Älykäs ohjelmisto tulevaisuuden tarpeisiin

Fixu G2 varastoautomaatin ohjelmistokehitys on vaatinut NewIconilta suurta panostusta, sillä koodaustiimi on tehnyt työtä sen parissa pian neljän henkilötyövuoden verran. Kehitysprojekti on ollut mielenkiintoinen ja olemme päässeet luomaan täysin uutta toiminnallisuutta jo hyväksi havaittuun järjestelmään. Olemme säilyttäneet tai viilanneet entisestään toimivia Iso- ja Mega-Fixu varastoautomaattiohjelmistojen ominaisuuksia ja samanaikaisesti kehittäneet aivan uusia ominaisuuksia. Tämä on edellyttänyt meiltä luovuutta sekä rohkeutta lähteä etsimään ratkaisuja aivan uusista näkökulmista.

Aikaisemmin meillä oli kaksi tuotelinjaa: Iso-Fixu varastoautomaatit avoapteekeille ja Mega-Fixu varastoautomaatit sairaala-apteekeille. Päätimme tehostaa toimintaamme kehittämällä Fixu G2 varastoautomaatista skaalautuvan ratkaisun, joka palvelee molempien asiakaskuntien tarpeita. Pitkäaikainen kokemuksemme varastoautomaattien parissa on auttanut skaalautuvuuden rakentamisessa myös ohjelmistopuolelle. Ohjelmiston skaalautuvuusominaisuudet astuvat kuvaan, kun sairaala-apteekkiasiakkaille liitetään yhteen useita varastoyksikköjä ja näihin kuljetinratoja osastolaatikoille. Näiden toiminta optimoidaan ohjelmistoratkaisuilla.

Tietoturvallisuus on ollut meillä ykkösprioriteettina, minkä ympärille koko järjestelmä on kehitetty. Se on ohjannut meitä kehittämään muun muassa kokonaan uudenlaista palvelumallia, joka mahdollistaa esimerkiksi turvallisen etäyhteyden virhetilanteiden varalle, ennakoivan laitteiston kunnonvalvonnan ja jakelukanavan käytön ohjelmistopäivityksien tekemiseen. NewIconilla tietoturvallisuuteen panostetaan jatkuvasti valitsemalla käyttöön uusinta teknologiaa, kouluttamalla henkilöstöä ja kehittämällä toimintaa tietoturvallisuusnäkökohdat huomioiden.

Erilaisten järjestelmien rajapintojen integroinnin nopeuttamiseksi otimme Fixu G2 varastoautomaateille käyttöön Middleware-palvelinmallin. Monimutkaisetkin järjestelmät saadaan toimimaan yhdessä luotettavasti ja saumattomasti tämän ”ohjelmistoliimaksikin” kutsutun palvelinmallin avulla. Tulevaisuudessa laajennamme mallia muihinkin valmistamiimme laitteisiin. Nykyisten asiakkaiden ei kuitenkaan tässä vaiheessa tarvitse uusia integraatioita, sillä olemassa olevien rajapintojen tukea tullaan jatkamaan entiseen tapaan. Suosittelemme kuitenkin tutustumaan uusien rajapintojen tarjoamiin laajempiin mahdollisuuksiin ja niiden tarjoamiin hyötyihin.

Fixu G2:n ohjelmisto on ottanut suuren harppauksen älykkyydessään, minkä ansiosta Fixu G2 pystyy vastaamaan paremmin asiakkaidemme tarpeisiin. Uuden ohjelmistoarkkitehtuurin ansiosta uusien ominaisuuksien kehittäminen ja niiden käyttöönottaminen jo käytössä oleviin laitteisiin on helppoa. Paljon on vettä virrannut Kallavedessä siitä, kun tähän Fixu G2 ohjelmistokehitysprojektiin ryhdyttiin. Yhtä valtaisaa on ollut koodi ”virtaus”, eikä hyvää ”virtausta” pysäytetä, vaan jatkamme ohjelmiston kehitystä asiakkaitamme kuunnellen!

Tomi Hirvonen    

Tietohallintojohtaja

Sami Kumpulainen 

Ohjelmistoarkkitehti

Tutustu lisää ja lataa esite