Terveydenhuollon automatisointi saa vauhtia Ruotsissa

Terveydenhuollon automatisointi saa vauhtia Ruotsissa OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) kruunasi Ruotsin vuonna 2018 digitalisaation johtavaksi valtioksi maailmassa – ja useiden mittarien perusteella tämä palkinto oli hyvin ansaittu.

Meillä on kuitenkin vielä tehtävää, kun puhutaan ruotsalaisen terveydenhuollon digitalisoinnista ja
automatisoinnista. Me Medirumilla toivomme, että automaation avulla myös terveydenhuoltosektori
nousee tavoitteidensa mukaisesti digitalisaation kärkeen vuoteen 2025 mennessä.

Digitalisointi ja automatisointi kulkevat usein käsi kädessä. Jos maassa suoritetaan digitalisointia nopeaan tahtiin, voisi odottaa, että automatisaatio seuraa tiiviisti perässä. Näin ei kuitenkaan ole tapahtunut Ruotsissa.

Uusia teknologioita ja työskentelytapoja

Ruotsissa terveydenhuolto toimii 90-prosenttisesti julkisella rahoituksella. Julkinen keskustelu
terveydenhuollosta on keskittynyt huolenaiheisiin kuten kulukurin tarpeeseen, henkilöstön riittämättömyyteen ja jonotusaikoihin. Vaikka nämä huolenaiheet ovatkin perusteltuja, niiden saama
liiallinen huomio on johtanut ongelmakeskeiseen keskusteluun sen sijaan, että etsittäisiin eteenpäin vieviä ratkaisuja.

Julkinen keskustelu uusien teknologioiden ja työskentelytapojen käyttöönotosta on usein ollut myönteinen muutosajuri terveydenhuollossa. Ruotsissa negatiivinen julkinen keskustelu on kuitenkin tukahduttanut terveydenhuollon automatisoinnin.

Terveydenhuollon innovatiivista kehittämistä

Kulukuriin ja henkilöstön riittämättömyytee keskittyvä keskustelu on johtanut rajallisiin innovaatiobudjetteihin, minkä vuoksi päätöksentekoelimet eivät voi investoida hankkeisiin, joissa
puututaan terveydenhuollon ongelmiin innovatiivisin menetelmin. Työskentelytapojen kehittäminen, sekä niihin integroidut innovatiiviset automaatiolaitteet ja palvelut parantaisivat terveydenhuollon laatua ja tehokkuutta.

Tämä on luonut pattitilanteen, jossa tarvittaisiin puutteiden korjaamiseksi investointeja ja terveydenhuollon innovatiivista kehittämistä. Terveydenhuollon puutteet ovat kuitenkin olleet juuri niitä syitä, miksi investoinnit ovat olleet hyvin rajallisia.

Meidän on oltava fiksuja

Meidän on oltava fiksuja, jotta saavutamme Ruotsin hallituksen asettaman tavoitteen sairaaloiden
digitalisaation johtoasemasta. Tämä edellyttää, että otamme keskusteluun mukaan kaikki terveydenhuoltoalan osapuolet – meidät sairaalan lääkehuollon automaation ja integroinnin asiantuntijoina, poliitikot sekä hallituksen korkeimmat päätöksentekoelimet.

Jos haluamme luoda kestävän terveydenhuoltojärjestelmän, meidän on muutettava tapaamme tuoda uusia automaatiolaitteita terveydenhuoltoon. Meidän on kiinnitettävä huomio itse automaatiosta
terveydenhuollon työskentelyprossien tehostamiseen. Meidän on myyjänä nostettava yhä enemmän esiin, kuinka automaatio auttaa ratkaisemaan pullonkauloja, jotka luovat tehottomuutta terveydenhuoltoon.

Tämä tekemämme perussyyanalyysi on myönteinen ensiaskel kohti terveydenhuollon korkeampaa
automaatioastetta.

Suomi on hyvä esimerkki

Suomalaisten sairaaloiden ja NewIconin yhteistyö on hyvä esimerkki siitä, kuinka maa menestyy, kun
yritykset ja loppukäyttäjät julkisissa organisaatioissa alkavat innovoida yhdessä. Lääkehuollon
automaatiohankkeissa saavutetut loistavat tulokset ovat auttaneet lanseeraamaan uuden aikakauden
suomalaisessa terveydenhuollossa.

Luotan siihen, että Ruotsi on valmis samaan haasteeseen. Kuten aiemmin mainitsin, olemme aloittaneet
maassamme keskustelun lääkehuollon automatisoinnista. Nyt meidän on autettava sairaaloita näkemään katkeamattoman lääkehoitoketjun – automaation ja jäljitettävyyden – konkreettiset hyödyt.

Dynaaminen kaksikko

Hitaan alun jälkeen etenemme maana kohti entistä automatisoidumpaa terveydenhuoltoa. Itsevarmuutemme, strategisen ajattelumme, edustamiemme automaatiolaitteiden, ja NewIconin ja
sairaaloiden kanssa tekemämme vahvan yhteistyön ansiosta johdamme maamme terveydenhuoltoa kohti laadukkaampaa ja tehokkaampaa lääkehuoltoa sekä parempaa potilasturvallisuutta.

NewIconin lääkehuollon automaatiolaitteet on otettu hyvin vastaan Ruotsin markkinoilla. Tästä syystä olen vakuuttunut siitä, että olemme NewIconin kanssa dynaaminen kaksikko, joka on matkalla kruunaamaan Ruotsin maailman johtavaksi valtioksi terveydenhuollon digitalisaatiossa.

Lisätietoa

Haluatko saada sähköpostiisi tiedon uusimmista uutisista? Tilaa uutiskirjeemme tästä.