärjestelmän luominen. Meistä kehitys näyttää lupaavalta ja luo hyviä yhteistyön mahdollisuuksia NewIconin tuotteille, jotka tähtäävät katkeamattomaan lääkehuollon ketjuun. Lisäksi NewIconin ratkaisut parantavat lääkkeiden jäljitettävyyttä digitalisoiduissa työnkuluissa, hän jatkaa.

Covid-19 kiinnitti huomion lääkelogistiikkaan

Lääkelogistiikka on noussut kuumaksi puheenaiheeksi Ruotsissa kuluneen vuoden aikana. Monet sairaalat ovat huomanneet tarpeen omalle lääkevarastolle, joka vaatisi uusia innovatiivisia teknologisia ratkaisuja. Ruotsin sairaaloiden ulkoistetut sairaala-apteekit halutaan palauttaa takaisin sairaaloiden yhteyteen. Muutosvaihe vaatii uudenlaisen järjestelmän lääkkeiden käsittelyyn, varastointiin ja potilaalle jakeluun.

– Suomeen verrattuna Ruotsissa on varsin vaatimattomat lääkevarastot kriisitilanteiden varalle. Covid-19-pandemia on osoittanut, että meillä ei ole riittäviä varastoja poikkeustilanteiden varalle. Meillä on ollut pula useasta tärkeästä anestesiassa käytetystä lääkkeestä. Tilanne on herättänyt keskustelun keskuslääkevaraston perustamisesta Ruotsiin. Kesällä 2020 Ruotsin hallitus päätti käynnistää hankeen keskuslääkevaraston rakentamiseksi. Sen tehtävä on toimittaa lääkkeitä sairaaloille kriisin aikana, Gullbranson kertoo.

Hyvä kokemus pilottiprojektista

NewIcon on aloittanut älylääkekaapin pilottikokeilun eräässä ruotsalaisessa sairaalassa. Tulokset ovat olleet rohkaisevia.

– Olemme saaneet erittäin myönteistä palautetta pilottiprojektistamme. Ratkaisuamme pidetään käyttäjäystävällisenä ja mukautuvana. Pilottijakson aikana olemme keskustelleet Suomen ja Ruotsin sairaaloiden välisistä eroista työtavoissa. Puheenaiheena ovat olleet myös työnkulkujen kehittäminen ja sairaaloiden työntekijöiden toiveet tulevaisuuden työstä.

Per Gullbransson
Liiketoimintayksikkövastaava, Lääkkeiden jakelu ja lääketieteelliset IT-ratkaisut
Medirum AB, Ruotsi